Wetteri Oyj osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2023 Väkevää kasvua ja kasvustrategian edistämistä

Wetteri Oyj Osavuosikatsaus 28.11.2023 klo 9.55

Liikevaihto kasvoi 46 prosenttia

Wetteri-konsernissa (jäljempänä "Wetteri", "Wetteri-konserni", "konserni” tai ”yhtiö”) toteutettiin vuoden 2022 aikana useita pörssilistautumista pohjustaneita yritysjärjestelyitä. Tämän takia katsauskauden 1.1.-30.9.2023 taloudelliset tiedot eivät ole vertailukelpoisia vertailukauden 24.2.-30.9.2022 taloudellisten tietojen kanssa. Vertailukauden 24.2.-30.9.2022 taloudelliset tiedot sisältävät konserniyhtiö Themis Holding Oy:n laajan tuloksen ja taseen sen perustamisesta 24.2.2022 alkaen sekä konserniyhtiö Wetteri Yhtiöt Oy:n ja tämän tytäryhtiöiden laajan tuloksen ja taseen Wetteri Yhtiöt Oy:n osakekaupan täytäntöönpanosta 11.5.2022 eteenpäin. Themis Holding Oy perustettiin pörssilistautumista ja sitä edeltäneitä yritysjärjestelyitä varten, joissa se toimi taloudellisen raportoinnin näkökulmasta kirjanpidollisena hankkijaosapuolena, ja sillä on vertailukaudella 24.2.-30.9.2022 ollut liiketoimintaa vasta Wetteri Yhtiöt Oy:n osakekaupan toteutumisesta 11.5.2022 lähtien. Katsauskauden ja vertailukauden taloudellisten tietojen vertailukelvottomuuden vuoksi tämä osavuosikatsaus sisältää konsernin ja sen toimintasegmenttien laajan tuloksen pro forma -tietoja kausilta 1.7.-30.9.2022, 1.1.-30.9.2022 ja 1.1.-31.12.2022. Nämä pro forma -tiedot ovat hypoteettisia ja ne on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Osavuosikatsaus sekä sen sisältämät pro forma -tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vertailukauteen 1.7.-30.9.2022 tai 24.2.-30.9.2022 ja pro forma -tietoon 1.7.-30.9.2022 tai 1.1.-30.9.2022. Se, viitataanko vertailukauteen vai pro forma -tietoon mainitaan erikseen.

Yhteenveto katsauskaudelta 1.7. – 30.9.2023

 • Konsernin liikevaihto 112,0 miljoonaa euroa (vertailukausi heinä-syyskuu 2022 69,7 miljoonaa euroa, pro forma heinä-syyskuu 2022 71,4 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu käyttökate 6,8 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa, 4,5 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu liikevoitto 3,2 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa, 2,0 miljoonaa euroa)
 • Liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa, 0,3 miljoonaa euroa)
 • Henkilöautot-toimintasegmentin liikevaihto nousi 35,0 miljoonaa euroa (+90 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan (pro forma heinä-syyskuu 2022)
 • Raskas kalusto -toimintasegmentin liikevaihto nousi 0,7 miljoonaa euroa (+5 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan (pro forma heinä-syyskuu 2022)
 • Huoltopalvelut-toimintasegmentin liikevaihto nousi 5,1 miljoonaa euroa (+34 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan (pro forma heinä-syyskuu 2022)

Yhteenveto katsauskaudelta 1.1. – 30.9.2023

 • Konsernin liikevaihto 312,2 miljoonaa euroa (vertailukausi helmi-syyskuu 2022 117,0 miljoonaa euroa, pro forma tammi-syyskuu 213,5 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu käyttökate 18,1 miljoonaa euroa (7,5 miljoonaa euroa, 11,5 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu liikevoitto 8,7 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa, 4,0 miljoonaa euroa)
 • Liikevoitto 4,7 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa, -1,5 miljoonaa euroa)
 • Henkilöautot-toimintasegmentin liikevaihto nousi 72,3 miljoonaa euroa (+59 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan (pro forma tammi-syyskuu 2022)
 • Raskas kalusto -toimintasegmentin liikevaihto nousi 9,1 miljoonaa euroa (+21 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan (pro forma tammi-syyskuu 2022)
 • Huoltopalvelut-toimintasegmentin liikevaihto nousi 17,1 miljoonaa euroa (+46 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan (pro forma tammi-syyskuu 2022)
 • Autotalo Hartikainen tuli liiketoimintakaupalla osaksi Wetteriä 8.3.2023 alkaen
 • AutoPalin tuli liiketoimintakaupalla osaksi Wetteriä 1.6.2023 alkaen

Taloudellinen ohjeistus

Wetteri Oyj taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023

 • Liikevaihto 460 miljoonaa euroa
 • Oikaistu liikevoitto 13 miljoonaa euroa

Wetteri Oyj taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024

 • Liikevaihto 730 miljoonaa euroa
 • Oikaistu liikevoitto 21 miljoonaa euroa

Yhtiön keskipitkän aikavälin (3 vuotta) tavoitteena on saavuttaa 1 000 miljoonan liikevaihto ja 30 miljoonan liikevoitto.

Taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut

EUR tuhatta

 

Q3 2023

Q3 20221)

Pro forma

Q3 2022

Muutos2)

Q1-Q3 2023

Q1-Q3 20221)

Pro forma

Q1-Q3 2022

Muutos2)

20221)

Pro forma 2022

Liikevaihto

 

111 999

69 663

71 360

57 %

312 198

117 044

213 523

46 %

191 825

291 042

Käyttökate (EBITDA)

 

6 256

3 929

3 586

74 %

16 347

5 414

8 279

97 %

6 172

9 125

Käyttökate liikevaihdosta, %

 

6 %

6 %

5 %

 

5 %

5 %

4 %

 

3 %

3 %

Oikaistu käyttökate 3)

 

6 780

4 873

4 530

50 %

18 135

7 531

11 458

58 %

9 788

13 804

Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, %

 

6 %

7 %

6 %

 

6 %

6 %

5 %

 

5 %

5 %

Liikevoitto (-tappio) (EBIT)

 

1 983

734

280

609 %

4 650

167

-1 506

n/a

-2 279

-3 954

Liikevoitto (-tappio) liikevaihdosta, %

 

2 %

1 %

0 %

 

1 %

0 %

-1 %

 

-1 %

-1 %

Oikaistu liikevoitto 3)

 

3 199

2 418

2 008

59 %

8 687

3 517

4 025

116 %

3 322

3 860

Oikaistu liikevoitto liikevaihdosta, %

 

3 %

3 %

3 %

 

3 %

3 %

2 %

 

2 %

1 %

Voitto (tappio) ennen veroja

 

-315

130

-359

n/a

-1 049

-991

-3 455

n/a

-4 367

-7 255

Voitto (tappio) ennen veroja liikevaihdosta, %

 

0 %

0 %

-1 %

 

0 %

-1 %

-2 %

 

-2 %

-2 %

Tilikauden voitto (tappio)

 

-401

55

-425

n/a

-1 087

-1 036

-3 187

n/a

-3 834

-6 545

Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta, %

 

0 %

0 %

-1 %

 

0 %

-1 %

-1 %

 

-2 %

-2 %

Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR)

 

0,00

0,00

 

 

-0,01

-0,01

 

 

-0,05

 

Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu (EUR)

0,00

0,00

 

 

-0,01

-0,01

 

 

-0,05

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

 

-5 %

1 %

 

 

-5 %

-20 %

 

 

-25 %

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

 

-6 %

-2 %

 

 

-6 %

-7 %

 

 

-11 %

 

Omavaraisuusaste, %

 

15 %

13 %

 

 

15 %

13 %

 

 

20 %

 

Maksuvalmius, %

 

92 %

103 %

 

 

92 %

103 %

 

 

85 %

 

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikaudella4)

 

992

614

 

 

899

617

 

 

695

 

Uusien henkilöautojen laskutus (kpl)

 

929

495

 

 

2 474

845

 

 

1 394

 

Uusien kuorma-autojen laskutus (kpl)

 

36

48

 

 

138

88

 

 

143

 

Käytettyjen henkilöautojen laskutus (kpl)

 

1 527

1 380

 

 

4 211

2 111

 

 

3 280

 

Uusien henkilöautojen tilaukset (kpl)

 

746

762

 

 

2 163

1 280

 

 

1 916

 

Uusien kuorma-autojen tilaukset (kpl)

 

21

10

 

 

110

63

 

 

89

 

Henkilöautojen tilauskanta tilikauden lopussa

 

64 665

58 089

 

 

64 665

58 089

 

 

82 700

 

Kuorma-autojen tilauskanta tilikauden lopussa

 

18 750

24 270

 

 

18 750

24 270

 

 

20 100

 

Henkilöautokorjaamon myydyt tunnit

 

84 129

52 098

 

 

235 654

87 568

 

 

109 342

 

Kuorma-autokorjaamon myydyt tunnit

 

24 553

25 611

 

 

80 464

43 341

 

 

74 514

 

 

1) Q3 2022 viittaa kauteen 1.7.-30.9.2022, Q1-Q3 2022 kauteen 24.2.-30.9.2022 ja 2022 kauteen 24.2.-31.12.2022. Vertailukauden taloudelliset tiedot eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden taloudellisten tietojen kanssa, koska yhtiöllä on ollut liiketoimintaa vertailukaudella vasta 11.5.2022 alkaen.

