Wetteri Oyj:n uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin

Wetteri Oyj  Pörssitiedote 12.3.2024 klo 9.00

Wetteri Oyj on aiemmin tiedotetusti toteuttanut Suvanto Trucks Oy:n osakkeiden hankinnan osakevaihdolla 29.2.2024. Osakevaihtoon liittyen Wetterin hallitus on laskenut liikkeeseen yhteensä 8 869 936 Yhtiön uutta osaketta suunnatulla osakeannilla Suvanto Trucks Oy:n osakkeenomistajille, jotka ovat maksaneet nämä uudet osakkeet apporttina Suvanto Trucks Oy:n osakkeilla. Suunnattu osakeanti on toteutettu Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 8.5.2023 antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeen merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 0,469 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustui osakevaihtosopimuksen ehtoihin ja määräytyi täytäntöönpanohetken osakekurssin mukaisesti.

Osakeannin tapahduttua Wetterin osakkeiden lukumäärä on noussut yhteensä 157 082 545 osakkeeseen aiemmasta 148 212 609 osakkeesta. Yhtiön osakepääoma ei ole muuttunut osakeannin johdosta. Rekisteröity osakepääoma on 96 000 euroa. Uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 7.3.2024 ja ne tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 15.3.2024.

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 49 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää lähes 1000 henkilöä, joista n. 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi