Wetteri Oyj: Simula Invest Oy:n pakollinen ostotarjousmenettely saatu päätökseen

Wetteri Oyj   Lehdistötiedote 27.4.2023 klo 17.00

Simula Invest Oy on tänään suorittanut käteisvastikkeen pakollisen ostotarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille. Käteisvastikkeen maksun myötä Simula Invest Oy:n omistus Wetteri Oyj:stä kasvoi 13 977 285 osakkeella yhteensä 58 651 863 osakkeeseen, mikä vastaa 41,63 % yhtiön kokonaisäänimäärästä. Simulan ja hänen lähipiirinsä henkilökohtaiset omistukset huomioiden omistusosuus Wetteri Oyj:stä kasvoi 58 725 943 osakkeeseen, mikä vastaa 41,68 % Wetteri Oyj:n kokonaisäänimäärästä.

Aarne Simula, Simula Invest Oy

”Olen tyytyväinen tämän ostotarjousmenettelyn päättymiseen. Nyt pääsemme keskittymään yhtiön arvonluontiin, kehittämiseen ja yrityskauppojen toteuttamiseen.  Tulemme laajentamaan maantieteellistä läsnäoloamme voimakkaasti lähivuosina. Kestävä omistaja-arvon tuottaminen ja omistajapohjan laajentaminen ovat meille niin ikään tärkeitä tavoitteita.”

Lisätietoja:

Markku Kankaala, hallituksen puheenjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 040 068 5719, markku@kankaala.fi

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj, Simula Invest Oy:n toimitusjohtaja

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 33 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää noin 900 henkilöä, joista yli 75 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi