Tiedonantopolitiikka

Wetterin hallituksen hyväksymän tiedonantopolitiikan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön sidosryhmät ymmärtävät yhtiön tiedonantovelvoitteet ja – rajoitukset. Yhtiön tiedonantopolitiikka tarkastetaan määräajoin, ja sitä muutetaan tarvittaessa.

Wetteri noudattaa toiminnassaan ja tiedonantopolitiikassaan Suomen lakeja, EU:n säädöksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja sisäpiiriohjeita sekä Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten asiaa koskevia määräyksiä.

Tiedonantopolitiikassa kuvataan Wetterin toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden perusteella Wetteri viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolten kanssa. Yhtiö pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla on oikea- sekä samanaikaisesti käytössään olennaista ja riittävää tietoa Wetterin osakkeen ja muiden mahdollisten rahoitusinstrumenttien arvon määrittämiseksi.