Wetteri Oyj puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2023

Liikevaihdossa hurja 41 % kasvu, toimialue laajeni

Wetteri Oyj   Puolivuosikatsaus  25.8.2023 klo 9.00

Tämä on tiivistelmä Wetteri Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2023. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiivistelmän liitteenä sekä luettavissa yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.sijoittajat.wetteri.fi 

Wetteri-konsernissa (jäljempänä “Wetteri”, “Wetteri-konserni”, “konserni” tai ”yhtiö”) toteutettiin vuoden 2022 aikana useita pörssilistautumista pohjustaneita yritysjärjestelyitä. Tämän takia katsauskauden 1.1.-30.6.2023 taloudelliset tiedot eivät ole vertailukelpoisia vertailukauden 24.2.-30.6.2022 taloudellisten tietojen kanssa. Vertailukauden 24.2.-30.6.2022 taloudelliset tiedot sisältävät konserniyhtiö Themis Holding Oy:n laajan tuloksen ja taseen sen perustamisesta 24.2.2022 alkaen sekä konserniyhtiö Wetteri Yhtiöt Oy:n ja tämän tytäryhtiöiden laajan tuloksen ja taseen Wetteri Yhtiöt Oy:n osakekaupan täytäntöönpanosta 11.5.2022 eteenpäin. Themis Holding Oy perustettiin pörssilistautumista ja sitä edeltäneitä yritysjärjestelyitä varten, joissa se toimi taloudellisen raportoinnin näkökulmasta kirjanpidollisena hankkijaosapuolena, ja sillä on vertailukaudella 24.2.-30.6.2022 ollut liiketoimintaa vasta Wetteri Yhtiöt Oy:n osakekaupan toteutumisesta 11.5.2022 lähtien. Katsauskauden ja vertailukauden taloudellisten tietojen vertailukelvottomuuden vuoksi tämä puolivuosikatsaus sisältää konsernin ja sen toimintasegmenttien laajan tuloksen pro forma -tietoja kausilta 1.4.-30.6.2022, 1.1.-30.6.2022 ja 1.1.-31.12.2022. Nämä pro forma -tiedot ovat hypoteettisia ja ne on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Puolivuosikatsaus sekä sen sisältämät pro forma -tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vertailukauteen 1.4.-30.6.2022 tai 24.2.-30.6.2022 ja pro forma -tietoon 1.4.-30.6.2022 tai 1.1.-30.6.2022. Se, viitataanko vertailukauteen vai pro forma -tietoon mainitaan erikseen.

Yhteenveto katsauskaudelta 1.4. – 30.6.2023

 • Konsernin liikevaihto 109,9 miljoonaa euroa (vertailukausi huhti-kesäkuu 2022 47,4 miljoonaa euroa, pro forma huhti-kesäkuu 2022 69,5 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu käyttökate 5,5 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa, 3,1 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu liikevoitto 2,4 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa, 0,6 miljoonaa euroa)
 • Liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa, -1,7 miljoonaa euroa)
 • Henkilöautot-toimintasegmentin liikevaihto nousi 33,4 miljoonaa euroa (+ 91 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan
 • Raskas kalusto -toimintasegmentin liikevaihto laski 1,8 miljoonaa euroa (-10 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan
 • Huoltopalvelut-toimintasegmentin liikevaihto nousi 8,7 miljoonaa euroa (+ 84 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan

Yhteenveto katsauskaudelta 1.1. – 30.6.2023

 • Konsernin liikevaihto 200,2 miljoonaa euroa (vertailukausi tammi-kesäkuu 2022 47,4 miljoonaa euroa, pro forma tammi-kesäkuu 142,2 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu käyttökate 11,4 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa, 6,9 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu liikevoitto 5,5 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa, 2,0 miljoonaa euroa)
 • Liikevoitto 2,7 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa, -1,8 miljoonaa euroa)
 • Henkilöautot-toimintasegmentin liikevaihto nousi 37,3 miljoonaa euroa (+44 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan
 • Raskas kalusto -toimintasegmentin liikevaihto nousi 8,5 miljoonaa euroa (+29 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan
 • Huoltopalvelut-toimintasegmentin liikevaihto nousi 11,9 miljoonaa euroa (+55 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan
 • Autotalo Hartikainen tuli liiketoimintakaupalla osaksi Wetteriä 8.3.2023 alkaen
 • AutoPalin tuli liiketoimintakaupalla osaksi Wetteriä 1.6.2023 alkaen

Taloudellinen ohjeistus

Wetteri Oyj taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023

 • Liikevaihto 460 miljoonaa euroa
 • Oikaistu liikevoitto 13 miljoonaa euroa

Wetteri Oyj taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024

 • Liikevaihto 730 miljoonaa euroa
 • Oikaistu liikevoitto 21 miljoonaa euroa

Yhtiön keskipitkän aikavälin (3 vuotta) tavoitteena on saavuttaa 1 000 miljoonan liikevaihto ja 30 miljoonan liikevoitto.

Taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut

EUR tuhatta

 

Q2 2023

Q2 20221)

Pro forma

Q2 2022

Muutos

H1 2023

H1 20221)

Pro forma

H1 2022

Muutos

20221)

Pro forma 2022

Liikevaihto

 

109 914

47 381

69 544

58 %

200 199

47 381

142 163

41 %

191 825

291 042

Käyttökate (EBITDA)

 

5 373

1 485

1 643

227 %

10 091

1 485

4 693

115 %

6 172

9 125

Käyttökate liikevaihdosta, %

 

5 %

3 %

2 %

 

5 %

3 %

3 %

 

3 %

3 %

Oikaistu käyttökate 2)

 

5 527

2 657

3 082

79 %

11 356

2 657

6 928

64 %

9 788

13 804

Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, %

 

5 %

6 %

4 %

 

6 %

6 %

5 %

 

5 %

5 %

Liikevoitto (-tappio) (EBIT)

 

1 519

-567

-1 664

-191 %

2 666

-567

-1 786

-249 %

-2 279

-3 954

Liikevoitto (-tappio) liikevaihdosta, %

 

1 %

-1 %

-2 %

 

1 %

-1 %

-1 %

 

-1 %

-1 %

Oikaistu liikevoitto 2)

 

2 417

1 099

559

333 %

5 488

1 099

2 017

172 %

3 322

3 860

Oikaistu liikevoitto liikevaihdosta, %

 

2 %

2 %

1 %

 

3 %

2 %

1 %

 

2 %

1 %

Voitto (tappio) ennen veroja

 

-872

-1 120

-2 412

-64 %

-734

-1 120

-3 096

-76 %

-4 367

-7 255

Voitto (tappio) ennen veroja liikevaihdosta, %

 

-1 %

-2 %

-3 %

 

0 %

-2 %

-2 %

 

-2 %

-2 %

Tilikauden voitto (tappio)

 

-720

-1 091

-2 138

-66 %

-686

-1 091

-2 762

-75 %

-3 834

-6 545

Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta, %

 

-1 %

-2 %

-3 %

 

0 %

-2 %

-2 %

 

-2 %

-2 %

Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR)

 

-0,01

-0,02

 

 

-0,01

-0,02

 

 

-0,05

 

Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu (EUR)

-0,01

-0,02

 

 

-0,01

-0,02

 

 

-0,05

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

 

-8 %

-51 %

 

 

-4 %

-37 %

 

 

-25 %

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

 

-8 %

-12 %

 

 

-6 %

-9 %

 

 

-11 %

 

Omavaraisuusaste, %

 

16 %

12 %

 

 

16 %

12 %

 

 

20 %

 

Maksuvalmius, %

 

93 %

101 %

 

 

93 %

101 %

 

 

85 %

 

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikaudella

 

962

611

 

 

914

611

 

 

695

 

Uusien henkilöautojen laskutus (kpl)

 

962

350

 

 

1 545

350

 

 

1 394

 

Uusien kuorma-autojen laskutus (kpl)

 

46

40

 

 

102

40

 

 

143

 

Käytettyjen henkilöautojen laskutus (kpl)

 

1 464

731

 

 

2 684

731

 

 

3 280

 

Uusien henkilöautojen tilaukset (kpl)

 

787

518

 

 

1 417

518

 

 

1 916

 

Uusien kuorma-autojen tilaukset (kpl)

 

45

53

 

 

89

53

 

 

89

 

Henkilöautojen tilauskanta tilikauden lopussa

 

71 361

47 888

 

 

71 361

47 888

 

 

82 700

 

Kuorma-autojen tilauskanta tilikauden lopussa

 

21 700

31 422

 

 

21 700

31 422

 

 

20 100

 

Henkilöautokorjaamon myydyt tunnit

 

86 132

35 470

 

 

151 525

35 470

 

 

109 342

 

Kuorma-autokorjaamon myydyt tunnit

 

26 443

17 730

 

 

55 911

17 730

 

 

74 514

 

 

1) Q2 2022 viittaa kauteen 1.4.-30.6.2022, H1 2022 kauteen 24.2.-30.6.2022 ja 2022 kauteen 24.2.-31.12.2022. Vertailukauden taloudelliset tiedot eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden taloudellisten tietojen kanssa, koska yhtiöllä on ollut liiketoimintaa vertailukaudella vasta 11.5.2022 alkaen.

