Toimitusjohtaja Aarne Simulan katsaus 

Wetterin kasvustrategian käynnistämisen vuosi

”Vuosi 2023 oli Wetterille kokonaisuutena väkevän kasvun aikaa ja käynnistimme kasvustrategiamme mukaiset toimenpiteet. Vuoden aikana toteutettiin kaksi liiketoimintakauppaa ja avattiin neljä uutta vaihtoautokeskusta. Tiedotimme myös tulevista ja vuoden 2024 alussa toteutuneista yrityskaupoista.

Yhtiön taloudellinen kehitys oli toimintaympäristöä tarkastellen melko suotuisaa. Konsernin liikevaihto oli 443,3 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate nousi 24,9 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto oli 12,0 miljoonaa euroa. Korkotason nousu vaikutti Wetterin liiketoiminnan tuloksellisuuteen, ja vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä autoalan toimintaympäristössä oli myös haasteita: ahtaajien lakko tiputti loppuvuoden uusien autojen luovutuksia, huoltotoimintaa taas rasittivat joulukuisten juhlapyhien osuminen arkipäiville.

Wetterin liiketoimintasegmenteissä liikevaihdon kasvu oli suurinta henkilöautot-segmentissä ja liikevaihto nousi 284,5 miljoonaan euroon. Uusia autoja laskutettiin n. 61 prosenttia edellisvuotta enemmän ja uusien autojen tilauskanta tilikauden lopussa oli hyvällä 57,3 miljoonaa euron tasolla, vaikka uusien autojen kauppaa alalla yleisesti tehtiin vähemmän talouden epävarmuudesta johtuen. Raskaan kaluston liikevaihto nousi 14 prosenttia edellisvuodesta, oikaistu liikevoitto kasvoi 49 prosenttia ja oli lähes 3,7 miljoonaa euroa. Huoltopalveluiden oikaistu liikevoitto asettui liki 5,7 miljoonaan euroon, kasvua edellisvuoteen kertyi 200 prosenttia. 

Wetterin tavoitteena on olla autoalan suurin ja kannattavin toimija vuoden 2025 loppuun mennessä. Wetterin kasvustrategia on yrityskauppavetoinen, ja tämän strategisen valinnan taustalla on autoalalla käynnissä oleva historiallinen murros. Autokaupan hakeutuminen suurempiin, paremman kannattavuuden yksiköihin on megatrendi, jonka taustalla on lukuisia pienempiä muutoksia niin teknologiassa, alan toimintamalleissa kuin kuluttajakäyttäytymisessäkin. Autokauppa liiketoimintana on yhä selvemmin volyymilaji: suuruus tuo synergiahyötyjä ja parantaa liiketoiminnan operatiivista tehokkuutta, mutta antaa myös muskeleita luovia toimintaympäristön murroksessa. Wetterin yrityskauppavetoinen kasvustrategia perustuu juuri volyymikasvuun ja synergiahyötyjen myötä keveneviin kuluihin sekä paranevaan katteeseen. Suomessa on tarjolla useita hyvin johdettuja autoalan yrityksiä, jotka yksin eivät pärjää murroksen paineessa, mutta jotka saavat menestyksekästä jatkuvuutta osana isompaa kokonaisuutta. Arvonluonnin matkallaan Wetteri on vasta alussa.

Wetterin erottaa monista muista autoalan toimijoista sen kokonaisvaltainen liiketoimintamalli ja laaja tarjoama. Wetterin liiketoimintamalli kattaa uusien ja käytettyjen henkilö- ja hyötyajoneuvojen myynnin sekä raskaan kaluston myynnin. Lisäksi Wetteri tarjoaa laajalti huoltopalveluita ja vauriokorjaamopalveluita sekä varaosa- ja rengaspalveluita kaikissa ajoneuvoluokissa. Vuonna 2023 toteutuneiden Autotalo Hartikaisen ja AutoPalinin kauppojen myötä Wetteri on vahvistunut entisestään, mm. laajemman palveluverkoston, uusien merkkiedustusten ja merkkikohtaisen osaamisen myötä. Wetterin liiketoimintamalli ja Suomen laajin automerkkiedustus ovat vahvuuksia, jotka kantavat myös haastavassa toimintaympäristössä. Wetterin erittäin ammattitaitoisella, koulutetulla ja sitoutuneella henkilöstöllä on suuri merkitys yhtiön kasvutarinassa, ja joulukuussa 2023 tiedotimmekin maksuttomasta osakeannista koko autoliiketoiminnan henkilöstöllemme.

Tänä vuonna uusien henkilöautojen ensirekisteröintien ennustetaan asettuvan 80 000 autoon, mikä reilusti alle pitkän aikavälin keskiarvon. Suomalainen autokanta on Euroopan vanhinta, keski-iältään jo 13,2 vuotta. Autokannan uudistumiselle on kova tarve: liikenteen päästövähennystavoitteita ei nykyisellä autokannalla saavuteta, mutta myös liikenneturvallisuuden parantamiseksi teille tarvitaan tuoretta kalustoa. Tämä tarkoittaa, että autoalalla on lähivuosina purkautuvaa, patoutunutta kysyntää ja selvä orgaanisen kasvun potentiaali. Inflaation taittuminen ja vakiintunut korkotaso tukevat uusien autojen kysynnän kasvua. Wetterin monimerkkiedustus ja valtakunnallinen läsnäolo antavat oivan lähtökohdan vastata kysyntään.

Vuonna 2024 me jatkamme määrätietoisesti kasvustrategiamme toteuttamista, ja alkuvuodesta 2024 Suur-Savon Auto sekä Suvanto Trucks Oy tulivat osaksi Wetteriä. Suvanto Trucksin myötä saimme Wetterille vahvaa vaihtokuoma-autojen osto-osaamista sekä hankintakanavat, ja suunnitelmissamme on rakentaa valtakunnallinen vaihtokuorma-autojen myyntiverkosto ja hyödyntää tehokkaammin jo olemassa olevia jakelukanaviamme. Loppukeväästä 2024 avaamme Vantaalle Wetteri Premium-konseptin mukaisen vaihtoautokaupan suurmyymälän, jonka myötä voimme vastata pääkaupunkiseudun kasvavaan laadukkaiden vaihtoautojen kysyntään. Kuluvan vuoden aikana tutkimme myös mahdollisuuksia rahoittaa kasvua, laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja vahvistaa omavaraisuutta osakeannilla, joka olisi suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yksityissijoittajille ja Wetterin henkilöstölle.”