Markkinat

Wetteri on Pohjois-Suomessa alansa markkinajohtaja 38 %:n markkinaosuudellaan. Autoalan markkina on toistaiseksi erittäin pirstaloitunut, toimialalla on merkittävää yhdentymispotentiaalia. Wetterin tavoitteena on yritysostojen kautta olla aktiivinen toimija alan keskittämisessä suurempiin ja kannattavampiin yksiköihin.

Toimialan järeät muutostrendit kiihdyttävät yhtiön johdon näkemyksen mukaan ​Wetterin kasvua ja parantavat yhtiön kannattavuutta.

Wetterin toimintaympäristön muutostrendit ja kasvun ajurit

1. Autokaupan jakeluverkon toimintamalli on muuttumassa. Autonvalmistajien asema jakeluverkossa kasvaa ja erillisten maahantuojien merkitys vähenee, vähittäismyyjien rooli kehittyy kohti niin kutsuttua agenttimallia. Tämä eurooppalaisten autonvalmistajien käyttöön ottaman mallin arvioidaan vaikuttavan positiivisesti autokaupan suhteelliseen kannattavuuteen.

2. Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu kohti digitaalista kaupankäyntiä ja sen alustoja. Wetteri on kehittänyt digimyyntiä ja online-kanavia autojen myyntiä varten, ja aikoo jatkaa kehittämistyötä. Huoltotoiminnan digitalisointi ja kontaktittomuus ovat olleet kehityskohteina ja ovat myös jatkossa. Tehokkuutta lisäävään suoramekaanikkotoimintamalliin panostetaan jatkossakin.

3. Perinteisten polttoaineiden hintakehitys ja yleinen ympäristötietoisuus lisäävät sekä uusien että käytettyjen autojen käyttövoimavaihtoehtojen kysyntää. Tämän arvioidaan kasvattavan uusien autojen kysyntää ja pitävän tilauskannat vahvoina. Käytettyjen autojen myynnin rakenteen arvioidaan muuttuvan siten, että perinteisellä käyttövoimalla toimivien ajoneuvojen kysyntä laskee ja moderneilla käyttövoimilla toimivien ajoneuvojen kysyntä kasvaa.

4. Raaka-aineiden saatavuus ja globaali markkinakehitys, erityisesti Kiinan ja Venäjän tilanne, heikentävät komponenttien saatavuutta, mikä hidastaa uusien ajoneuvojen toimituksia. Toisaalta Suomen autokannan ikääntyminen merkitsee nykyisten autojen huolto- ja korjaustarvetta pitkälle tulevaisuuteen.

Henkilöautojen keski-ikä on Suomessa EU-keskiarvon yläpuolella, mikä luo mahdollisuuksia Wetterille sekä vähittäiskaupassa että jälkimarkkinoilla. Yhtiön mukaan henkilöajoneuvomarkkinoiden arvioidaan kasvavan noin 25 % vuonna 2023 Covid-19:n aiheuttaman ajoneuvovajeen purkamisen myötä.