2) Muutos viittaa muutokseen kausien Q2 2023 ja pro forma Q2 2022 välillä ja muutokseen kausien H1 2023 ja pro forma H1 2022 välillä.

3) Oikaistussa käyttökatteessa ja liikevoitossa ei huomioida konsernin käyttökatteen ja liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, kuten merkittäviä kertaluonteisia tuotto- ja kulueriä sekä hankintalaskelmilla tehdyistä omaisuuserien käyvän arvon taseeseen merkitsemisistä kirjattuja poistoja. Oikaistun käyttökatteen ja liikevoiton tarkoitus on parantaa konsernin käyttökatteen ja liikevoiton vertailukelpoisuutta kausien välillä. Oikaistun käyttökatteen ja liikevoiton täsmäytyslaskelmat ovat puolivuosikatsauksen sivulla 15.

 

Toimitusjohtaja Aarne Simulan katsaus

“Vuoden ensimmäinen puolisko oli Wetterille vahva ja liikevaihto nousi 200 miljoonaan euroon, kasvua tuli 41 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Alkuvuoden aikana liikevaihtoamme kasvattivat uusien henkilöautojen tilauskannan purku toimituksiksi sekä vilkastuneet vaihtoautokauppa ja raskaan kaluston kauppa. Henkilöautot-segmentissä oli kasvua 44 prosenttia, raskaan kaluston kasvu jatkui ja oli 29 prosenttia. Myös huolto-, varaosa ja vauriokorjaamopalvelut suoriutuivat tehokkaasti vuoden koko alkupuoliskon aikana, ja segmentin liikevaihto kasvoi yli 55 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kiitän koko henkilöstöämme tästä hyvästä tuloksesta.

Suoriutumisessamme näkyy selvästi Wetterin liiketoimintamallin vahvuus ja vakauttava vaikutus. Wetterin liiketoimintamalli kattaa henkilö- ja hyötyajoneuvojen myynnin sekä raskaan kaluston myynnin. Merkittävä osa liiketoimintaa ovat monipuoliset huolto-, varaosa ja vauriokorjaamopalvelut. Wetterillä on Suomen laajin henkilöautojen monimerkkiedustus sekä laaja raskaan puolen edustus. Yhdessä näistä muodostuu hyvä keino hallita liiketoiminnan riskejä ja kerryttää vakaata tulovirtaa myös suhdannevaihteluissa.

Wetterin tavoitteena on olla Suomen suurin ja kannattavin autoalan toimija vuoden 2025 loppuun mennessä. Wetterillä on hyvä, toimivaksi osoitettu kasvustrategia, jota toteutamme määrätietoisesti mutta harkiten.  Kuluvan vuoden alkupuoliskolla me toteutimme kaksi liiketoimintakauppaa: maaliskuussa Itä-Suomessa toimiva Autotalo Hartikainen tuli osaksi Wetteriä, ja kesäkuun alussa Satakunnassa toimiva AutoPalin liittyi joukkoon. Näiden liiketoimintakauppojen myötä saimme uusia merkkiedustuksia, vahvistimme asemaamme vanhojen merkkiedustusten osalta ja paransimme kykyämme palvella entistä laajempia asiakassegmenttejä niin henkilöautojen, hyötyajoneuvojen kuin raskaan kalustonkin osalta.

Autoalalla on käynnissä sen rakenteita ja toimintamalleja mullistava kehityskulku, ja alan toiminta tulee keskittymään suurempiin, paremman kannattavuuden yksiköihin.  Kehityskulusta on saatu useita näyttöjä kuluvan vuoden aikana. Wetteri on autoalan kotimainen konsolidoija, jonka kasvulle alan murros toimii polttoaineena. Uusia liiketoimintakauppoja tullaan tekemään ja autoalalla on tarjolla laadukkaita, hyvin johdettuja ostokohteita. Teemme valintamme huolella: liiketoiminnan kehityspotentiaali sekä saavutettavat synergiahyödyt arvioidaan tarkasti.

