Volvo tuo markkinoille tehokkaan biokaasukuorma-auton – alalla kasvavaa kiinnostusta ekologisemmalle kalustolle

Volvo Trucks tiedotti helmikuun alussa tuovansa markkinoille uuden, nesteytettyä biokaasua polttoaineena käyttävän kuorma-auton. Uusi kuorma-auto soveltuu entistä pidemmän matkan kuljetustehtäviin, ja lisää näin LBG-auton hyödyntämisen mahdollisuuksia. Biokaasukäyttöinen raskaan liikenteen kalusto tuottaa keskimäärin 90 % pienemmät kasvuhuonepäästöt kuin dieselkäyttöinen kalusto. Wetteri Oyj:n tytäryhtiö Wetteri Power on Volvo Trucksin virallinen myynti- ja huoltoedustaja, yhtiön markkina-alue kattaa koko Pohjois-Suomen.

Nesteytetty biokaasu on polttoaine, jota voidaan valmistaa monenlaisesta orgaanisesta jätteestä, esim. elintarviketeollisuuden jätevirroista. Suomen hallitus on asettanut vuoden 2030 biokaasun tuotantotavoitteeksi 4 TWh budjetti- ja ilmastoneuvotteluiden yhteydessä syksyllä 2021. Tällä tavoitellaan hiilidioksidipäästövähennyksiä liikenne-, maatalous- ja jätesektoreilla, parannetaan huoltovarmuutta ja lisätään kansallista energia- ja ravinneomavaraisuutta. Kaikkiaan noin 2,5 TWh LBG-tuotannosta suuntautuisi tieliikenteeseen.

Antti Ollikainen, Wetteri Power:

”On erinomaista, että Volvon LBG-biokaasupolttoainetta käyttävä moottorivalikoima laajenee suurempaan teholuokkaan. Meillä Suomessa ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassat ovat suurimpia koko Euroopassa ja ajosuoritteet pisimpiä, joten on erittäin tärkeää saada suurempien tehojen kaasumoottoreita, joilla mahdollistetaan suurempien kokonaismassojen kuljettaminen huomattavasti pienemmillä päästöillä. Wetteri Power Oy:n toimittamana on raskaassa kaukoliikenneajossa ollut jo vuosia Volvon LBG-kaasuajoneuvoja, esimerkkeinä maitoautoja, elintarvikeautoja sekä Suomen ensimmäinen biokaasulla kulkeva puutavara-auto. Asiakaskokemukset näistä biokaasu-Volvoista on erittäin hyviä, ja alalla yleisesti nähdään biokaasukaluston kysynnän kasvua”.

Volvo Trucksin lanseeraamassa uudessa kaasukuorma-autossa on 500 hevosvoiman moottori, aikaisemmin Volvo FH ja FM malleissa saatavilla on ollut 420 ja 460 hevosvoiman moottorit. Kaasumoottoreihin on tehty myös teknisiä päivityksiä polttoainetehokkuuden parantamiseksi ja kaasusäiliön kokoa on kasvatettu 10 %. Uudistuksien avulla ekologisempi, biokaasua polttoaineena käyttävä kuorma-auto on vaihtoehto entistä pidemmille kuljetusmatkoille ja useammille kuljetusalan toimijoille. 

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Antti Ollikainen, toimitusjohtaja, Wetteri Power Oy

Puh. 050 373 2324, antti.ollikainen@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö
Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 25 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 600 henkilöä, joista yli 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi