Wetteri Oyj:n tilinpäätöstiedote 24.2. – 31.12.2022

Wetteri pörssiin, kasvustrategian mukaiset yritysostot käynnistyivät – tilauskanta ennätyksellinen 

Wetteri Oyj   Tilinpäätöstiedote  6.4.2023 klo 11.00

Tämä on tiivistelmä Wetteri Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiivistelmän liitteenä sekä luettavissa yhtiön verkkosivustolla www.sijoittajat.wetteri.fi. 

Wetteri-konsernissa (jäljempänä "Wetteri", "Wetteri-konserni" tai "konserni”) toteutettiin vuoden 2022 aikana useita pörssilistautumista pohjustaneita yritysjärjestelyitä. Tilinpäätöksen tulosluvut muodostuivat järjestelyiden myötä seuraavista ajanjaksoista: Themis Holding Oy:n tulos 24.2.-31.12.2022, Wetteri Yhtiöt Oy -konsernin tulos 11.5.-31.12.2022 sekä emoyhtiö Wetteri Oyj:n ja koulutusliiketoiminnan tulos 9.12.-31.12.2022. Tästä syystä tilikausi oli poikkeava, eikä edellisten tilikausien vertailukelpoisia tuloslukuja ole olemassa. Tämä tilintarkastamaton tilinpäätöstiedote sisältää kuitenkin laajan tuloslaskelman ja toimintasegmenttien pro forma -tietoa vuosilta 2022 ja 2021.  

Vuosi 2022 oli Wetterille merkittävien muutosten aikaa. Vuoden aikana toteutettiin useita pörssilistautumiseen tähtääviä yritysjärjestelyitä: 24.2. perustettiin Themis Holding, joka 11.5. osti Wetteri Yhtiöiden koko osakekannan. 2.6. Themis Holding sekä Themis Holdingista n. 39 % omistanut Simula Invest ja n. 35 % omistanut PM Ruukki allekirjoittivat Sopranon ja Soprano Oyj:stä yhteensä n. 34 % omistavien osakkeenomistajien kanssa osakevaihtosopimuksen. Osakevaihtosopimuksella Soprano hankki omistukseensa Themis Holdingin koko osakekannan. Järjestelyssä Themis Holdingin osakkeenomistajat luovuttivat osakkeensa Sopranolle vastikkeena Sopranon liikkeelle laskemista uusista yhteensä 115 097 125 osakkeesta. Sopranon ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi järjestelyn 9.12. Osakevaihdon myötä Soprano Oyj:n nimi muuttui Wetteri Oyj:ksi ja yhtiön toimiala muuttui sisältämään myös Wetteri-konsernin toimialat. 15.12. käynnistyi kaupankäynti WETTERI-osakkeella Helsingin pörssin päämarkkinapaikalla. 

Yhteenveto tilikaudesta 24.2. – 31.12.2022 

  • Konsernin liikevaihto 191,8 miljoonaa euroa 

  • Oikaistu käyttökate (EBITDA) 9,8 miljoonaa euroa 

  • Liikevoitto (-tappio) (EBIT) -2,3 miljoonaa euroa 

  • Oikaistu liikevoitto 3,3 miljoonaa euroa 

  • Uusien autojen tilauskanta 82,7 miljoonaa euroa, raskaan kaluston tilauskanta 20,1 miljoonaa euroa, Keskihinnaltaan kalliimpien henkilöautojen kysyntä nousi. 

  • Henkilöstön määrä oli keskimäärin 695, yli 70 % toimi huolto- ja varaosapalveluissa 

  • Vuoden 2022 aikana Wetteri toteutti useita listautumista pohjustaneita yritysjärjestelyitä 

  • Pörssin kellot soivat Wetterin pääkonttorilla Oulussa 15.12. 

  • Yhtiön kasvustrategian ensimmäinen kauppa julkistettiin 19.12., kun Wetteri tiedotti ostavansa E. Hartikaisen autokauppaliiketoiminnan 

