Wetterin kasvustrategia 2023 – 2025
Tavoitteenamme on olla suomen suurin ja kannattavin autoalan toimija

Strategia ja arvot

Wetteri kasvaa yritysostojen kautta sekä orgaanisesti

Autoalan murros on Wetterin kasvun ajuri

Autoala on historiansa suurimmassa murroksessa liiketoiminta- ja jakelutiemallien uudistumisen, autoilun sähköistymisen, digitalisaation, kasvavien ympäristövaatimusten sekä teknologioiden kehittymisen myötä. Muutosten edellyttämät investointi- ja kehitystarpeet ajavat alan keskittymistä suurempiin yksiköihin. Wetterin asema Pohjois-Suomen markkinajohtajana 38 %:n markkinaosuudella, laaja- alainen osaaminen sekä näytöt kannattavasta kasvusta luovat erinomaiset mahdollisuudet olla aktiivinen toimija alan konsolidaatiossa.

Wetterin kasvustrategian kulmakivet:

Autoalan murros ja kasvu yritysostoilla

Autoilun sähköistyminen, digitalisaatio ja jakelutiemallien muutos synnyttävät toimialalle konsolidaatiopainetta. Autoala kulkee kohti suurempia, vahvempia ja kannattavampia yksiköitä. Yhtiön voimakas kasvutavoite rakentuu vahvasti yritysostoihin orgaanisen kasvun lisäksi

Autoalan kasvupotentiaali ja orgaaninen kasvu

Autojen ensirekisteröinnit ovat jääneet alle pitkän aikavälin keskiarvon viime vuosina, samalla suomalainen autokanta on ikääntynyt ja jarruttaa käyttövoimamurrosta. Autoalalla on patoutunutta kysyntää ja sitä kautta merkittävää orgaanisen kasvun potentiaalia. Inflaation heikentyminen ja korkotason asettuminen tulevat lisäämään kuluttajaluottamusta ja kiinnostusta autonhankintaan.

Wetterin monimerkkistrategia ja liiketoimintamalli

Uusien henkilö- ja hyötyajoneuvojen ja raskaan kaluston myynti, varaosa-, huolto- ja vauriokorjaamoliiketoiminta sekä vaihtoautokauppa luovat edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle ja kasvulle läpi suhdanteiden sekä tasaavat liiketoimintariskejä.


Operatiivinen tehokkuus ja digitaaliset kyvykkyydet tuotavat kannattavuutta

Investoinnit digitaalisiin kyvykkyyksiin ja analytiikan hyödyntämiseen tekevät Wetteristä ainutlaatuisen yhtiön Suomen markkinoilla. Digitaalisten kanavien kautta tapahtuvan myynnin kasvun myötä myös yhtiön kannattavuuden arvioidaan paranevan edelleen. Raskaan kaluston ennakoiva etädiagnostiikka integroi Wetterin osaksi asiakkaansa arvontuotantoa, data-analytiikan ja robotiikan entistä laajempi hyödyntäminen ovat osa yhtiön digitaalisen kehityksen tiekarttaa.

Arvot toteutuvat Wetterin päivittäisessä toiminnassa

Arvot ohjaavat Wetterin arkisia valintoja: luottamus, rohkeus, sitoutuminen ja tulokset näkyvät yhtiön kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa niin ympäristön, ihmisten kuin hyvän hallinnon ja johtamisen suhteen:

Luottamus  

Luottamus ansaitaan toimimalla luotettavasti ja läpinäkyvästi. Olemme luotettavia kumppani, hyvä ja reilu työnantaja sekä vastuullinen toimija yhteiskunnassa.   

Rohkeus  

Haluamme uudistaa autoalaa, ja tiedämme että muutos syntyy tekojen kautta. Teot vaativat rohkeutta tarttua toimeen ja uudistua. Me olemme rohkeita joka päivä ja kaikissa kohtaamisissamme, sillä se vie meitä kohti tavoitteitamme niin pienissä kuin suurissakin asioissa.  

Sitoutuminen  

Sitoutuminen on vastuun kantamista. Jokainen wetteriläinen ottaa vastuun työnsä laadusta ja sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin. Vaalimme hyvää yhteistyötä ja wetteriläisten hyvinvointia ja olemme sitoutuneet toimimaan asiakkaidemme ja omistajiemme parhaaksi.   

Tulokset  

Jokainen wetteriläinen on tietoinen omista tavoitteistaan ja roolistaan osana konsernin yhteistä suuntaa. Asetamme tavoitteet riittävän korkealle, tutkimme tuloksia ja parannamme suoritustamme. 

Lue lisää vastuullisuudesta