Liputusilmoitukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on tietyissä tapauksissa velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee. Listayhtiön on julkistettava osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Liputusilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusvelvollisuudella pyritään turvaamaan sijoittajien mahdollisuus saada tasapuolisesti tietoa listayhtiön omistus- ja äänivaltarakenteesta ja niiden muutoksista. Näillä tiedoilla voi olla olennainen vaikutus listayhtiön osakkeen arvoon.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, mutta kuitenkin liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä. 

Finanssivalvonnan ohjeet liputusilmoituksen tekemiseen löytyvät täältä: https://www.finanssivalvonta.fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/liputus/

Liputusilmoitukset toimitetaan Wetterille sähköpostitse osoitteeseen johdonkaupat@wetteri.fi

Liputusilmoitukset löydät pörssitiedotearkistosta.