Väkevää kasvua ja kasvustrategian edistämistä

”Tammi-syyskuu oli Wetterille vahva: Konsernin oikaistu käyttökate nousi 18 miljoonaan ja oikaistu liikevoitto lähes 9 miljoonaan euroon. Katsauskaudella kasvua syntyi kaikissa liiketoimintasegmenteissä, merkittävimmin raskaan kaluston ja huoltopalveluiden osalta. Raskaan kaluston liikevaihto nousi 21 prosenttia edellisvuodesta, oikaistu liikevoitto kasvoi 25 prosenttia ja oli lähes 3 miljoonaa euroa. Huoltopalveluiden oikaistu liikevoitto asettui liki 5 miljoonaan euroon, kasvua edellisvuoteen kertyi peräti 64 prosenttia.  Uusien henkilöautojen tilauskantaa purettiin toimituksiin ja uusia autoja laskutettiin n. 56 prosenttia edellisvuotta enemmän. Uusien henkilöautojen kauppoja päätettiin verrattain hyvällä tasolla ja tilauskanta katsauskauden lopussa oli 65 miljoonaa euroa.

Katsauskauden hyvä tulos on selvä osoitus Wetterin liiketoimintamallin vahvuudesta. Olemme autoalan pörssiyhtiönä ainoa, jonka liiketoimintamalli kattaa henkilö- ja hyötyajoneuvojen myynnin sekä raskaan kaluston myynnin, huolto-, varaosa ja vauriokorjaamopalveluita unohtamatta. Tämä toinen toistaan tukevien liiketoimintojen ketju tekee Wetterin toiminnasta vakaata ja vähemmän altista suhdannevaihteluiden vaikutuksille.

Wetterin tavoitteena on olla autoalan suurin ja kannattavin toimija vuoden 2025 loppuun mennessä. Tammi-syyskuun aikana edistimme tätä tavoitettamme harppauksin ja toteutimme kaksi liiketoimintakauppaa: Maaliskuun alussa Autotalo Hartikainen tuli osaksi Wetteriä ja kesäkuun alussa AutoPalin liittyi joukkoon. Näiden kauppojen myötä lisäsimme viisi uutta kaupunkia Wetterin kartalle, saimme uusia merkkiedustuksia ja vahvistimme asemaamme vanhojen merkkiedustusten osalta. Näin vahvistui myös kykymme palvella entistä laajempia asiakassegmenttejä kaikissa ajoneuvoluokissa henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Panostimme myös orgaaniseen kasvuun ja avasimme neljä uutta vaihtoautokeskusta eri puolille Suomea, toimipisteitä meillä on jo neljäkymmentä.

Wetterillä on Suomen laajin henkilöautomerkkien myynti- ja huoltoedustus sekä raskaan kaluston huoltoedustus, yhteensä 36 automerkkiä. Merkkiedustuksen saaminen edellyttää autokaupalta aina pitkäjänteistä työtä ja laadukasta sekä vastuullista toimintaa. Autovalmistajakohtaisten vaatimusten täyttymistä arvioidaan vuosittain työntekijöiden osaamisen ja kouluttautumisen, asiakastyytyväisyyden ja esimerkiksi energiatehokkuuden ja päästövähennystavoitteiden toteutumisen näkökulmista. Wetterin laaja merkkiedustus on kilpailukykytekijä ja kasvun kulmakivi, jonka ansiosta voimme palvella hyvin laajaa asiakaskunta erilaisine tarpeineen myös ajoneuvoluokkien sisällä.

Autoalalla on käynnissä historiallinen murros, joka muokkaa toimialaa ja sen rakenteita. Jakelutiemallien muutokset, autoilun sähköistyminen ja kasvavat ympäristövaatimukset edellyttävät uudenlaista osaamista ja investointeja, minkä seurauksena toiminta keskittyy suuriin, kannattavampiin ja tehokkaampiin yksiköihin. Autoalan toimijoiden lukumäärä tulee vähenemään, sillä useat toimijat joutuvat puntaroimaan omien investointikyvykkyyksiensä ja liiketoiminnan myynnin välillä. Myynti on useille houkuttelevampi vaihtoehto, kun oma liiketoiminta saa jatkuvuutta osana isompaa kokonaisuutta. Wetterille ostokohteiden valinnassa kaupan myötä saavutettavat synergiahyödyt ja liiketoiminnan kehityspotentiaali ovat avainasioita, jotka punnitaan tarkasti. Kaupan osapuolten toimintakulttuurien samankaltaisuus tukee onnistunutta integraatiota, mistä Wetterillä on runsaasti kokemusta vuosien varrelta.

Tänä vuonna uusien henkilöautojen ensirekisteröintien ennustetaan asettuvan 87 000 autoon, mikä on alkuvuoden ennustetta enemmän, mutta alle pitkän aikavälin keskiarvon. Myös vuodelle 2024 ennustetaan matalaa ensirekisteröintien tasoa. Kehitys johtaa autokannan ikääntymiseen ja Suomen autokanta on jo nyt Euroopan vanhinta. Inflaation taittuminen, korkotason vakiintuminen ja talouden elpyminen lyhytaikaiseksi ennustetusta taantumasta yhdessä ikääntyneen autokannan kanssa lisäävät lähivuosina kuluttajien kiinnostusta uuden auton hankintaan. Myydyimpiin ajoneuvotyyppeihin tulossa olevat uudet ja edullisemmat täyssähköautot sekä normalisoituneet toimitusajat ovat omiaan lisäämään kuluttajien ja yritysten kiinnostusta autokannan päivittämiseen. Autoalalla on olemassa patoutunutta kysyntää, jonka purkautumista odotamme lähivuosien aikana. Näkyvissä on vahva orgaanisen kasvun potentiaali.

Jatkamme määrätietoisesti kasvustrategiamme toteuttamista. Lokakuussa kerroimme uudesta liiketoimintakaupasta, jolla Wetteri ostaa Osuuskauppa Suur-Savon autokauppaliiketoiminnan. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan 31.1.2024 mennessä. Keväällä 2024 avaamme Vantaalle Wetteri Premium -konseptin mukaisen vaihtoautokaupan suurmyymälän, jonka myötä voimme vastata pääkaupunkiseudun kasvavaan laadukkaiden vaihtoautojen kysyntään. Tutkimme vielä kuluvan vuoden aikana myös mahdollisuuksia rahoittaa kasvua, laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja vahvistaa omavaraisuutta osakeannilla, joka olisi suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yksityissijoittajille ja Wetterin henkilöstölle.”

Lue koko osavuosikatsaus!

Katso tallenne Q3-osavuosikatsauksen webcast-lähetyksestä