Yhdessä kohti päästötöntä autoilua

Vastuullisuus

Wetterille huomisen maailma on tärkeä. Arvot ohjaavat Wetterin arkisia valintoja: luottamus, rohkeus, sitoutuminen ja tulokset näkyvät yhtiön kaikessa vastuullisuutta koskevassa päätöksenteossa niin ympäristön, ihmisten kuin hyvän hallinnon ja johtamisen suhteen. Arvojen mukaan toimiminen tarkoittaa sitä, että Wetteri tunnistaa vastuullisuuden näkökulmasta myös kehitettävät kohteet ja viestii niistä avoimesti, samoin tehdyn työn tuloksista.

Henkilöautot kuormittavat ympäristöä koko elinkaarensa ajan. Jokaisen henkilöauton valmistus kuluttaa rajallisia luonnonvaroja ja kuormittaa ilmastoa ja vesistöjä sekä synnyttää jätettä. Henkilöautojen pakokaasut ovat iso yksittäinen kasvihuonekaasujen lähde. Toisaalta elinkaarensa lopussa auto on myös arvokas uusioraaka-aineiden lähde, jonka massasta 95 % voidaan joko käyttää uudelleen, prosessoida uudeksi raaka-aineeksi tai hyödyntää energiantuotannossa*. Ympäristökuormituksestaan huolimatta autot ovat elintärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Wetterin tehtävä on tarjota sellaisia ratkaisuja, jotka auttavat luomaan tasapainoa ympäristön kuormituksen vähentämisen ja yhteiskunnan tarpeiden välillä. Vuonna 2022 Wetterin myymistä autoista hieman yli 60 % oli joko täyssähköautoja tai hybridejä.

Vastuullisuus on tekoja. Vaikuttavuutta syntyy, kun pieniä, arkisiakin asioita muutetaan.

  • Wetteri on sitoutunut ensimmäisenä autokaupan toimijana autoalan ja valtion väliseen Green deal -ilmastosopimukseen. Sopimuksen myötä Wetteri on sitoutunut lisäämään henkilöstönsä, asiakkaidensa ja eri sidosryhmiensä tietoisuutta ympäristöä vähemmän kuormittavasta autoilusta sekä auttamaan asiakkaitaan tekemään oikeita valintoja näiden omien käyttötarpeiden perusteella. 
  • Kahden Wetteri Oy:n Oulussa sijaitsevan rakennuksen katolle on asennettu aurinkovoimalat. Aurinkovoimaloiden tuottama sähkö käytetään Wetterin omassa toiminnassa ja ne ovat yksi konkreettinen askel Wetterin vihreämpään tulevaisuuteen. 
  • Wetterin tavoitteena on toteuttaa hiilineutraali jätehuolto yhteistyössä valittujen palveluntuottajien kanssa. 
  • Oulun toimipisteen esittelyautot kulkevat NESTE MY uusiutuvalla dieselillä, joka on sataprosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistettu korkealaatuinen tuote ja suomalainen innovaatio. Oulun toimipisteen yhteydessä on Neste MY tankkausasema. 
  • Myymälöiden ja korjaamotilojen valaistuksen uusiminen energiatehokkaiksi LED-valoiksi on aloitettu. Valaistus tullaan uusimaan kaikkien toimipisteiden osalta vuoteen 2024 mennessä.  
  • Wetteri aikoo lisätä sähköautojen latauspisteiden määrää kaikissa toimipisteissään. 
  • Wetteri suosii yhteistyökumppaneidensa valinnoissa ympäristöasioiden hoitoon sitoutuneita toimijoita ja Wetterin päivittäistä toimintaa ohjaa ISO14001-ympäristösertifikaatti.  

Tulemme laatimaan yritysvastuuohjelman/-politiikan, jossa määrittelemme vastuullisuustavoitteet omalle toiminnallemme.

*Suomen Autokierrätys