Wetteri Oyj päätti maksuttomasta henkilöstöannista

Wetteri Oyj Sisäpiiritieto 21.12.2023 klo 10.00

Wetteri Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 8.5.2023 antaman valtuutuksen nojalla maksuttomasta osakeannista, jossa yhtiö antaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Wetteri Oyj:n ja sen autoliiketoiminnan työntekijöille vastikkeetta yhteensä enintään 100 000 yhtiön uutta osaketta. Yhtiöllä on erityisen painava taloudellinen syy osakkeenomistajan etuoikeudesta poikkeamiselle, koska henkilöstöanti on tarkoitettu vahvistamaan työntekijöiden omistajuutta ja motivoitumista sekä sitoutumista yhtiöön. Wetteri työllistää lähes tuhat henkilöä.

Yhtiö antaa vastikkeetta 100 osaketta jokaiselle Wetteri Oyj:n ja sen autoliiketoiminnan tytäryhtiöiden työntekijälle. Uudet osakkeet annetaan työntekijöille hallituksen erikseen päättämänä päivänä.

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj:

”Wetterillä on loistava ja asiantunteva henkilöstö, ja tällä annilla haluamme palkita henkilöstöämme ja kutsua heidät mukaan myös osakkeenomistajiksi. Wetteri kasvaa yrittäjäohjatusti, ja laaja omistajuus wetteriläisten keskuudessa vahvistaa entisestään sitoutumista yhteiseen kasvumatkaan.”

Yhtiö kattaa työntekijöille annetuista osakkeista aiheutuvat verot ja sosiaaliturvamaksut työntekijän puolesta.

Annettaviin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus. Henkilöstöannissa saatuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin 12 kuukautta on kulunut osakkeiden kirjaamisesta työntekijän arvo-osuustilille.

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Panu Kauppinen, talousjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 044 236 3740, panu.kauppinen@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 40 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää lähes 1000 henkilöä, joista n. 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi