Toimitusjohtaja Aarne Simulan katsaus: Suotuisa ensimmäinen neljännes

”Vuoden 2024 ensimmäinen neljännes oli Wetterille toimintaympäristön haasteet huomioon ottaen suotuisa. Konsernin liikevaihto oli 144,8 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate nousi 6,1 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto pysytteli viimevuoden tasolla ja oli 2,5 miljoonaa euroa. Wetterin toiminnan tuloksellisuuteen katsauskaudella vaikuttivat erityisesti satamalakot, jotka siirsivät uusien autojen luovutuksia tavallisesti vilkkaalta maaliskuulta seuraaville kuukausille, ja joiden vaikutus heijastui myös varaosalogistiikkaan ja sitä kautta huoltoon. 

Wetterin liiketoimintasegmenteissä liikevaihdon kasvu oli suurinta henkilöautot-segmentissä, jonka liikevaihto nousi 92 prosenttia 98,5 miljoonaan euroon. Uusia autoja laskutettiin n. 61 prosenttia edellisvuotta enemmän, ja uusien autojen tilauskanta katsauskauden lopussa oli 47,2 miljoonaa euroa. Raskaan kaluston liikevaihto laski hieman, uusia kuorma-autoja laskutettiin 44 kappaletta, uusia tilauksia saatiin 36 kappaletta. Vaihtokuorma-autoja laskutettiin 52 kappaletta.  

Huoltopalveluiden liikevaihto nousi 76 prosenttia ja oli liki 25,5 miljoonaa euroa, mutta investoinnit huoltotoiminnan kehittämiseen vaikuttivat hieman toiminnan tuloksellisuuteen verrattuna edellisen vuoden vastaavan aikaan. Huoltopalveluissa monimerkkivalikoima ja sitä kautta syntynyt laaja asiantuntemus on suuri vahvuus sähköistyvän autoilun aikakaudella, sillä koulutetulle ja maahantuojan auditoimalle merkkihuollolle on vahvaa kysyntää. Autoilun sähköistyminen ei siis vähennä huollon tarvetta, vaan päinvastoin: asiakaslojaliteetti on omiaan luomaan volyymikasvua ja liikevaihdon kasvua, ja sitä kautta tukemaan Wetterin kasvutavoitteita myös huollon osalta. 

Wetteri on matkalla kotimaisen autoalan suurimmaksi ja kannattavimmaksi toimijaksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Wetterin kasvustrategia on yrityskauppavetoinen, ja tämän strategisen valinnan taustalla autoalaa muokkaava megatrendi, joka ajaa alaa keskittymään harvemmalle joukolle suurempia toimijoita. Autoalan murroksen taustalla on lukuisia pienempiä muutoksia niin teknologiassa, alan toimintamalleissa kuin kuluttajakäyttäytymisessäkin. Autokauppa liiketoimintana on volyymilaji, ja suuruus synnyttää synergiahyötyjä sekä antaa muskeleita luovia toimintaympäristön murroksessa. 

Wetterin yrityskauppavetoinen kasvustrategia perustuu juuri volyymikasvuun ja synergiahyötyjen myötä paranevaan kannattavuuteen. Kannattavuuden parantamiseksi Wetteri on uudelleen järjestellyt toimintaa ja alueellista johtamista sekä ryhtynyt karsimaan päällekkäisiä toimintoja mm. hallinnossa. Myös toimitiloja on yhdistetty. Yrityskaupoissa tullaan jatkossakin keskittymään hyvin johdettuihin, vahvan kehityspotentiaalin omaaviin toimijoihin, joiden kulttuuri on lähellä Wetterin omaa. Näin osaltaan varmistetaan onnistuneet integraatiot ja käytännön hyötyjen realisoituminen mahdollisimman pikaisesti. 

Wetterin erottaa monista muista autoalan toimijoista sen kokonaisvaltainen liiketoimintamalli ja laaja tarjoama. Wetterin liiketoimintamalli kattaa uusien ja käytettyjen henkilö- ja hyötyajoneuvojen myynnin sekä raskaan kaluston myynnin. Lisäksi Wetteri tarjoaa laajalti huoltopalveluita ja vauriokorjaamopalveluita sekä varaosa- ja rengaspalveluita kaikissa ajoneuvoluokissa. Wetterin jo toteuttamien yrityskauppojen myötä yhtiö on vahvistunut entisestään, mm. laajemman palveluverkoston, uusien merkkiedustusten ja merkkikohtaisen osaamisen myötä. 

Tänä vuonna uusien henkilöautojen ensirekisteröintien ennustetaan asettuvan 76 000 autoon, mikä edelleen huomattavasti alle pitkäaikavälin keskiarvon. Muutamassa vuodessa suomalainen autokanta on päässyt ikääntymään ja nyt sen uudistumiselle on kova tarve: liikenteen päästövähennystavoitteita ei nykyisellä autokannalla saavuteta, lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseksi teille tarvitaan tuoretta kalustoa. Automarkkinaan on kertynyt lähivuosina purkautuvaa, patoutunutta kysyntää ja vahvaa orgaanisen kasvun potentiaalia. Autoalalla odotetaan myös uusien autojen kysynnän vilkastuvan jo tämän vuoden toisella puoliskolla. Maltillistunut korkokehitys, talouden käänne sekä jatkoa saanut täyssähköisten työsuhdeautojen verokannuste ovat kasvua lupaavia signaaleja. 

Vuonna 2024 me jatkamme määrätietoisesti kasvustrategiamme toteuttamista, ja alkuvuodesta 2024 Suur-Savon Auto sekä Suvanto Trucks Oy tulivat osaksi Wetteriä. Suvanto Trucksin myötä saimme Wetterille vahvaa vaihtokuoma-autojen osto-osaamista sekä hankintakanavat, ja suunnitelmissamme on rakentaa valtakunnallinen vaihtokuorma-autojen myyntiverkosto ja hyödyntää tehokkaammin jo olemassa olevia jakelukanaviamme. Toukokuussa solmimme Wetterin historian ensimmäisen maahantuonti- ja jälleenmyyntisopimuksen maansiirtokoneita koskien. Kesäkuussa 2024 avaamme Vantaalle Wetteri Premium-konseptin mukaisen vaihtoautokaupan suurmyymälän, jonka myötä voimme vastata pääkaupunkiseudun kasvavaan laadukkaiden vaihtoautojen kysyntään. Kuluvan vuoden aikana tutkimme myös mahdollisuuksia rahoittaa kasvua, laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja vahvistaa omavaraisuutta osakeannilla, joka olisi suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yksityissijoittajille ja Wetterin henkilöstölle.”