Palkitseminen

Wetterin palkitsemisen lähtökohtana on edistää yhtiön strategian toteutumista, yhtiön pitkän aikavälin menestymistä ja tukea omistaja-arvon kasvua. Palkitsemisen tavoitteena on motivoida ja sitouttaa sekä henkilöstö että johto yhtiön tavoitteisiin ja varmistaa halutun osaamisen saaminen yhtiöön. Läpinäkyvyys, markkinalähtöisyys ja hyvästä suorituksesta palkitseminen ovat keskeisiä periaatteita Wetterin palkitsemisessa.

Wetteri Oyj:n palkitsemispolitiikka tulee aluksi noudattamaan Soprano Oyj:n palkitsemispolitiikkaa. Palkitsemisvaliokunta valmistelee johdon palkitsemista ja toimitusjohtajan palkitsemista siten, että sitouttaminen ja jatkuvuus varmistuvat

Hallituksen palkitseminen

Osakeyhtiölain mukaisesti varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain yhtiön hallitustyöskentelystä maksettavista palkkioista sekä niiden perusteista hyväksymänsä palkitsemispolitiikan mukaisesti. Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot tulevat löytymään yhtiön julkaisemasta palkitsemisraportista, joka on osa yhtiön julkaisemaa selvitystä hallinnosta.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus.

Wetterin toimitusjohtajalla on kiinteä kuukausipalkka sekä mahdollisuus saada tulospalkkiota hallituksen määrittelemän tavoitteen saavuttamisesta ja sen ylittämisestä. Toimitusjohtajalla ei ole osakkeisiin tai optioihin perustuvaa pitkän ajan palkitsemisjärjestelmää käytössä. Toimitusjohtajan toimisopimuksen mukaan eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaisesti. Toimitusjohtajalla on lisäeläke. Toimitusjohtajan palkitseminen voi Yhtiön voimassa olevan palkitsemispolitiikan ja Hallinnointikoodin suositusten mukaisesti poiketa palkitsemispolitiikasta. Mahdollinen poikkeama raportoidaan yhtiön julkaisemassa palkitsemisraportissa.

Hallitus päättää johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista vuosittain. Mikäli hallitus irtisanoo toimitusjohtajan, toimitusjohtajalle suoritetaan maksamattomat palkat ja lomakorvaukset sekä erillinen 24 kuukauden rahapalkkaa vastaava korvaus. Mikäli erokorvaus suoritetaan toimitusjohtajalle, sitoutuu tämä samalla pidättäytymään kilpailevasta toiminnasta tai siirtymästä kilpailijayrityksen palvelukseen seuraavan 24 kuukauden aikana.

Johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta, palkitsemisvaliokunta valmistelee esityksen hallituksen käsiteltäviks

Tutustu Sopranon aikaisiin palkitsemisdokumentteihin