Wetteri Oyj osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2024: Suotuisa ensimmäinen neljännes – liikevaihdossa vahvaa kasvua

Wetteri Oyj  Osavuosikatsaus 21.5.2024 klo 9.30

Yhteenveto katsauskaudelta 1.1. – 31.3.2024  

 

  • Konsernin liikevaihto 144,8 miljoonaa euroa (87,8 miljoonaa euroa), kasvua 65 % 
  • Oikaistu käyttökate 6,1 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa)  
  • Oikaistu liikevoitto 2,5 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa)  
  • Liikevoitto 1,1 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa)  
  • Henkilöautot-toimintasegmentin liikevaihto kasvoi 47,3 miljoonaa euroa (93 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
  • Huoltopalvelut-toimintasegmentin liikevaihto kasvoi 11,0 miljoonaa euroa (76 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
  • Suur-Savon autokauppaliiketoiminta tuli liiketoimintakaupalla osaksi Wetteriä 1.1.2024 alkaen 
  • Suvanto Trucks Oy tuli osakevaihdolla osaksi Wetteriä 29.2.2024 alkaen 

 

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024   

  • Liikevaihto 660–800 miljoonaa euroa 
  • Oikaistu liikevoitto 19–23 miljoonaa euroa 

 

Yhtiön keskipitkän aikavälin (3 vuotta) tavoitteena on saavuttaa 1 000 miljoonan liikevaihto ja 30 miljoonan liikevoitto. 

 

Taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut  

 

EUR tuhatta 

1.1.-31.3.2024 

1.1.-31.3.2023 

Muutos 

1.1.-31.12.2023 

Liikevaihto 

144 798 

87 751 

65 % 

433 849 

Käyttökate (EBITDA) 

5 269 

4 246 

24 % 

19 721 

Käyttökate liikevaihdosta, % 

4 % 

5 % 

 

5 % 

Oikaistu käyttökate 1) 

6 078 

5 357 

13 % 

23 630 

Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % 

4 % 

6 % 

 

5 % 

Liikevoitto (-tappio) (EBIT) 

1 057 

739 

43 % 

4 371 

Liikevoitto (-tappio) liikevaihdosta, % 

1 % 

1 % 

 

1 % 

Oikaistu liikevoitto 1) 

2 454 

2 621 

-6 % 

10 884 

Oikaistu liikevoitto liikevaihdosta, % 

2 % 

3 % 

 

3 % 

Voitto (tappio) ennen veroja 

-1 560 

-251 

 

-4 696 

Voitto (tappio) ennen veroja liikevaihdosta, % 

-1 % 

0 % 

 

-1 % 

Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto (tappio) 

-1 388 

-362 

 

-4 851 

Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta, % 

-1 % 

0 % 

 

-1 % 

Tilikauden voitto (tappio) 

-1 281 

35 

-3771 % 

-4 049 

Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta, % 

-1 % 

0 % 

 

-1 % 

Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 

-0,01 

0,00 

 

-0,04 

Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu (EUR) 

-0,01 

0,00 

 

-0,04 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 

-0,01 

0,00 

 

-0,03 

Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu (EUR) 

-0,01 

0,00 

 

-0,03 

Oman pääoman tuotto (ROE), % 

-14 % 

0 % 

 

-13 % 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 

-9 % 

-2 % 

 

-9 % 

Omavaraisuusaste, % 

16 % 

18 % 

 

16 % 

Maksuvalmius, % 

86 % 

76 % 

 

83 % 

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikaudella 2) 

1 053 

750 

 

926 

Uusien henkilöautojen laskutus (kpl) 

1 070 

583 

 

3 322 

Uusien kuorma-autojen laskutus (kpl) 

44 

56 

 

181 

Käytettyjen henkilöautojen laskutus (kpl) 

2 443 

1 220 

 

5 764 

Käytettyjen kuorma-autojen laskutus (kpl) 

52 

32 

 

114 

Uusien henkilöautojen tilaukset (kpl) 

1 002 

630 

 

2 862 

Uusien kuorma-autojen tilaukset (kpl) 

36 

44 

 

127 

Henkilöautojen tilauskanta tilikauden lopussa 

47 249 

74 591 

 

57 343 

Kuorma-autojen tilauskanta tilikauden lopussa 

12 071 

20 100 

 

13 655 

Henkilöautokorjaamon myydyt tunnit 

89 050 

65 393 

 

319 562 

Kuorma-autokorjaamon myydyt tunnit 

29 218 

29 468 

 

