Wetteri Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Wetteri Oyj, pörssitiedote, 14.12.2022 klo 16.30

Wetteri Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Wetteri Oyj, pörssitiedote, 14.12.2022 klo 16.30

Wetteri Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Suomen kulttuurirahastolta. Ilmoituksen mukaan Suomen kulttuurirahaston osakeomistus Wetteri Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut alle 5 % 14.12.2022.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:
% osakkeista ja äänistä
(7.A:n yhteismäärä)
% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
(7.B:n yhteismäärä)
Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % Alle 5 % 134 600 870
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 8,55 % 8,55 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009012793 1 000 000 0,74 %
A YHTEENSÄ 1 000 000 0,74 %

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Sanna Räsänen, viestintäjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 041 732 0537, sanna.rasanen@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö
Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 25 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 600 henkilöä, joista yli 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi