Wetterin taloudellinen ohjeistus vuosille 2023 ja 2024

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023

Liikevaihto 460 miljoonaa euroa

Oikaistu liikevoitto 13 miljoonaa euroa

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024

Liikevaihto 730 miljoonaa euroa

Oikaistu liikevoitto 21 miljoonaa euroa

Yhtiön keskipitkän aikavälin (3 vuotta) tavoitteena on saavuttaa 1 000 miljoonan liikevaihto ja 30 miljoonan liikevoitto.