Johdon liiketoimet

Yhtiössä johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on tehtävä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle ilmoitus heidän omaan lukuunsa tehdyistä liiketoimista, jotka koskevat yhtiön osakkeita, vieraan pääoman ehtoisia välineitä, muita rahoitusvälineitä tai niiden johdannaisia. 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan johtohenkilöiden ja lähipiiriläisten on tehtävä liiketoimia koskevat ilmoitukset viipymättä ja viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen yhtiölle ja Finanssivalvonnalle. Yhtiöllä on velvollisuus julkistaa ilmoitukset pörssitiedotteella viipymättä. Yhtiö julkaisee ja säilyttää internetsivuillaan kaikki annetut ilmoitukset vähintään viiden (5) vuoden ajan. 

Jotta yhtiölle varattaisiin riittävästi aikaa julkistaa liiketoimia koskevat pörssitiedotteet, johtohenkilöiden ja lähipiiriläisten tulisi ilmoittaa liiketoimet yhtiölle viipymättä kuitenkin viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa. Yhtiön velvollisuutena on julkistaa tiedot kahden (2) työpäivän kuluessa saatuaan liiketoimesta tiedon. Yhtiö suosittelee, että tulevista liiketoimista annetaan myös ennakkotieto ennen liiketoimen suorittamista, jos tämä on mahdollista. 

Liiketoimia koskeva ilmoitus tulee tehdä Finanssivalvonnalle sähköisen asioinnin kautta ja yhtiölle osoitteeseen johdonkaupat@wetteri.fi.  
 
Finanssivalvonnan sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi  

Yleiset ja palvelukohtaiset ohjeet sähköisen asioinnin käyttöön löytyvät https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/finanssivalvonnan-sahkoinen-asiointipalvelu/