2) Muutos viittaa muutokseen kausien Q3 2023 ja pro forma Q3 2022 välillä ja muutokseen kausien Q1-Q3 2023 ja pro forma Q1-Q3 2022 välillä.

3) Oikaistussa käyttökatteessa ja liikevoitossa ei huomioida konsernin käyttökatteen ja liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, kuten merkittäviä kertaluonteisia tuotto- ja kulueriä sekä hankintalaskelmilla tehdyistä omaisuuserien käyvän arvon taseeseen merkitsemisistä kirjattuja poistoja. Oikaistun käyttökatteen ja liikevoiton tarkoitus on parantaa konsernin käyttökatteen ja liikevoiton vertailukelpoisuutta kausien välillä. Oikaistun käyttökatteen ja liikevoiton täsmäytyslaskelmat ovat osavuosikatsauksen sivulla 15.

4) Henkilöstön lukumäärän laskentaa on tarkennettu katsauskaudella siten, että henkilöstön lukumäärä kunkin kuukauden lopussa on laskettu yhteen ja näin saatu summa on jaettu katsauskauden kuukausien lukumäärällä.

Toimitusjohtaja Aarne Simulan katsaus

”Tammi-syyskuu oli Wetterille vahva: Konsernin oikaistu käyttökate nousi 18 miljoonaan ja oikaistu liikevoitto lähes 9 miljoonaan euroon. Katsauskaudella kasvua syntyi kaikissa liiketoimintasegmenteissä, merkittävimmin raskaan kaluston ja huoltopalveluiden osalta. Raskaan kaluston liikevaihto nousi 21 prosenttia edellisvuodesta, oikaistu liikevoitto kasvoi 25 prosenttia ja oli lähes 3 miljoonaa euroa. Huoltopalveluiden oikaistu liikevoitto asettui liki 5 miljoonaan euroon, kasvua edellisvuoteen kertyi peräti 64 prosenttia.  Uusien henkilöautojen tilauskantaa purettiin toimituksiin ja uusia autoja laskutettiin n. 56 prosenttia edellisvuotta enemmän. Uusien henkilöautojen kauppoja päätettiin verrattain hyvällä tasolla ja tilauskanta katsauskauden lopussa oli 65 miljoonaa euroa.

Katsauskauden hyvä tulos on selvä osoitus Wetterin liiketoimintamallin vahvuudesta. Olemme autoalan pörssiyhtiönä ainoa, jonka liiketoimintamalli kattaa henkilö- ja hyötyajoneuvojen myynnin sekä raskaan kaluston myynnin, huolto-, varaosa ja vauriokorjaamopalveluita unohtamatta. Tämä toinen toistaan tukevien liiketoimintojen ketju tekee Wetterin toiminnasta vakaata ja vähemmän altista suhdannevaihteluiden vaikutuksille.

Wetterin tavoitteena on olla autoalan suurin ja kannattavin toimija vuoden 2025 loppuun mennessä. Tammi-syyskuun aikana edistimme tätä tavoitettamme harppauksin ja toteutimme kaksi liiketoimintakauppaa: Maaliskuun alussa Autotalo Hartikainen tuli osaksi Wetteriä ja kesäkuun alussa AutoPalin liittyi joukkoon. Näiden kauppojen myötä lisäsimme viisi uutta kaupunkia Wetterin kartalle, saimme uusia merkkiedustuksia ja vahvistimme asemaamme vanhojen merkkiedustusten osalta. Näin vahvistui myös kykymme palvella entistä laajempia asiakassegmenttejä kaikissa ajoneuvoluokissa henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Panostimme myös orgaaniseen kasvuun ja avasimme neljä uutta vaihtoautokeskusta eri puolille Suomea, toimipisteitä meillä on jo neljäkymmentä.

Wetterillä on Suomen laajin henkilöautomerkkien myynti- ja huoltoedustus sekä raskaan kaluston huoltoedustus, yhteensä 36 automerkkiä. Merkkiedustuksen saaminen edellyttää autokaupalta aina pitkäjänteistä työtä ja laadukasta sekä vastuullista toimintaa. Autovalmistajakohtaisten vaatimusten täyttymistä arvioidaan vuosittain työntekijöiden osaamisen ja kouluttautumisen, asiakastyytyväisyyden ja esimerkiksi energiatehokkuuden ja päästövähennystavoitteiden toteutumisen näkökulmista. Wetterin laaja merkkiedustus on kilpailukykytekijä ja kasvun kulmakivi, jonka ansiosta voimme palvella hyvin laajaa asiakaskunta erilaisine tarpeineen myös ajoneuvoluokkien sisällä.

Autoalalla on käynnissä historiallinen murros, joka muokkaa toimialaa ja sen rakenteita. Jakelutiemallien muutokset, autoilun sähköistyminen ja kasvavat ympäristövaatimukset edellyttävät uudenlaista osaamista ja investointeja, minkä seurauksena toiminta keskittyy suuriin, kannattavampiin ja tehokkaampiin yksiköihin. Autoalan toimijoiden lukumäärä tulee vähenemään, sillä useat toimijat joutuvat puntaroimaan omien investointikyvykkyyksiensä ja liiketoiminnan myynnin välillä. Myynti on useille houkuttelevampi vaihtoehto, kun oma liiketoiminta saa jatkuvuutta osana isompaa kokonaisuutta. Wetterille ostokohteiden valinnassa kaupan myötä saavutettavat synergiahyödyt ja liiketoiminnan kehityspotentiaali ovat avainasioita, jotka punnitaan tarkasti. Kaupan osapuolten toimintakulttuurien samankaltaisuus tukee onnistunutta integraatiota, mistä Wetterillä on runsaasti kokemusta vuosien varrelta.

Tänä vuonna uusien henkilöautojen ensirekisteröintien ennustetaan asettuvan 87 000 autoon, mikä on alkuvuoden ennustetta enemmän, mutta alle pitkän aikavälin keskiarvon. Myös vuodelle 2024 ennustetaan matalaa ensirekisteröintien tasoa. Kehitys johtaa autokannan ikääntymiseen ja Suomen autokanta on jo nyt Euroopan vanhinta. Inflaation taittuminen, korkotason vakiintuminen ja talouden elpyminen lyhytaikaiseksi ennustetusta taantumasta yhdessä ikääntyneen autokannan kanssa lisäävät lähivuosina kuluttajien kiinnostusta uuden auton hankintaan. Myydyimpiin ajoneuvotyyppeihin tulossa olevat uudet ja edullisemmat täyssähköautot sekä normalisoituneet toimitusajat ovat omiaan lisäämään kuluttajien ja yritysten kiinnostusta autokannan päivittämiseen. Autoalalla on olemassa patoutunutta kysyntää, jonka purkautumista odotamme lähivuosien aikana. Näkyvissä on vahva orgaanisen kasvun potentiaali.

Jatkamme määrätietoisesti kasvustrategiamme toteuttamista. Lokakuussa kerroimme uudesta liiketoimintakaupasta, jolla Wetteri ostaa Osuuskauppa Suur-Savon autokauppaliiketoiminnan. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan 31.1.2024 mennessä. Keväällä 2024 avaamme Vantaalle Wetteri Premium -konseptin mukaisen vaihtoautokaupan suurmyymälän, jonka myötä voimme vastata pääkaupunkiseudun kasvavaan laadukkaiden vaihtoautojen kysyntään. Tutkimme vielä kuluvan vuoden aikana myös mahdollisuuksia rahoittaa kasvua, laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja vahvistaa omavaraisuutta osakeannilla, joka olisi suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yksityissijoittajille ja Wetterin henkilöstölle

Arvio vuoden 2023 kehityksestä

Vaihtoautokauppa ja kuorma-autokauppa ovat piristyneet kuluvan vuoden aikana verrattuna vuoden takaiseen. Uusien autojen saatavuuskapeikot ovat pääosin väistymässä vuoden 2023 aikana ja uusien autojen toimitukset jatkuvat. Geopoliittisen tilanteen talousvaikutukset voivat painaa uusien autojen kysyntää. Viimeaikaisen signaalit korkojen vakautumisesta ja inflaation kääntymisestä laskuun voivat lisätä uusien autojen kysyntää.

Wetteri ennakoi taloudellisen ohjauksen mukaan vuoden 2023 liikevaihdoksi 460 miljoonaa euroa ja oikaistuksi liikevoitoksi 13 miljoonaa euroa. 

Wetterin taloudellinen tiedottaminen

Wetteri julkistaa taloudellisen tiedottamisen aikataulun vuodelle 2024 joulukuun aikana.

Webcast 28.11.2023 klo 15.00

Wetteri järjestää osakkeenomistajille ja analyytikoille sekä medialle suunnatun webcastin 28.11.2023 klo 15.00 alkaen. Lähetyksessä Wetteri Oyj:n toimitusjohtaja Aarne Simula esittelee tammi-syyskuun tuloksen, kertoo yhtiön strategian etenemisestä sekä avaa autoalan markkinan tilannetta. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://wetteri.videosync.fi/q3-2023

Oulussa 28.11.2023

Wetteri Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Panu Kauppinen, talousjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 044 236 3740, panu.kauppinen@wetteri.fi

 

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 40 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää noin 900 henkilöä, joista lähes 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi

 

 

 

 

Wetteri Oyj Q3_FINAL.pdf