Tulosvaroitus: Sopranon liikevaihto kasvaa maltillisesti ja liiketulos paranee selvästi koronaviruksesta huolimatta

Soprano Oyj sisäpiiritieto 11.6.2020 klo 18.20

Tulosvaroitus: Sopranon liikevaihto kasvaa maltillisesti ja liiketulos paranee selvästi koronaviruksesta huolimatta

Soprano Oyj päivittää arviotaan vuoden 2020 tulosohjauksesta. Soprano arvioi päivitetyssä tulosohjauksessa, että Sopranon liikevaihto vuonna 2020 kasvaa maltillisesti ja liiketulos paranee selvästi edellisvuodesta koronaviruksesta huolimatta.

Aiemmassa tulosohjauksessaan, joka julkistettiin 19.3.2020, yhtiö arvioi, että koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi koulutustoimialan markkinaolosuhteet ovat merkittävästi heikentyneet ja sen vuoksi Soprano arvioi, että konsernin liikevaihto laskee ja liiketulos heikkenee.

Yhtiön alkuvuosi on ollut koronaviruksen vuoksi erittäin haasteellinen. Liikevaihto ja kannattavuus ovat olleet selkeästi edellisvuotta jäljessä.

Soprano on edellisen tulosohjauksen jälkeen onnistunut koulutusvientihankkeilla korvaamaan koronaviruksen aikana pohjoismaisilla kotimarkkinoilla heikentyneen kysynnän. Yhtiön vertailukelpoinen tilauskanta on tällä hetkellä 20 prosenttia suurempi kuin vastaavaan aikaan edellisellä tilikaudella.

Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi vuoden 2020 liikevaihto- ja liiketulosennuste sisältää tavallista enemmän epävarmuutta. Ennuste perustuu yhtiön arvioon, että koulutuspalveluiden myynti parantuisi lähemmäs ajankohdan normaalia myyntiä vasta vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Yhtiön koulutusvientihanke on kokoluokassaan ensimmäinen. Hankkeeseen liittyy valuuttariski ja onnistuminen aikataulussa vuonna 2020 on tärkeää.

Kotiutettujen vientituottojen ja rahoitusjärjestelyn ansiosta yhtiön kassatilanne on vahva. Kassassa on tällä hetkellä yhteensä 2,56 (0,47 m€ 31.12.2019) miljoonaa euroa ja lisäksi yhtiöllä on käyttämättömiä pankkilimiittejä 0,90 miljoonaa euroa (0,20 miljoonaa euroa käyttämättä 31.12.2019). Konsernilla on 11.6.2020 korollisia velkoja (ilman IFRS 16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja) yhteensä 3,95 (2,83 m€ 31.12.2019) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaista velkaa on 0,35 (0,76 m€ 31.12.2019) miljoonaa euroa.

Soprano Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Soprano Oyj, talousjohtaja Panu Kauppinen, +358 44 2363740, panu.kauppinen@soprano.fi

Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals 

Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2019 koulutuksiimme osallistui 29 111 henkilöä 2 457 organisaatiosta 27 maasta. Konsernin kuuden businesskoulun koulutusohjelmat ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään, taloushallintoon ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme koulutukset, diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot verkossa, verkon yli tai perinteisesti luokkahuoneissa. 

Koulutusviennissä tavoittelemme monistettavaa ja skaalautuvaa verkkoliiketoimintaa. Sopranon kehittämien digitaalisten ratkaisuiden avulla opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut opiskelijoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä itsenäisesti verkossa tai verkon yli.

Soprano palvelee seitsemässä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on Avainlippu-tunnus ja ISO 9001 -laatujärjestelmä. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. 

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi
 
Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme: 

Soprano Oyj 
www.soprano.fi 
www.mifacademy.com 

Informator Tieturi Group 
www.informator.se 
www.tieturi.fi 

 
Management Institute of Finland MIF 
www.mif.fi 
www.infor.fi 
www.jto.fi 
www.fintra.fi