Tietoa Sopranon ja Wetterin yritysjärjestelystä

Soprano, Sopranon osakkeista yhteensä noin 34 prosenttia omistavat osakkeenomistajat, Wetteri-konsernin emoyhtiö Themis Holding Oy, sekä Themis Holdingista noin 39 prosenttia omistava Simula Invest Oy ja noin 35 prosenttia omistava PM Ruukki Oy allekirjoittivat 2.6.2022 osakevaihtosopimuksen. Osakevaihtosopimuksen mukaisesti Soprano hankkii omistukseensa Themis Holdingin koko osakekannan. Järjestelyssä Themis Holdingin osakkeenomistajat luovuttavat osakkeensa Sopranolle vastikkeena Sopranon liikkeelle laskemista uusista yhteensä 115 097 125 osakkeesta. Suunniteltu osakevaihdolla toteutettava yritysjärjestely on ehdollinen sille, että Sopranon ylimääräisen yhtiökokouksen määräenemmistö hyväksyy järjestelyn.

Sopranon ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 9.12.2022 järjestelyn. Osakevaihdon myötä Soprano Oyj:n nimi muuttui Wetteri Oyj:ksi ja yhtiön toimiala muuttui sisältämään myös Wetteri-konsernin toimialat. Järjestelyn toteuttamisen myötä Sopranon osakemäärä nousee 18 903 745 osakkeesta yhteensä 134 000 870 osakkeeseen. 

Järjestelyn toteuttamisen jälkeen yhtiön osakkeen uusi kaupankäyntitunnus on WETTERI. Järjestelyn myötä suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 15.12.2022.