110 759 

 

1) Oikaistussa käyttökatteessa ja liikevoitossa ei huomioida konsernin käyttökatteen ja liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, kuten merkittäviä kertaluonteisia tuotto- ja kulueriä sekä hankintalaskelmilla tehdyistä omaisuuserien käyvän arvon taseeseen merkitsemisistä kirjattuja poistoja. Oikaistun käyttökatteen ja liikevoiton tarkoitus on parantaa konsernin käyttökatteen ja liikevoiton vertailukelpoisuutta kausien välillä. Oikaistun käyttökatteen ja liikevoiton täsmäytyslaskelmat ovat osavuosikatsauksen sivulla 15.  

2) Henkilöstön lukumäärän laskentaa on tarkennettu katsauskaudella siten, että henkilöstön lukumäärä kunkin kuukauden lopussa on laskettu yhteen ja näin saatu summa on jaettu katsauskauden kuukausien lukumäärällä. Myös vertailutiedot on oikaistu tätä laskentatapaa vastaaviksi. 

 

Toimitusjohtaja Aarne Simulan katsaus 

 

”Vuoden 2024 ensimmäinen neljännes oli Wetterille toimintaympäristön haasteet huomioon ottaen suotuisa. Konsernin liikevaihto oli 144,8 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate nousi 6,1 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto pysytteli viimevuoden tasolla ja oli 2,5 miljoonaa euroa. Wetterin toiminnan tuloksellisuuteen katsauskaudella vaikuttivat erityisesti satamalakot, jotka siirsivät uusien autojen luovutuksia tavallisesti vilkkaalta maaliskuulta seuraaville kuukausille, ja joiden vaikutus heijastui myös varaosalogistiikkaan ja sitä kautta huoltoon. 

 

Wetterin liiketoimintasegmenteissä liikevaihdon kasvu oli suurinta henkilöautot-segmentissä, jonka liikevaihto nousi 92 prosenttia 98,5 miljoonaan euroon. Uusia autoja laskutettiin n. 61 prosenttia edellisvuotta enemmän, ja uusien autojen tilauskanta katsauskauden lopussa oli 47,2 miljoonaa euroa. Raskaan kaluston liikevaihto laski hieman, uusia kuorma-autoja laskutettiin 44 kappaletta, uusia tilauksia saatiin 36 kappaletta. Vaihtokuorma-autoja laskutettiin 52 kappaletta.  

 

Huoltopalveluiden liikevaihto nousi 76 prosenttia ja oli liki 25,5 miljoonaa euroa, mutta investoinnit huoltotoiminnan kehittämiseen vaikuttivat hieman toiminnan tuloksellisuuteen verrattuna edellisen vuoden vastaavan aikaan. Huoltopalveluissa monimerkkivalikoima ja sitä kautta syntynyt laaja asiantuntemus on suuri vahvuus sähköistyvän autoilun aikakaudella, sillä koulutetulle ja maahantuojan auditoimalle merkkihuollolle on vahvaa kysyntää. Autoilun sähköistyminen ei siis vähennä huollon tarvetta, vaan päinvastoin: asiakaslojaliteetti on omiaan luomaan volyymikasvua ja liikevaihdon kasvua, ja sitä kautta tukemaan Wetterin kasvutavoitteita myös huollon osalta. 

 

Wetteri on matkalla kotimaisen autoalan suurimmaksi ja kannattavimmaksi toimijaksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Wetterin kasvustrategia on yrityskauppavetoinen, ja tämän strategisen valinnan taustalla autoalaa muokkaava megatrendi, joka ajaa alaa keskittymään harvemmalle joukolle suurempia toimijoita. Autoalan murroksen taustalla on lukuisia pienempiä muutoksia niin teknologiassa, alan toimintamalleissa kuin kuluttajakäyttäytymisessäkin. Autokauppa liiketoimintana on volyymilaji, ja suuruus synnyttää synergiahyötyjä sekä antaa muskeleita luovia toimintaympäristön murroksessa. 

 

Wetterin yrityskauppavetoinen kasvustrategia perustuu juuri volyymikasvuun ja synergiahyötyjen myötä paranevaan kannattavuuteen. Kannattavuuden parantamiseksi Wetteri on uudelleen järjestellyt toimintaa ja alueellista johtamista sekä ryhtynyt karsimaan päällekkäisiä toimintoja mm. hallinnossa. Myös toimitiloja on yhdistetty. Yrityskaupoissa tullaan jatkossakin keskittymään hyvin johdettuihin, vahvan kehityspotentiaalin omaaviin toimijoihin, joiden kulttuuri on lähellä Wetterin omaa. Näin osaltaan varmistetaan onnistuneet integraatiot ja käytännön hyötyjen realisoituminen mahdollisimman pikaisesti. 

