Hallinnointi

Wetterin hallinto on jaettu osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön hallintoon ja valvontaan yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Lisäksi yhtiökokous on pidettävä, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat yhteensä vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaan sille kuuluvista asioista. Lisäksi yhtiön toimintaa säännellään yhtiöjärjestyksessä.