Eettinen kanava ja ohjeet

Whistleblowing-kanavan kautta voit ilmoittaa luottamuksellisesti rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn.

Kanavaa ei ole tarkoitettu esimerkiksi laskutukseen tai sopimusehtoihin liittyvän asiakas/toimittajapalautteen antamiseen, eikä tällaisia asiakas-/toimittajapalautteita tutkita. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Miksi?

Whistleblowing-kanava on työkalu eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen.

Edellytämme koko organisaatioltamme ja työntekijöiltämme, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään eettisiä periaatteita ja organisaatiotamme koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli työntekijä tai organisaatiomme kanssa muuten tekemisissä oleva henkilö epäilee väärinkäytöstä, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen whistleblowing-kanavan kautta.

Mitä?

Työntekijällä ja organisaatiomme kanssa tekemisissä olevalla on mahdollisuus tehdä anonyymi ilmoitus esimerkiksi seuraavista rikkomuksista tai epäilyistä niiden suhteen:

  • Lahjonta, korruptio ja rahanpesu
  • Pörssiyhtiötä koskevan lainsäädännön tai pörssin sääntöjen rikkominen tai epäily siitä
  • Harmaa talous
  • Kilpailulainsäädännön vastainen toiminta tai epäreilu kilpailu
  • Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön vastainen toiminta
  • Tietosuojalainsäädännön vastainen toiminta
  • Tuote-, elintarvike- ja lääketurvallisuuslainsäädännön vastainen toiminta
  • Työntekijöiden järjestäytymisoikeuteen puuttuminen
  • Työtehtävien yksipuolinen heikentäminen
  • Muut lainsäädäntöä tai eettisiä periaatteitamme vastaan tehdyt rikkomukset.