Tilintarkastus

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkistaa yhtiön kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto. Tilintarkastaja antaa vuosittain yhtiön yhtiökokoukselle lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen. 

Wetterin tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti.