Wetterin kasvustrategia 2023 – 2025
Tavoitteenamme on olla suomen suurin ja kannattavin autoalan toimija

Strategia ja arvot

Wetteri kasvaa yritysostojen kautta sekä orgaanisesti

Autoalan murros on Wetterin kasvun ajuri

Autoala on historiansa suurimmassa murroksessa liiketoiminta- ja jakelutiemallien uudistumisen, autoilun sähköistymisen, digitalisaation, kasvavien ympäristövaatimusten sekä teknologioiden kehittymisen myötä. Muutosten edellyttämät investointi- ja kehitystarpeet ajavat alan keskittymistä suurempiin yksiköihin. Wetterin asema Pohjois-Suomen markkinajohtajana 38 %:n markkinaosuudella, laaja- alainen osaaminen sekä näytöt kannattavasta kasvusta luovat erinomaiset mahdollisuudet olla aktiivinen toimija alan konsolidaatiossa.

Wetterin kasvustrategian kulmakivet:

Wetterin monimerkkistrategia ja liiketoimintamalli

Uusien henkilö- ja hyötyajoneuvojen ja raskaan kaluston myynti, varaosa-, huolto- ja vauriokorjaamoliiketoiminta sekä vaihtoautokauppa luovat edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle ja kasvulle läpi suhdanteiden sekä tasaavat liiketoimintariskejä.


Autoalan murroksen tarjoama kasvupotentiaali

Autoilun sähköistyminen, digitalisaatio ja jakelutiemallien muutos synnyttävät toimialalle konsolidaatiopainetta. Autoala kulkee kohti suurempia, vahvempia ja kannattavampia yksiköitä. Yhtiön voimakas kasvutavoite rakentuu vahvasti yritysostoihin orgaanisen kasvun lisäksi.


Digitaaliset kyvykkyydet tuotavat kannattavuutta

Investoinnit digitaalisiin kyvykkyyksiin ja analytiikan hyödyntämiseen tekevät Wetteristä ainutlaatuisen yhtiön Suomen markkinoilla. Digitaalisten kanavien kautta tapahtuvan myynnin kasvun myötä myös yhtiön kannattavuuden arvioidaan paranevan edelleen. Raskaan kaluston ennakoiva etädiagnostiikka integroi Wetterin osaksi asiakkaansa arvontuotantoa, data-analytiikan ja robotiikan entistä laajempi hyödyntäminen ovat osa yhtiön digitaalisen kehityksen tiekarttaa.


Yrittäjäohjautuvuus

Wetterin ylin johto omistaa merkittävän osan listatusta yhtiöstä. Yhtiön kasvustrategian toteuttamisesta vastaa joukko ihmisiä, joilla on vahvat näytöt liiketoiminnan kasvattamisestä ja jotka ovat sitoutuneet yhtiöön, kaikkien osakkeenomistajien parhaaksi.

Arvot toteutuvat Wetterin päivittäisessä toiminnassa

Arvot ohjaavat Wetterin arkisia valintoja: luottamus, rohkeus, sitoutuminen ja tulokset näkyvät yhtiön kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa niin ympäristön, ihmisten kuin hyvän hallinnon ja johtamisen suhteen:

Luottamus

Luottamus ansaitaan toimimalla luotettavasti ja läpinäkyvästi: raportoimme ja viestimme selkeästi ja vastuullisesti sekä totuudenmukaisesti.Toimimme luotettavasti kaikkien sidosryhmiemme – wetteriläiset, asiakkaat, viranomaiset, omistajat, kumppanit – kannalta, ja olemme avoimia myös silloin, kun tiellemme sattuu töyssyjä. Ihmisten erilaisuuden arvostaminen on keino ansaita luottamus. Olemme avoimia toimintamme ympäristövaikutusten suhteen ja kerromme luotettavasti alamme kehityskuluista ympäristökuorman vähentämiseksi.

Rohkeus

Haluamme uudistaa autoalaa, ja tiedämme että muutos syntyy tekojen kautta. Teot vaativat rohkeutta tarttua toimeen ja kehittää uudenlaisia tapoja. Luottamuksen rakentaminen vaatii rohkeutta. Me olemme rohkeita joka päivä ja kaikissa kohtaamisissa, sillä se vie meitä kohti tavoitteitamme niin pienissä kuin suurissakin asioissa.

Sitoutuminen

Sitoutuminen on vastuun kantamista. Jokainen wetteriläinen ottaa vastuun työnsä laadusta ja sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin. Toimimme yhteistyössä asiakkaidemme ja omistajiemme parhaaksi ja kannamme vastuun wetteriläisten hyvinvoinnista.

Tulokset

Jokainen wetteriläinen on tietoinen omista tavoitteistaan ja roolistaan osana konsernin yhteistä suuntaa. Asetamme tavoitteet riittävän korkealle ja kerromme tuloksista avoimesti. Kehitämme ja parannamme suoritustamme arvioimalla toimintamme tuloksia ja oppimalla myös tehdyistä virheistä. Kaikkia keskeisiä toimintojamme ja niiden vaikutuksia mm. ympäristöön mitataan säännöllisesti ja tuloksia käsitellään eri työryhmissä.

Lue lisää vastuullisuudesta