Tulos parantui ja viimeisen neljänneksen liiketulos oli positiivinen

Soprano konsernin tilinpäätöstiedote 2015

Soprano Oyj
Tilinpäätöstiedote 3.3.2016 klo 9:00

Tulos parantui ja viimeisen neljänneksen liiketulos oli positiivinen

Loka-joulukuu 2015

  • Jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 25,7 % ja oli 5 887 (2014: 7 927) tuhatta euroa.
  • Jatkuvien toimintojen operatiivinen liiketulos heikkeni, mutta nousi 279 tuhannen euron kertaluonteisten erien ansiosta viime vuoden tasolle ja oli 493 (511) tuhatta euroa.
  • Koko konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -686 (-826) tuhatta euroa.
  • Jatkuvien toimintojen laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,01) euroa

Tammi-joulukuu 2015

  • Jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 10,5 % ja oli 20 273 (22 639) tuhatta euroa.
  • Jatkuvien toimintojen liiketulos oli -72 (-1 503) tuhatta euroa.
  • Koko konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -436 (-1 243) tuhatta euroa.
  • Jatkuvien toimintojen laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,01 (-0,11) euroa.

Soprano Oyj on palveluliiketoiminnan kehitysyhtiö. Strategiansa mukaisesti Soprano keskittyy nyt koulutus- ja konsultointitoimialojen rakennemuutoksen toteutukseen. Yhtiö myi Soprano Digitalin joulukuussa 2015 ja tavoitteena on luopua Soprano Commercen liiketoiminnasta, joka on kirjattu myytävissä oleviin omaisuuseriin ja on esitetty lopetettavana toimintona vuonna 2015. Vuosien 2014 ja 2015 luvut eivät ole konsernirakenteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi vertailukelpoisia. Management Institute of Finland MIF liitettiin osaksi Sopranoa huhtikuussa 2014. Finnish Trade Organisation Fintra hankittiin kesäkuussa, mutta liiketoiminta siirtyi Sopranolle 1.9.2014 alkaen. Soprano Communications myytiin syyskuussa 2014 ja Promode tammikuussa 2015.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2016

Soprano hakee merkittävää tulosparannusta ja voitollista tulosta sisäisen muutosohjelman kautta. Tavoitteena on leikata kolme miljoonaa euroa kuluja vuositasolla ja kehittää uutta liiketoimintaa. Jatkuvien toimintojen liikevaihdon ennakoidaan edelleen hieman laskevan ja liiketuloksen nousevan selvästi positiiviseksi.

Toimitusjohtaja Kaisa Vikkulan katsaus

“Koulutuksen ja konsultoinnin markkinatilanne oli vuonna 2015 haastava ja hintakilpailu laski keskihintoja. Talouskasvu oli heikkoa tai negatiivista kaikilla markkinoilla. Sopranon jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto supistui 10,5 prosenttia ja oli  20,3 miljoonaa euroa. Erityisesti viimeinen neljännes oli pettymys, jolloin liikevaihto pieneni neljänneksen 5,9 miljoonaan euroon. Suurin pudotus tuli kotimaan koulutusmarkkinoilta. Kysyntä pysähtyi marraskuussa, asiakasyritykset siirsivät päätöksiä seuraavalle vuodelle ja voitetut Team Finland -kasvuohjelmien kilpailutukset käynnistyivät ennakoitua hitaammin. 

Jatkuvien liiketoimintojen liiketulos parani edellisvuotisesta lähes 1,5 miljoonaa euroa, mutta jäi edelleen tappiolliseksi -72 tuhanteen euroon. Viimeisen neljänneksen liiketulos pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 493 tuhatta euroa. Lukuun sisältyy tulosta parantavia kertaluontoisia eriä.  Koko Soprano konsernin tulos verojen jälkeen parani lähes kaksi miljoonaa euroa, mutta oli -513 tuhatta euroa tappiollinen. Lukuun sisältyy lopetetuista liiketoiminnoista kirjattu myyntivoitto.

Aiemmin toteutettu muutos markkinoida kaikki koulutustuotteet MIF-brandin alla osoittautui virheeksi. Asiakkaat eivät löytäneet etsimäänsä tarjontaa. Marraskuussa vanhat tuotebrandit Tieturi, JTO ja Infor tuotiin takaisin Fintran ja Ruotsissa toimivan Informatorin rinnalle. Muutos otettiin markkinoilla hyvin vastaan.

Sopranon tytäryhtiö Informator toi Ruotsissa ensimmäisenä markkinoille pilvipohjaisen Training Cloud -palvelun, jonka avulla asiakas pääsee sisälle koulutusportaaliin ja osallistumaan koulutukseen minkä tahansa verkkoselaimen tai mobiililaitteen kautta.

Vuoden aikana koulutimme yli 30 000 henkilöä. Kurssitarjonta vaihteli yhden päivän kursseista 1,5 vuotta kestäviin näyttötutkintoihin ja eMBA-tutkintoihin. Kansainvälisessä konsultoinnissa toteutimme yli sadalle asiakkaalle lähes 200 kansainväliseen liiketoimintaan liittyvää toimeksiantoja 52 maassa 75 yhteistyökumppanin kanssa.

Vuonna 2016 Sopranon tavoitteena on viime vuoden lopussa käydyn YT-menettelyn tuloksena keventää kiinteää kulurakennetta noin 3 miljoonalla eurolla. Kulusäästöt näkyvät täysimääräisesti vuoden loppupuolella kun irtisanotuista toimitiloista ja laitevuokrista päästään eroon. Kustannustehokkuuden parantamisen lisäksi Soprano käynnisti ohjelman koulutuksen ja konsultoinnin sisältöjen, tuotetarjooman ja henkilöstön osaamisen kehittämiseksi sekä virtuaalisten ajasta ja paikasta riippumattomien oppimisratkaisujen tuottamiseksi.”

 

Avainluvut 10-12/2015 10-12/2014 2015 2014
Liikevaihto (jatkuvat toiminnot) 5 887 7 927 20 273 22 639
Liiketulos (jatkuvat) 493 511 -72 -1 503
Liiketulos % (jatkuvat) 8,4 6,4 -0,4 -6,6
Tilikauden voitto (jatkuvat) 98 225 -209 -2 012
Tilikauden voitto* 239 186 -513 – 2 474
Tulos/osake * 0,01 0,01 -0,03 -0,15
Liiketoiminnan rahavirta * -686 -826 -436 -1 243
Sij. pääoman tuotto, % * 28,0 26,8 -20,3 -21,7
Omavaraisuusaste, % * 23,7 24,1 23,7 24,1
Henkilöstö kauden lopussa 120 140 120 140
– josta Suomen ulkopuolella 32 30 32 30
* koko konserni (sis. lopetetut toiminnot)             

 

Tulevaisuuden näkymät

Soprano hakee merkittävää tulosparannusta ja voitollista tulosta sisäisen muutosohjelman kautta. Tavoitteena on leikata kolme miljoonaa euroa kuluja vuositasolla ja kehittää uutta liiketoimintaa. Jatkuvien toimintojen liikevaihdon ennakoidaan edelleen hieman laskevan ja liiketuloksen nousevan selvästi positiiviseksi.

Voitonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta ei jaeta osinkoa ja tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Taloudellinen raportointi

Soprano julkaisee osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2016 torstaina 25.8.2016.

Soprano Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kaisa Vikkula, 040 548 3554, kaisa.vikkula@soprano.fi
Hallituksen puheenjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413314, arto.tenhunen@soprano.fi

Soprano Oyj:n Hallituksen toimintakertomus 2015 on pdf-muodossa tämän tiedoston liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.soprano.fi