Wetteri Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Wetteri Oyj   Pörssitiedote   13.3.2023 klo 14.00

Wetteri Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen PM Ruukilta (Markku Kankaalan määräysvaltayhteisö). Ilmoituksen mukaan PM Ruukin osakeomistus Wetteri Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut alle 30 % 10.3.2023.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:
% osakkeista ja äänistä
(7.A:n yhteismäärä)
% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
(7.B:n yhteismäärä)
Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 28,78 28,78
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 30,13                       30,13

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009012793 40 551 847 28,78 %
A YHTEENSÄ 40 551 847 28,78 %

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Sanna Räsänen, viestintäjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 041 732 0537, sanna.rasanen@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 33 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 900 henkilöä, joista yli 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi