Wetterin vuosikertomus 2022 ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2022 on julkaistu

Wetteri Oyj   Pörssitiedote 14.4.2023 klo 9.00

Wetteri Oyj:n on tänään julkaissut vuosikertomuksen vuodelta 2022. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi on julkaistu selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2022. Wetteri Oyj on julkaissut tilinpäätöksensä myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-muodossa merkittynä XBRL-tunnisteilla ja se on saatavilla zip-tiedostona tämän tiedotteen liitteenä. Liitteet julkaistaan myös yhtiön verkkosivuilla sijoittajat.wetteri.fi.

Wetteri Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj 

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Panu Kauppinen, talousjohtaja, Wetteri Oyj 

Puh. 044 236 3740, 
panu.kauppinen@wetteri.fi

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 33 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää noin 900 henkilöä, joista lähes 75 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi

743700TDB62DGAFROB24-2022-12-31-fi.zip Wetteri Oyj_vuosikertomus_2022.pdf Wetteri Oyj Palkitsemisraportti 2022_FINAL.pdf Wetteri Oyj_Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä_FINAL.pdf