Wetteri sijoituskohteena

Wetteri on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri on 1960 perustettu autoalan toimija, jonka kokonaisvaltainen liiketoimintamalli autojen vähittäismyynnistä laajaan jälkimarkkinaliiketoimintaan luo vakaan pohjan yhtiön kasvutavoitteille. Yhtiön liiketoiminta jakautuu uusien henkilöautojen ja vaihtoautojen kauppaan, hyötyajoneuvojen ja raskaan kaluston kauppaan sekä kattaviin jälkimarkkinapalveluihin, varaosista huoltoon ja vauriokorjaamoon. Liiketoimintamallin ohella yhtiön monimerkkistrategia ja digitaaliset kyvykkyydet luovat yhtiölle kilpailuetua.

Yhtiön ylin johto omistaa merkittävän osan pörssiin listatusta Wetteristä. Kasvustrategian toteuttamisesta vastaa joukko sitoutuneita ja rohkeita ihmisiä, joilla on kokemusta liiketoiminnan nopeasta kasvattamisesta ja kyky ketterään päätöksentekoon – kaikkien osakkeenomistajien yhteiseksi hyväksi.

1. Kokonaisvaltainen liiketoimintamalli 

 • Wetterin täyden palvelun liiketoimintamalli käsittää palvelut uusien henkilöautojen ja raskaan kaluston myynnistä varaosa-, huolto- ja korjausliiketoimintaan sekä vaihtoautojen kauppaan. 
 • Wetterin laaja asiakaskunta koostuu sekä yritysasiakkaista että henkilöasiakkaista. 
 • Jälkimarkkinapalveluilla merkittävä osuus yhtiön liikevaihdosta, yhtiön henkilöstöstä yli 70 % työskentelee huollon tehtävissä. Raskaan kaluston pitkäaikaiset huoltosopimukset tuovat vakautta suhdanteissa.

2. Suomen laajin monimerkkivalikoima 

 • Wetteri on monimerkkiautotalo, jolla on Suomen laajin valikoima henkilöautoedustuksia. Yhtiön myynti- ja huoltoedustuksiin kuuluu 13 automerkkiä, minkä lisäksi yhtiöllä on valtuutettu huoltomalli yhdeksän muun automerkin kanssa. Yhtiöllä on myynnissä kuusi Suomen kymmenestä myydyimmästä automerkistä.  
 • Lisäksi Wetteri vastaa toiminta-alueellaan Volvo ja Renault kuorma-autojen myynnistä, kuorma- ja linja-autojen huolto- ja varaosapalvelusta sekä tarjoaa maansiirtokoneiden huolto- ja varaosapalveluista. 

3. Vahvat näytöt kannattavasta kasvusta 

 • Wetterillä on vahvat näytöt kasvusta, jonka yhtiö johto arvioi jatkuvan myös tulevaisuudessa. 
 • Wetteri on yksi toimialansa nopeimmin kasvaneista yrityksistä: Yhtiö on kasvanut vuosina 2015–2021 keskimäärin 8 % vuodessa, minkä lisäksi yhtiö on pystynyt parantamaan kannattavuuttaan mm. digitalisaation avulla.
 • Wetteri on Pohjois-Suomessa alansa markkinajohtaja 38 %:n markkinaosuudellaan1)
 • Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Wetterin vahva brändiportfolio ja jälkimarkkinapalvelut tasaavat markkinoiden heilahtelua ja tarjoavat ennustettavuutta epävakaissa markkinaolosuhteissa. 

4. Aktiivinen toimija toimialan konsolidaatiossa 

 • Suomen erittäin pirstoutuneilla autokaupan markkinoilla on merkittävää yhdentymispotentiaalia. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Wetterillä on erinomaiset mahdollisuudet olla aktiivinen toimija alan konsolidaatiossa. 
 • Wetteri on tunnistanut useita yritysostokohteita, jotka tukevat Yhtiön strategiaa. Nämä yritykset ovat hyvin johdettuja, mikä tuo kasvun lisäksi lisää osaamista ja johtamisvoimaa Wetteriin. 
 • Tunnistetut yritysostokohteet mahdollistavat synergiaetuja sekä tuottojen että kustannusten osalta. Yhtiön yritysostokohteiden integrointimalli on kevyt ja siten myös kustannustehokas. 

5. Positiiviset markkinanäkymät 

 • Autoala on historiansa suurimmassa murroksessa liiketoiminta- ja jakelutiemallien uudistumisen, autoilun sähköistymisen, digitalisaation, kasvavien ympäristövaatimusten sekä teknologioiden kehittymisen myötä. 
 • Toimialan järeät muutostrendit ja investointivaateet ajavat toimialaa kohti suurempia ja kannattavampia yksiköitä. Tämä muutos on Wetterin kasvun keskeinen ajuri. 
 • Henkilöautojen keski-ikä on Suomessa EU-keskiarvon yläpuolella, mikä luo mahdollisuuksia Wetterille sekä vähittäiskaupassa että jälkimarkkinoilla. Autoilun sähköistyminen niin ikään lisää tarvetta merkkikohtaiselle huoltoasiantuntijuudelle.

6. Kasvollinen suomalainen omistajuus 

 • Yhtiön johdolla on vahvat näytöt onnistuneista yritysjärjestelyistä omistaja-arvon kasvattamiseksi. 
 • Toimitusjohtaja Aarne Simula on johtanut Wetterin kannattavaa kasvua menestyksekkäästi vuodesta 2008. 
 • Wetterin pääomistajina on kasvollisten yrittäjien yhteenliittymä, jolla on mittava yrittäjäkokemus ja vahvat näytöt onnistuneista yritysjärjestelyistä omistaja-arvon kasvattamiseksi. 

1)Markkinaosuus on laskettu Autoalan keskusliiton julkisten uusien autojen paikkakuntakohtaisten rekisteröintimäärien ja Wetterin omien, henkilöautoja koskevien myyntilukujen perusteella.