Uusia autoja rekisteröitiin vuonna 2023 hieman edellisvuotta enemmän- uusien autojen keskipäästöt alenivat 

Autoalan tiedotuskeskus julkisti 2.1.2024 vuoden 2023 autojen rekisteröintejä koskevat tilastot. Vuoden 2023 rekisteröinnit nousivat edellisvuotta korkeammalle ja vähäpäästöisten autojen osuus ensirekisteröidyistä kasvoi. Merkittävintä kasvua nähtiin kuorma-autoissa sekä henkilöautoissa.

Vuonna 2023 rekisteröitiin yhteensä 87 508 uutta henkilöautoa. Rekisteröintien määrä kasvoi 7,1 prosentilla vuoteen 2022 nähden. Rekisteröintejä kasvatti komponenttipulan seurauksena kasvaneen uusien autojen tilauskannan purku toimituksiin. Joulukuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin 5 800, mikä on 6,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden joulukuussa.

Viime vuosikymmenellä uusia henkilöautoja rekisteröitiin vuosittain keskimäärin 114 000, mutta vuoden 2020 jälkeen autojen ensirekisteröinnit ovat jääneet selvästi alemmas. Ensirekisteröintien määrä jäi vuonna 2022 komponenttipulan vuoksi hyvin matalaksi. Vuoden 2023 rekisteröintimäärään vaikuttivat noussut korkotaso ja talouden yleinen epävarmuus.

Vähäpäästöistä ja sähköistettyä

Uusien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt alenivat vuonna 2023 keskimäärin 64 grammaan kilometriltä. Vuonna 2022 keskipäästöt olivat noin 89 grammaa kilometriltä. Vielä vuonna 2020 keskipäästöt olivat noin 123 grammaa, joten päästöt ovat viimeisimmän kolmen vuoden aikana lähes puolittuneet. Henkilöautokannan keskipäästöt ovat noin 183 grammaa kilometrille

Vuonna 2023 ensirekisteröidyistä henkilöautoista hieman yli kolmannes (33,8 %) oli täyssähköautoja ja hieman yli viidennes ladattavia hybridejä (20,7 %). Bensiiniautojen osuus rekisteröinneistä oli noin 40 prosenttia ja dieselautojen hieman alle 6 prosenttia. Täyssähköautojen osuus kasvoi selvästi vuoden 2022 lukemista, jolloin se oli noin 18 prosenttia. Ladattavien hybridien osuus rekisteröinneistä on lähes sama kuin edellisvuonna.

Vuosi 2023 oli vaihtoautokaupassa vilkas vuosi

Käytettyjen henkilöautojen kauppoja tehtiin vuonna 2023 noin 4,1 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Autoliikkeiden osuus käytetyn auton kaupasta on noin puolet – autoliikkeiden kautta vaihtoi viime vuonna omistajaa noin 308 000 henkilöautoa ja 28 000 pakettiautoa. Autoliikkeissä käytettyjen henkilöautojen kauppaa käytiin noin 5,9 prosenttia ja käytettyjen pakettiautojen kauppaa noin 3,7 prosenttia vilkkaammin kuin vuonna 2022.

Pakettiautojen rekisteröinnit jäivät vuoden 2022 lukemista

Pakettiautoja ensirekisteröitiin vuonna 2023 yhteensä 11 023, mikä on noin 1,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Joulukuussa pakettiautoja ensirekisteröitiin 860, joka on 18,9 prosenttia vähemmän kuin joulukuussa 2022. Uusia pakettiautoja on viime vuosikymmenellä ensirekisteröity vuosittain keskimäärin 13 000.

Uudet pakettiautot ovat edelleen pääosin dieselkäyttöisiä, mutta vuonna 2023 myös sähköpakettiautojen osuus lähti ripeään kasvuun. Noin 83 prosenttia viime vuonna rekisteröidyistä pakettiautoista oli dieselkäyttöisiä ja noin 14 prosenttia sähkökäyttöisiä, kun sähkön osuus rekisteröinneistä jäi vielä vuonna 2022 noin 6 prosenttiin.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin vuonna 2023 selvästi viime vuosia enemmän

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin päättyneen vuoden aikana yhteensä 3 949, mikä on 18,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022. Kuorma-autojen vahva vuosina 2021–2022 kertynyt tilauskanta purkautui pääosin kesän ja syksyn aikana. Joulukuussa kuorma-autojen rekisteröinnit (248) jäivät 13,0 prosenttia vuoden 2022 joulukuuta pienemmiksi. Kuorma-autojen rekisteröinneissä nähtiin elokuussa poikkeuksellinen kasvu, sillä EU-laajuinen ajopiirturivaatimus aikaisti rekisteröintejä elokuulle piirturien saatavuuspulan takia.

Raskaita vähintään 16 tonnin kuorma-autoja ensirekisteröitiin 2 892, mikä on 19,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Keskikokoisia 6–16 tonnin autoja meni kilpiin 195, mikä on 12,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022. Kevyitä alle 6 tonnin kuorma-autoja ensirekisteröitiin 862, mikä on 15,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Uusia linja-autoja rekisteröitiin selvästi normaalia vähemmän

Uusia linja-autoja rekisteröitiin vuonna 2023 yhteensä 249, joka on 40,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Uusia linja-autoja on vuosina 2020–2023 ensirekisteröity vuosittain keskimäärin 330, kun pitkän aikavälin rekisteröintien määrä on ollut noin 450. Linja-autojen rekisteröintien väheneminen johtuu pandemian aiheuttamasta linja-automatkustuksen vähenemisestä, mikä ei ole palautunut vielä pandemiaa edeltäneelle tasolle.