Wetteri Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Wetteri Oyj, pörssitiedote, 15.12.2022 klo 14.00

Wetteri Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Martti Haapalalta määräysvaltayhteisöineen. Ilmoituksen mukaan Haapalan osakeomistus Wetteri Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut yli 5 % 15.12.2022.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:
% osakkeista ja ää- nistä(7.A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta(7.B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %- osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osak- keiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rik- koutumisen jälkeen 5,64 5,64 134 600 870
Edellisessä liputusil- moituksessa ilmoi- tettu osuus (jos lipu-tettu) .

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osa- kelajiISIN-koodi (jos mah- dollista) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009012793 0 7 586 210 0 5,64
A YHTEENSÄ 7 586 210 5,64

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Sanna Räsänen, viestintäjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 041 732 0537, sanna.rasanen@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö
Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 25 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 600 henkilöä, joista yli 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi