Wetteri Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2023:

Vahva alkuvuosi, oikaistu liikevoitto 3,1 miljoonaa euroa 

Wetteri Oyj    Osavuosikatsaus   24.5.2023  klo 10.00

Tämä on tiivistelmä Wetteri Oyj:n 1.1.-31.3.2023 osavuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiivistelmän liitteenä.

Wetteri-konsernissa (jäljempänä "Wetteri", "Wetteri-konserni", "konserni” tai ”yhtiö”) toteutettiin vuoden 2022 aikana useita pörssilistautumista pohjustaneita yritysjärjestelyitä. Tämän takia katsauskauden 1.1.-31.3.2023 taloudelliset tiedot eivät ole vertailukelpoisia vertailukauden 24.2.-31.3.2022 taloudellisten tietojen kanssa. Vertailukauden 24.2.-31.3.2022 taloudelliset tiedot sisältävät ainoastaan konserniyhtiö Themis Holding Oy:n laajan tuloksen ja taseen. Themis Holding Oy perustettiin 24.2.2022 edellä mainittuja pörssilistautumista edeltäneitä yritysjärjestelyitä varten, joissa se toimi taloudellisen raportoinnin näkökulmasta kirjanpidollisena hankkijaosapuolena, eikä yhtiöllä ollut vertailukaudella liiketoimintaa. Tämä osavuosikatsaus sisältää kuitenkin konsernin ja sen toimintasegmenttien laajan tuloksen pro forma -tietoja kausilta 1.1.-31.3.2022 ja 1.1.-31.12.2022. Nämä tilintarkastamattomat pro forma -tiedot ovat hypoteettisia ja ne on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. 

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vertailukauteen 24.2.-31.3.2022 ja pro forma -tietoon 1.1.-31.3.2022. Se, viitataanko vertailukauteen 24.2.-31.3.2022 vai pro forma -tietoon 1.1.-31.3.2022, mainitaan erikseen. 

 

Yhteenveto katsauskaudelta 1.1. – 31.3.2023 

  • Konsernin liikevaihto 90,3 miljoonaa euroa (vertailukausi 24.2.-31.3.2022 0 miljoonaa euroa, pro forma 1.1.-31.3.2022 72,6 miljoonaa euroa) 
  • Oikaistu käyttökate 5,8 miljoonaa euroa (0 miljoonaa euroa, 3,8 miljoonaa euroa) 
  • Oikaistu liikevoitto 3,1 miljoonaa euroa (0 miljoonaa euroa, 1,5 miljoonaa euroa) 
  • Liikevoitto (EBIT) 1,1 miljoonaa euroa (0 miljoonaa euroa, -0,1 miljoonaa euroa) 
  • Henkilöautot-toimintasegmentin liikevaihto kasvoi 3,9 miljoonaa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan 
  • Raskas kalusto -toimintasegmentin liikevaihto kasvoi 10,3 miljoonaa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan 
  • Henkilöstön määrä oli keskimäärin 772, yli 70 % toimi huolto- ja varaosapalveluissa 
  • Autotalo Hartikainen tuli liiketoimintakaupalla osaksi Wetteriä 8.3.2023 alkaen 
  • Konsernin kasvustrategian toinen kauppa julkistettiin 14.3.2023, kun Wetteri tiedotti ostavansa Palin Oy:n AutoPalin-liiketoiminnan 

Taloudellinen ohjeistus 

 

Wetteri Oyj taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023 

Liikevaihto 460 miljoonaa euroa 

Oikaistu liikevoitto 13 miljoonaa euroa 

 

Wetteri Oyj taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024 

Liikevaihto 730 miljoonaa euroa 

Oikaistu liikevoitto 21 miljoonaa euroa 

 

Yhtiön keskipitkän aikavälin (3 vuotta) tavoitteena on saavuttaa 1 000 miljoonan liikevaihto ja 30 miljoonan liikevoitto. 

 

Taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut

 

 

 

Pro forma 

 

Pro forma 

EUR tuhatta 

1.1.-31.3.2023 

24.2.-31.3.2022 

1.1.-31.3.2022 

24.2.-31.12.2022 

1.1.-31.12.2022 

Liikevaihto 

90 284 

0 

72 619 

191 825 

291 273 

Käyttökate (EBITDA) 

4 717 

0 

3 050 

6 172 

9 125 

Käyttökate liikevaihdosta, % 

5 % 

0 % 

4 % 

3 % 

3 % 

Oikaistu käyttökate 1) 

5 829 

0 

3 847 

9 788 

13 804 

Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % 

6 % 

0 % 

5 % 

5 % 

5 % 

Liikevoitto (-tappio) (EBIT) 

1 148 

0 

-122 

-2 279 

-3 104 

Liikevoitto (-tappio) liikevaihdosta, % 

1 % 

0 % 

0 % 

-1 % 

-1 % 

Oikaistu liikevoitto 1) 