Alkuvuoden aikana olemme panostaneet myös orgaaniseen, alueelliseen kasvuun, ja vastauksena vahvasti kasvaneeseen vaihtoautojen kysyntään olemme laajentaneet vaihtoautokaupan verkostoamme. Toukokuussa avasimme vaihtoautokeskuksen Joensuuhun ja heinäkuussa Raisioon sekä Ouluun. Uusin – järjestyksessään 39. – toimipisteemme on elokuussa avattu vaihtoautokeskus uudessa Oulunportin kasvavassa autokaupan keskittymässä. Vaihtoautokaupassa Wetterin vahvuutena on suuri omavaraisuus vaihtoautojen suhteen: uuden auton kaupan myötä saamme myyntiin hyvän vaihdokin. Alkuvuoden aikana laskuttamiemme vaihtoautojen määrä kasvoi liki 26 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Korkea korkotaso ja inflaatio ovat lisänneet kuluttajien epävarmuutta mikä on näkynyt autojen kysynnässä.  Mediassa autoala näyttäytyy tällä hetkellä varsin synkeässä valossa, mutta toimijatasolla tarkastellen tilanne voi olla paljon valoisampi. Väkevät markkinointikampanjat ja laadukas tarjontamme ovat herättäneet autonostajissa mielenkiintoa, ja kauppoja on päätetty verrattain hyvällä tasolla. Uusien henkilöautojen tilauskannan arvo katsauskauden lopussa oli lähes 72 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna uusien henkilöautojen ensirekisteröintien ennustetaan asettuvan 82 000 autoon, mikä on vielä jäljessä pitkän aikavälin keskiarvosta. Ensirekisteröintien nykytaso yhdistettynä kotimaiseen ikääntyneeseen autokantaan synnyttävät autoalalle suuren orgaanisen kasvun potentiaalin. Merkkejä inflaation taittumisesta on ja koronnostojen arvellaan olevan pääosin ohitse. Tämä kehitys lisää kuluttajien luottamusta ja ostovoimaa sekä kiinnostusta autonhankintaan. Myydyimpiin ajoneuvotyyppeihin tulossa olevat uudet täyssähköautot sekä yleisesti lyhentyneet toimitusajat lisännevät osaltaan kiinnostusta uuden auton hankintaan.

Wetterin kasvutavoite on kunnianhimoinen ja strategiamme on selkeä. Tutkimme vielä kuluvan vuoden aikana mahdollisuuksia rahoittaa kasvua, laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja vahvistaa omavaraisuutta osakeannilla, joka olisi suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yksityissijoittajille ja Wetterin henkilöstölle.”

Arvio vuoden 2023 kehityksestä

Vaihtoautokauppa ja kuorma-autokauppa ovat piristyneet vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana verrattuna vuoden takaiseen. Uusien autojen saatavuuskapeikot ovat pääosin väistymässä vuoden 2023 aikana ja uusien autojen toimitukset jatkuvat. Geopoliittisen tilanteen talousvaikutukset voivat painaa uusien autojen kysyntää. Viimeaikaisen signaalit korkojen vakautumisesta ja inflaation kääntymisestä laskuun voivat lisätä uusien autojen kysyntää.

Wetteri ennakoi taloudellisen ohjauksen mukaan vuoden 2023 liikevaihdoksi 460 miljoonaa euroa ja oikaistuksi liikevoitoksi 13 miljoonaa euroa. 

Wetterin taloudellinen tiedottaminen

Wetteri julkistaa osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 28.11.2023.

Webcast 25.8.2023 klo 13.00

Wetteri järjestää osakkeenomistajille ja analyytikoille sekä medialle suunnatun webcastin 25.8.2023 klo 13.00 alkaen. Lähetyksessä Wetteri Oyj:n toimitusjohtaja Aarne Simula esittelee vuoden ensimmäisen puoliskon tuloksen, kertoo yhtiön strategian etenemisestä sekä avaa autoalan markkinan tilannetta. Lähetystä voi seurata osoitteessa: https://wetteri.videosync.fi/q2-2023.

 

Oulussa 25.8.2023

Wetteri Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

 

Panu Kauppinen, talousjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 044 236 3740, panu.kauppinen@wetteri.fi

 

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 39 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää noin 900 henkilöä, joista lähes 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi

 

 

 

Wetteri Oyj H1 2023_FINAL.pdf