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 

EUR tuhatta  24.2.-31.12.2022 
Liikevaihto  191 825 
Käyttökate (EBITDA)  6 172 
Käyttökate liikevaihdosta, %  3 % 
Käyttökatteeseen sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  3 616 
Oikaistu käyttökate  9 788 
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, %  5 % 
Liikevoitto (-tappio) (EBIT)  -2 279 
Liikevoitto (-tappio) liikevaihdosta, %  -1 % 
Liikevoittoon (-tappioon) sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  5 601 
Oikaistu liikevoitto  3 322 
Oikaistu liikevoitto liikevaihdosta, %  2 % 
Voitto (tappio) ennen veroja  -4 367 
Voitto (tappio) ennen veroja liikevaihdosta, %  -2 % 
Tilikauden voitto (tappio)  -3 834 
Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta, %  -2 % 
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR)  -0,05 
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu (EUR)  -0,05 
Taseen loppusumma  154 595 
Nettovelka  94 404 
Oman pääoman tuotto (ROE), %  -25 % 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  -11 % 
Omavaraisuusaste, %  20 % 
Maksuvalmius, %  85 % 
Nettovelkaantumisaste, %  312 % 
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikaudella  695 
Uusien henkilöautojen laskutus (kpl)  1 394 
Uusien kuorma-autojen laskutus (kpl)  143 
Käytettyjen henkilöautojen laskutus (kpl)  3 280 
Uusien henkilöautojen tilaukset (kpl)  1 916 
Uusien kuorma-autojen tilaukset (kpl)  89 
Henkilöautojen tilauskanta tilikauden lopussa  82 700 
Kuorma-autojen tilauskanta tilikauden lopussa  20 100 
Henkilöautokorjaamon myydyt tunnit  109 342 
Kuorma-autokorjaamon myydyt tunnit  74 514 

Toimitusjohtaja Aarne Simulan katsaus 

Wetteri on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö, jonka pitkässä historiassa vuosi 2022 oli suurten muutosten aikaa. Toukokuussa perheyhtiön omistus vaihtui, kesäkuussa ilmoitimme listautumisaikeesta ja käynnistimme siihen tähtäävän yritysjärjestelyn Soprano Oyj:n kanssa. Joulukuun 15. päivä soitimme pörssin kaupankäyntikelloa Oulussa Wetterin pörssitaipaleen aloituksen merkiksi. Samalla käynnistyi uusi voimakkaan kasvun aikakausi.  

Autoalalla on käynnissä voimakas murros. Jakelutiemallit muuttuvat kohti agenttimallia, ala digitalisoituu, autoilu sähköistyy ja ympäristövaatimukset kasvavat. Muutokset synnyttävät uudenlaisia investointi- ja osaamistarpeita. Kehitys ajaa pirstaleista autokauppaa keskittymään suurempiin yksiköihin ja alan toimijoiden määrä vähenee. Tämä kehitys on Wetterin kasvustrategian keskeinen ajuri.  

Wetterin vahvuus muutoksessa perustuu Wetterin kokonaisvaltaiseen liiketoimintamalliin ja vuosien näyttöön johtaa kasvua menestyksekkäästi. Meillä on Suomen laajin merkkivalikoima laadukkaita huolto- ja myyntimerkkejä, laaja-alainen osaaminen ja pitkäaikaiset luottamukselliset suhteet alan toimijoihin. Monimerkkistrategia automyynnissä ja huollossa sekä raskaan kaluston liiketoiminta ovat kaikki myös orgaanisen kasvun tärkeitä elementtejä, jotka tuovat vakaata kassavirtaa ja tasaavat liiketoimintariskejä.  Digitaalisuuden ja data-analytiikan hyödyntämisessä olemme olleet edelläkävijöitä jo pitkään. Näiden eväiden varaan me rakennamme myös tulevaisuuden menestyksemme.    

Autoalalle vuosi 2022 oli haastava. Vuoden alkupuolella komponenttipulasta johtuva uusien autojen huono saatavuus vei autojen ensirekisteröinnit ennätysalhaisiin lukemiin. Vaikka tilanne helpottui hieman vuoden lopussa, on tavalliseen tasoon vielä matkaa.   

Wetterillä henkilöautoliiketoiminnan liikevaihto laski hieman uusien autojen saatavuuspulan takia. Samalla tilauskanta kasvoi ennätyslukemiin, ja uusien autojen tilauskanta katsauskauden lopussa oli 82,7 miljoonaa euroa. Sähkö- ja hybridiautojen osuuden kasvu henkilöautojen kokonaismyynnistä nosti myytyjen autojen keskihintaa. Myymistämme autoista 60 prosenttia oli vähäpäästöisiä. Huolto- ja varaosapalvelut jatkoivat tasaisella urallaan viime vuonna, ja varaosamyynnissä nähtiin liki viisi prosenttia kasvua verrattuna vuoteen 2021.    

Raskaan kaluston osalta laskutus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2022 aikana. Myös uusien kuorma-autojen tilauskanta kehittyi hyvin ja oli 20,1 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Wetteri Power kirikin oman toimialueensa markkinajohtajaksi lähes 44,7 prosentin markkinaosuudella yli 10 000 kg:n kuorma-autoissa.  Kuorma-autojen huoltosopimusten kattavuus oli korkea, melkein 83 prosenttia. Wetteri Powerin edistynyt data-analytiikkaa hyödyntävä huoltopalvelu pitää kuorma-autot mahdollisimman tehokkaasti ajossa ja optimoi huollot oikeaan ajankohtaan. Tämä lisää asiakasuskollisuutta ja tuo tasaista kassavirtaa yhtiöön.  

