Wetterin osakevaihtosopimukseen liittyvää poikkeuslupaa ei saatu – julkinen ostotarjous on tulossa

Soprano Oyj sisäpiiritieto 23.9.2022 klo 09.00

Wetterin osakevaihtosopimukseen liittyvää poikkeuslupaa ei saatu – julkinen ostotarjous on tulossa

Soprano Oyj tiedotti 2.6.2022 Wetterin ehdollisesta osakevaihtosopimuksesta, jonka mukaisesti se ostaa autokauppatoimialalla toimivan Wetteri-konsernin kokonaan omistavan emoyhtiön Themis Holding Oy:n kaikki osakkeet.  Suunniteltu yritysjärjestely oli 2.6.2022 tiedotteessa kerrotun mukaisesti ehdollinen Finanssivalvonnan poikkeusluvalle.

Poikkeuslupahakemus oli jätetty jo ennen 2.6.2022 tiedotetta ja hakemusta on sen jälkeen käyty aktiivisesti läpi Finanssivalvonnan kanssa. Finanssivalvonta on 22.9.2022 antanut kannanoton, ettei tarjousvelvollisuudelle myönnetä poikkeuslupaa. Finanssivalvonta katsoo, että osakevaihtosopimuksen allekirjoittaneille osapuolilla arvopaperimarkkinalain mukainen tarjousvelvollisuus on syntynyt osakevaihtosopimuksen allekirjoituspäivänä 2.6.2022. FInanssivalvonta katsoo myös, että tarjousvelvollisuus on syntynyt Simula Invest Oy:lle (Aarne Simulan määräysvaltayhteisö), joka järjestelyn täytäntöönpanon jälkeen tulisi olemaan yhtiön suurin osakkeenomistaja. Finanssivalvonta edellyttää, että julkinen ostotarjous on annettava kuukauden kuluessa Finanssivalvonnan kannanotosta, eli 22.10.2022 mennessä.

Finanssivalvonnan kannanotto ei vaikuta osakevaihtosopimuksen täytäntöönpanoon ja järjestelyn täytäntöönpanoa jatketaan.

Simula Invest Oy toteuttaa julkisen ostotarjouksen. Osakevaihtosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Aarne Simula on hankkinut Soprano Oyj:n osakkeita. Korkein julkisessa kaupankäynnissä maksettu hinta on 0,82 euroa osakkeelta. Tämä on se hinta, jolla julkinen ostotarjous tullaan toteuttamaan. Ostotarjoukseen liittyvät valmistelutoimet käynnistetään viipymättä.

Simula Invest Oy:n Aarne Simula ja Ruukki PM Oy:n Markku Kankaala: ”Koska poikkeuslupaa ei saatu, olemme ilmoittaneet Sopranon hallitukselle toteuttavamme julkisen ostotarjouksen. Askelmerkit uniikin listayhtiö Wetterin menestyksen rakentamiseen ovat jo pitkällä.”

Soprano Oyj

Lisätietoja:

Simula Invest Oy, toimitusjohtaja Aarne Simula, puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi
Ruukki PM Oy, hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala, puh 040 068 5719, markku@kankaala.fi

Soprano Group – Elinikäistä oppimista ammattilaisille

Soprano Group on kasvuhakuinen kehitysyhtiö, joka keskittyy ammattilaisten elinikäiseen oppimiseen. Oppiminen tapahtuu yhä monipuolisemmin, digitaaliset etäkurssit ja itseopiskeltavat verkkokurssit ovat vakiinnuttaneet paikkaansa perinteisen läsnäkoulutuksen rinnalle. Soprano Group tarjoaa asiakkaiden hyödyksi parhaat koulutussisällöt, menetelmät ja teknologiat.

Parhaan asiakaskokemuksen takaavat kokeneet tekijät Informator Tieturi Groupissa, Management Institute of Finland MIFissä ja MIF Academyssä. Palvelemme kuudessa kaupungissa Suomessa ja Ruotsissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 11 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 80 henkeä. Sopranon osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja: www.soprano.fi, www.mif.fi, www.tieturi.fi, www.informator.se

Wetteri Yhtiöt – Autokauppaa vuodesta 1960

Wetteri Yhtiöt kuuluu neljän suurimman suomalaisen yksityisen autoliikkeen joukkoon. Konserniin kuuluu henkilöautojen myynnistä, huollosta ja varaosaliiketoiminnasta vastaava Wetteri Oy, käytettyjen henkilöautojen myyntiin keskittynyt Autotalo Mobila Oy sekä raskaan kaluston puolella toimiva Wetteri Power Oy. Konsernin pääkonttori sijaitsee Oulussa, konsernin muut toimipisteet ovat Espoossa, Kajaanissa, Kemissä, Kempeleessä, Kokkolassa, Kuusamossa, Lahdessa, Lempäälässä, Rovaniemellä ja Ylivieskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 600 henkilöä. Lisätietoja: www.wetteri.fi