Wetteri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Wetteri Oyj   Pörssitiedote   22.5.2024 klo 17.30

Wetteri Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksessa jatkavat Markku Kankaala, Martti Haapala, Mikael Malmsten, Satu Mehtälä, Hannu Pärssinen ja Aarne Simula. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sami Posti. Yhtiökokous päätti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy ja että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KHT, KRT Tiina Puukkoniemi.

Yhtiökokous päätti, että kullekin yhtiön hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan palkkiota 3000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5500 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Yhtiökokouksen päätöksellä valiokuntien kokousten puheenjohtajille maksetaan 500 euron ja valiokuntien jäsenille 300 euron kokouskohtainen palkkio.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 70 000 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa noin 44,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla hallitus on oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen, tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen, tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista ja merkintähinnan maksuna voidaan käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täyttyessä.

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Panu Kauppinen, talousjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 044 236 3740, panu.kauppinen@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 49 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää lähes 1000 henkilöä, joista n. 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi