Wetterin vuosikertomus 2023 ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2023 on julkaistu

Wetteri Oyj   Pörssitiedote 30.4.2024 klo 9.00 

Wetteri Oyj:n on tänään julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2023. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023. Wetteri Oyj on julkaissut tilinpäätöksensä myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-muodossa merkittynä XBRL-tunnisteilla ja se on saatavilla zip-tiedostona tämän tiedotteen liitteenä. Liitteet julkaistaan myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sijoittajat.wetteri.fi. 

Wetteri Oyj 

Hallitus 

Lisätietoja: 

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj  

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö 

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 49 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää lähes 1000 henkilöä, joista n. 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi

743700TDB62DGAFROB24-2023-12-31-fi.zip Wetteri_Vuosikertomus_2023.pdf Wetteri_Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2023.pdf Wetteri_Palkitsemisraportti_2023.pdf