Wetteri on uuden ajan kynnyksellä

”Wetteri on autoalan pörssiyhtiönä varsin uniikki. 1960 perustetun yhtiömme liiketoimintamalli eroaa hyvin merkittävällä tavalla perinteisestä autokaupasta, sillä me palvelemme e yhtä lailla henkilöautojen kuljettajia kuin raskaan kaluston ammattilaisia sähkökuorma-autoista kaivosautoihin.”

Aarne Simula

Wetteri on uuden aikakauden alussa ja listautuminen Helsingin pörssin päälistalle on siitä merkittävin osoitus. Tavoitteenamme on kasvaa Suomen suurimmaksi ja kannattavimmaksi autokaupaksi vuoteen 2025 mennessä. Tähän pörssilistautuminen antaa loistavat lähtökohdat. Tulemme antamaan myös numeerisen kasvutavoitteemme vielä vuoden 2022 aikana.

Kasvustrategiamme pohjaa vahvasti yrityskauppojen myötä syntyvään kasvuun. Autoala on historiallisessa murrostilassa, jakelutiet tulevat muuttumaan ja uudet päästöttömät teknologiat vaativat valtavia investointeja, perinteisesti pirstaloitunut markkinaa tulee keskittymään kohti suurempia yksiköitä. Autoalan murros on Wetterin kasvun ajuri, sillä alan konsolidaation myötä suuret toimijat hyötyvät merkittävästi liiketoiminnan volyymin suomista eduista ja synergiahyötyjen myötä paranevasta kannattavuudesta.

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu kasvuyhtiö, jonka päätoimiala on autokauppa. Yrittäjäohjaus merkitsee sitä, että yhtiön ylin johto omistaa merkittävän osan pörssiin listatusta Wetteristä. Kasvustrategiamme toteuttamisesta vastaa joukko sitoutuneita ja rohkeita ihmisiä, joilla on kokemusta liiketoiminnan nopeasta kasvattamisesta ja kyky ketterään päätöksentekoon – kaikkien osakkeenomistajien yhteiseksi hyväksi.

Wetteri on autoalan pörssiyhtiönä varsin uniikki. 1960 perustetun yhtiömme liiketoimintamalli eroaa hyvin merkittävällä tavalla perinteisestä autokaupasta, sillä me palvelemme e yhtä lailla henkilöautojen kuljettajia kuin raskaan kaluston ammattilaisia sähkökuorma-autoista kaivosautoihin. Yhtiömme liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen:

  • Uusien henkilöautojen myynnistä ja vaihtoautokaupasta
  • Raskaan kaluston myynnistä ja kaluston ylläpito- ja tukisopimuksista, mm. ennakoivan etädiagnostiikan piirissä on yli 700 raskaan liikenteen ajoneuvoa.
  • Huolto- ja varaosaliiketoiminnasta, jossa työskentelee yli 70 % yhtiön henkilökunnasta.

Liiketoimintamallimme mahdollistaa orgaanisen kasvun useissa segmenteissä ja tasaa liiketoiminnan riskejä. Tämän lisäksi Wetterillä on Suomen laajin henkilöautomerkkien myynti- ja huoltoedustus, yhteensä 23 merkkiä. Monimerkkistrategia niin ikään tuo vakautta ja mahdollisuuksia kasvuun.

Sijoittajastrategiamme on selkeä: Tavoitteenamme on laaja omistajapohja ja nousu yhdeksi Helsingin pörssin suosituimmista osakkeista. Osinkoa aiomme jakaa 30 % yhtiön nettotuloksesta. Olemme avoimia ja aktiivisia viestinnässämme, meitä on helppo tulla tapaamaan erilaisiin sijoittajatapahtumiin sekä omiin tilaisuuksiimme.

Me yrittäjät olemme sitoutuneita tekemään töitä kasvustrategiamme toteuttamiseksi ja omistaja-arvon kasvattamiseksi. Edessä on uusi, innostava voimakkaan kasvun ja kehityksen aika. Lämpimästi tervetuloa mukaan tälle matkalle!

Terveisin,

Aarne Simula

Toimitusjohtaja

autoalan tilastot kuorma-autot Nasdaq listed omistus Sijoittajablogi sijoittajille strategia Wetteri