3 071 

0 

1 459 

3 322 

4 710 

Oikaistu liikevoitto liikevaihdosta, % 

3 % 

0 % 

2 % 

2 % 

2 % 

Voitto (tappio) ennen veroja 

137 

0 

-684 

-4 367 

-6 405 

Voitto (tappio) ennen veroja liikevaihdosta, % 

0 % 

0 % 

-1 % 

-2 % 

-2 % 

Tilikauden voitto (tappio) 

35 

0 

-624 

-3 834 

-5 695 

Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta, % 

0 % 

0 % 

-1 % 

-2 % 

-2 % 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 

0,00 

0,00 

 

-0,05 

 

Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu (EUR) 

0,00 

0,00 

 

-0,05 

 

Oman pääoman tuotto (ROE), % 

0 % 

0 % 

 

-25 % 

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 

-2 % 

0 % 

 

-11 % 

 

Omavaraisuusaste, % 

18 % 

0 % 

 

20 % 

 

Maksuvalmius, % 

76 % 

0 % 

 

85 % 

 

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikaudella 

772  

0 

 

695 

 

Uusien henkilöautojen laskutus (kpl) 

583  

0 

 

1 394 

 

Uusien kuorma-autojen laskutus (kpl) 

56  

0 

 

143 

 

Käytettyjen henkilöautojen laskutus (kpl) 

1 220  

0 

 

3 280 

 

Uusien henkilöautojen tilaukset (kpl) 

630  

0 

 

1 916 

 

Uusien kuorma-autojen tilaukset (kpl) 

44  

0 

 

89 

 

Henkilöautojen tilauskanta tilikauden lopussa 

74 591  

0 

 

82 700 

 

Kuorma-autojen tilauskanta tilikauden lopussa 

20 100  

0 

 

20 100 

 

Henkilöautokorjaamon myydyt tunnit 

65 393  

0 

 

109 342 

 

Kuorma-autokorjaamon myydyt tunnit 

29 468  

0 

 

74 514 

 

 

 

1) Oikaistussa käyttökatteessa ja liikevoitossa ei huomioida konsernin käyttökatteen ja liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, kuten merkittäviä kertaluonteisia tuotto- ja kulueriä sekä hankintalaskelmilla tehdyistä omaisuuserien käyvän arvon taseeseen merkitsemisistä kirjattuja poistoja. Oikaistun käyttökatteen ja liikevoiton tarkoitus on parantaa konsernin käyttökatteen ja liikevoiton vertailukelpoisuutta kausien välillä. Oikaistun käyttökatteen ja liikevoiton täsmäytyslaskelmat ovat osavuosikatsauksen sivulla 15.

 

Toimitusjohtaja Aarne Simulan katsaus 

 

“Wetterille vuoden 2023 ensimmäinen neljännes oli vahva ja oikaistu liikevoitto nousi 3,1 miljoonaan euroon. Pääsimme purkamaan ennätyksellisen suurta tilauskantaamme laskutukseen tehokkaasti, ja asiakkaille luovutettiin yhteensä 583 uutta henkilöautoa. Monimerkkistrategiamme osoitti taas vahvuutensa: Suomen laajimman henkilöautomerkkien edustuksen ansiosta olemme kyenneet luovimaan saatavuuskapeikossa varsin menestyksekkäästi ja luovuttamaan sujuvasti uusia autoja asiakkaille. Uusien autojen vilkas luovutustahti on samalla tuonut Wetterille laadukkaita vaihtoautoja vastamaan virkistyneeseen kysyntään emmekä ole joutuneet painimaan tiukan ostomarkkinan kanssa. 

 

EU-alueella on raportoitu vaihtoautokaupan vilkastumisesta ja toisaalta inflaation ja korkotason vaikutuksesta uusien autojen kauppaan. Me uskomme, että korkojen nousun tasaantuessa ja inflaation hidastuessa sekä uusien autojen, että laadukkaiden vaihtoautojen kysyntä tulee merkittävästi kasvamaan. Kotimaisen autokannan keski-ikä on jo lähes 13 vuotta. Vanhentunut autokanta on ennen kaikkea kysyntää ja orgaanista kasvua luova tekijä. Myös verokannustimet lisäävät uusien ja vähäpäästöisten autojen kysyntää. Meillä vaihtoautokaupan vilkastuminen on näkynyt erityisesti keskihinnaltaan korkeampien vaihtoautojen kysynnässä. 

 

Myös kuorma-autokauppa on ollut kasvussa alkuvuoden aikana. Suomessa raskaan kaluston ensirekisteröinnit kasvoivat yli viidenneksen verrattuna vuoden takaiseen. Wetterillä raskaan kaluston liiketoiminta kehittyi suotuisasti ja vahva tilauskantamme mahdollisti hyvän laskutustahdin. Uusien kuorma-autojen tilauskanta kasvoi ja katsauskauden lopussa se oli 20,1 miljoonaa euroa.