Meitä wetteriläisiä on maaliskuussa 2023 jo yli 900. Wetterin työsuhteet ovat perinteisesti olleet pitkiä, mikä kertoo sekä viihtymisestä että henkilökunnan sitoutumisesta työhönsä. Sitoutumisen ja luottamuksen lisäksi arvoihimme kuuluvat rohkeus ja hyvät tulokset. Me tiedämme, että luottamus ansaitaan olemalla luottamuksen arvoisia joka päivä. Arvojemme ohjaamina aiomme jatkossakin panostaa pitkiin työsuhteisiin, henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin. Se on keskeinen menestyksen avain ja asiakastyytyväisyyden tae. 

Vuosi 2023 näyttää autoalan kannalta suotuisammalta. On odotettavissa, että vuoden loppuun mennessä ennätyssuuria tilauskantoja päästään purkamaan. Inflaation hidastuminen ja taittuminen sekä koronnostojen päättyminen tulevat niin ikään virkistämään autokauppaa. Alkuvuonna 2023 sekä kuorma-autokauppa että vaihtoautokauppa ovat Autoalan tiedotuskeskuksen tilastojen mukaan jo selkeästi piristyneet.  

Vuosikymmenien autoalan kokemuksella katson tulevaisuuteen luottavasti: kysynnän hetkellinen lasku tulee rekyylinä takaisin. 

Wetteri Oyj taloudellinen ohjeistus    

Wetteri Oyj taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023  

Liikevaihto 460 miljoonaa euroa  

Oikaistu liikevoitto 13 miljoonaa euroa  

Wetteri Oyj taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024  

Liikevaihto 730 miljoonaa euroa  

Oikaistu liikevoitto 21 miljoonaa euroa  

Yhtiön keskipitkän aikavälin (3 vuotta) tavoitteena on saavuttaa 1000 miljoonan liikevaihto ja 30 miljoonan liikevoitto. 

Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi  

Emoyhtiö Wetteri Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 56,7 miljoonaa euroa, josta tilikauden tulos on  
-1,4 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta ei jaeta osinkoa ja tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. 

Arvio vuoden 2023 kehityksestä 

Autoalan tiedotuskeskus on raportoinut tammi-helmikuussa 2023 vaihtoautokaupan piristymisestä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaa. Myös kuorma-autojen ensirekisteröinnit ovat kasvaneet alkuvuoden aikana verrattuna vuoden takaiseen. Uusien autojen saatavuuspulan arvioidaan helpottavan osittain vuoden 2023 loppuun mennessä, jolloin ennätyksellisen suurta tilauskantaa päästään purkamaan laskutukseen. 

Wetterin taloudellisen ohjauksen mukaan ennakoimme vuoden 2023 liikevaihdoksi 460 miljoonaa euroa ja oikaistuksi liikevoitoksi 13 miljoonaa euroa.  

Varsinainen yhtiökokous 2023 

Wetteri Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 8.5.2023 Oulussa, osoitteessa Äimäkuja 2, 90400 Oulu. Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan pörssitiedotteena. 

Wetterin taloudellinen tiedottaminen  

Wetteri julkistaa vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin 14.4.2023. 

24.5.2023 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2023 

25.8.2023 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023 

28.11.2023 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2023 

Webcast 6.4.2023 klo 13.00 

Wetteri järjestää osakkeenomistajille ja analyytikoille sekä medialle suunnatun webcastin 6.4.2023 klo 13.00. Webcastissa yhtiön talousjohtaja Panu Kauppinen käy läpi tilikauden 2022 taloudellisen tuloksen ja yhtiön toimitusjohtaja Aarne Simula kertoo autoalan toimintaympäristöstä ja näkymistä sekä Wetterin kasvustrategiasta. Yleisön kysymyksiin on varattu aikaa. Tilaisuuteen voit osallistua: https://wetteri.videosync.fi/tilinpaatos2022

Oulussa 6.4.2023 

Wetteri Oyj  

Hallitus 

Lisätietoja: 

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj 

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Panu Kauppinen, talousjohtaja, Wetteri Oyj 
Puh. 044 236 3740, panu.kauppinen@wetteri.fi

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 33 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää noin 900 henkilöä, joista lähes 75 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi

Wetteri Oyj_Tilinpäätöstiedote_2022.pdf