 

Wetterin erottaa monista muista autoalan toimijoista sen kokonaisvaltainen liiketoimintamalli ja laaja tarjoama. Wetterin liiketoimintamalli kattaa uusien ja käytettyjen henkilö- ja hyötyajoneuvojen myynnin sekä raskaan kaluston myynnin. Lisäksi Wetteri tarjoaa laajalti huoltopalveluita ja vauriokorjaamopalveluita sekä varaosa- ja rengaspalveluita kaikissa ajoneuvoluokissa. Wetterin jo toteuttamien yrityskauppojen myötä yhtiö on vahvistunut entisestään, mm. laajemman palveluverkoston, uusien merkkiedustusten ja merkkikohtaisen osaamisen myötä. 

 

Tänä vuonna uusien henkilöautojen ensirekisteröintien ennustetaan asettuvan 76 000 autoon, mikä edelleen huomattavasti alle pitkäaikavälin keskiarvon. Muutamassa vuodessa suomalainen autokanta on päässyt ikääntymään ja nyt sen uudistumiselle on kova tarve: liikenteen päästövähennystavoitteita ei nykyisellä autokannalla saavuteta, lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseksi teille tarvitaan tuoretta kalustoa. Automarkkinaan on kertynyt lähivuosina purkautuvaa, patoutunutta kysyntää ja vahvaa orgaanisen kasvun potentiaalia. Autoalalla odotetaan myös uusien autojen kysynnän vilkastuvan jo tämän vuoden toisella puoliskolla. Maltillistunut korkokehitys, talouden käänne sekä jatkoa saanut täyssähköisten työsuhdeautojen verokannuste ovat kasvua lupaavia signaaleja. 

 

Vuonna 2024 me jatkamme määrätietoisesti kasvustrategiamme toteuttamista, ja alkuvuodesta 2024 Suur-Savon Auto sekä Suvanto Trucks Oy tulivat osaksi Wetteriä. Suvanto Trucksin myötä saimme Wetterille vahvaa vaihtokuoma-autojen osto-osaamista sekä hankintakanavat, ja suunnitelmissamme on rakentaa valtakunnallinen vaihtokuorma-autojen myyntiverkosto ja hyödyntää tehokkaammin jo olemassa olevia jakelukanaviamme. Toukokuussa solmimme Wetterin historian ensimmäisen maahantuonti- ja jälleenmyyntisopimuksen maansiirtokoneita koskien. Kesäkuussa 2024 avaamme Vantaalle Wetteri Premium-konseptin mukaisen vaihtoautokaupan suurmyymälän, jonka myötä voimme vastata pääkaupunkiseudun kasvavaan laadukkaiden vaihtoautojen kysyntään. Kuluvan vuoden aikana tutkimme myös mahdollisuuksia rahoittaa kasvua, laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja vahvistaa omavaraisuutta osakeannilla, joka olisi suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yksityissijoittajille ja Wetterin henkilöstölle.”  

 

Arvio vuoden 2024 kehityksestä   

 

Uusien autojen saatavuuskapeikot ovat pääosin poistuneet, ja vuonna 2023 käynnistynyt tilauskannan purku toimituksiin jatkuu vuoden 2024 aikana. Talouden epävarmuus voi painaa uusien autojen kysyntää kaikissa ajoneuvoluokissa ja alalla ensirekisteröintien ennakoidaan jäävän vuoden 2023 tasoa matalammalle. Viimeaikaiset signaalit korkojen vakautumisesta ja inflaation kääntymisestä laskuun voivat lisätä uusien autojen kysyntää kaikissa ajoneuvoluokissa, ja vaihtoautokaupan odotetaan jatkavan kasvuaan. Huoltotoiminnan odotetaan jatkavan vahvana. Asiakastilausten odotetaan kasvavan edellisvuodesta. 

 

Wetterin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024 

 

28.8.2024  Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2024 

21.11.2024  Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2024 

 

 

Oulussa 21.5.2024

Wetteri Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 49 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää lähes 1000 henkilöä, joista n. 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi

 

Wetteri_Osavuosikatsaus_Tammi-maalis_2024.pdf