  

Raskaan kaluston liiketoiminnassa huoltosopimuksilla on tärkeä asiakkaita sitouttava ja liiketoimintaa vakauttava merkitys. Huoltosopimuskattavuus myymiemme kuorma-autojen osalta oli katsauskaudella noin 84,5 prosenttia, mitä voi pitää erittäin hyvänä. Konsernia tarkastellen huoltopalvelut ovat merkittävä liiketoimintariskejä tasoittava tekijä. Huolto- ja varaosapalveluiden myynti kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yli 29 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta. 

 

Kasvustrategian ensimmäiset liiketoimintakaupat 

Kuluvan vuoden ensimmäiselle neljännekselle mahtui monta Wetterin kasvustrategian kannalta merkittävää tapahtumaa. Maaliskuussa Autotalo Hartikainen tuli osaksi Wetteriä, kun liiketoimintakauppa saatiin päätökseen. Kaupan myötä yhtiömme sai tukevan jalansijan uudelle Itä-Suomen markkina-alueelle. Toimintojen yhdistäminen on sujunut hyvässä yhteistyössä. Integraatiota helpottaa, että liiketoimintamallit sopivat hyvin yhteen ja yrittäjähenkinen kulttuuri on vahvaa molemmissa yhtiöissä. 

 

Seuraavaksi suuntaamme läntisen Suomen alueelle Satakunnan kautta, kun perinteikäs AutoPalin tulee osaksi Wetteriä 31.5.2023 mennessä. Liiketoimintakaupan myötä Wetterin maantieteellinen läsnäolo laajenee merkittävästi ja yhtiöstä tulee yksi Suomen suurimmista Volvo- ja Mercedes-Benz- jälleenmyyjistä.  

 

Henkilöstömme lukumäärä on noussut jo noin 900 wetteriläiseen. Valtaosa toimii huollon tehtävissä, myynnin ja hallinnon parissa noin neljännes. Wetteriläisyydelle tyypillistä on pitkät työsuhteet ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Asiantunteva ja sitoutunut henkilöstömme on tärkeä menestystekijä ja asiakastyytyväisyyden avain. Siksi haluamme panostaa pitkiin työsuhteisiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä työhyvinvointiin myös jatkossa. 

 

Autoalan murroksesta kertovasta konsolidaatiosta on nähty useita esimerkkejä kuluvan kevään aikana. Wetteri on ryhtynyt toteuttamaan kasvustrategiaansa rohkeasti ja nopeasti mutta harkitusti. Olemme tunnistaneet toimijoita, joiden liiketoimintamallit ja kulttuuri sopii osaksi Wetteriä. Näin varmistamme, että integraatioprosessit ovat sujuvia ja synergiahyödyt todellisia.  

 

Tavoitteenamme on olla Suomen suurin ja kannattavin autoalan toimija vuoteen 2025 mennessä ja tämän tavoitteen eteen me teemme määrätietoisesti töitä joka päivä. Tutkimme vielä kuluvan vuoden aikana mahdollisuuksia rahoittaa kasvua, laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja vahvistaa omavaraisuutta osakeannilla, joka olisi suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yksityissijoittajille ja Wetterin henkilöstölle.” 

 

Arvio vuoden 2023 kehityksestä  

 

Vaihtoautokauppa ja kuorma-autokauppa ovat piristyneet alkuvuoden aikana verrattuna vuoden takaiseen. Uusien autojen saatavuuspulan arvioidaan helpottavan osittain vuoden 2023 loppuun mennessä, jolloin ennätyksellisen suurta tilauskantaa päästään purkamaan laskutukseen.  

 

Wetterin taloudellisen ohjauksen mukaan vuoden 2023 ennakoi liikevaihdoksi 460 miljoonaa euroa ja oikaistuksi liikevoitoksi 13 miljoonaa euroa.   

 

Wetterin taloudellinen tiedottaminen 

Wetteri julkistaa puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2023 25.8.2023 ja osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 28.11.2023.

Webcast 24.5.2023 klo 13.00

Wetteri järjestää osakkeenomistajille ja analyytikoille sekä medialle suunnatun webcastin 24.5.2023 klo 13.00. Webcastissa yhtiön toimitusjohtaja Aarne Simula ja talousjohtaja Panu Kauppinen esittelevät katsauskauden tuloksen sekä kertovat autoalan toimintaympäristöstä ja yhtiön näkymistä. Tilaisuuteen voi osallistua:  https://wetteri.videosync.fi/q1-2023/register

Oulussa 24.5.2023

Wetteri Oyj

Hallitus 

 

 

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj  

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi  

 

Panu Kauppinen, talousjohtaja, Wetteri Oyj  

Puh. 044 236 3740, panu.kauppinen@wetteri.fi 

 

 

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 33 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää noin 900 henkilöä, joista yli 75 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi

 

 

 

 

Wetteri Oyj konserni osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023_ FINAL.pdf