Sopranon YT-neuvottelut päätökseen

Soprano Oyj pörssitiedote 2.7.2014 klo 17.05

Sopranon YT-neuvottelut päätökseen

Soprano-konsernin yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena Sopranon koulutus- ja konsulttitoiminnot yhdistettiin, toimintatapoja muutettiin kustannustehokkaammiksi ja digiteknologian hyödyntämistä lisättiin tuloksen parantamiseksi. Sopranon verkko- ja viestintäpalveluissa hallintoa karsittiin ja yksiköt yhdistettiin suoraan konsernin toimitusjohtajan alaisuuteen.

Nyt päättyneiden neuvottelujen seurauksena henkilöstön määrä vähenee 30 henkilöllä. Lisäksi useita henkilöitä siirtyi työsuhteesta sopimuskouluttajiksi. Henkilöstön vähennykset toteutuivat irtisanomisilla.

Neuvottelujen tuloksena saavutetaan yhteensä arviolta 2,3 miljoonan euron vuotuiset henkilöstökulujen säästöt. Säästöjen arvioidaan toteutuvan osin jo vuoden 2014 viimeisellä kvartaalilla ja täysimääräisesti vuoden 2015 alusta alkaen. Saneeraustoimista arvioidaan aiheutuvan noin 0,6 miljoonan euron kustannukset vuoden toiselle ja kolmannelle kvartaalille.

Kesäkuussa hankitun Finpro Consulting -kansainvälistymispalveluiden osalta YT-neuvottelut ovat vielä kesken ja ne päättyvät elokuun aikana. Neuvottelujen jälkeen yksikkö muuttaa konsernin toimipisteeseen Helsingin Ruoholahdessa. Arvioitu vähennystarve on 12-24 henkilötyövuotta.

Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen: ”Raskas yhteistoimintaprosessi tehosti toimintaamme ja pienentää jatkossa markkinatilanteen vaihteluista aiheutuvaa riskiä. Toimintatapamme uusittiin asiakastarpeen mukaiseksi, digiteknologiaa hyödynnämme entistä paremmin, pystymme nyt kohdistamaan viestintämme tarkemmin ja kouluttamaan tekijät uuden strategian mukaisesti. Uudelleenjärjestelyn merkittävät kustannukset kuitenkin heikentävät toisen ja kolmannen vuosineljänneksen tulostamme. Odotamme näkyvää tulosparannusta vuoden viimeisellä kvartaalilla.”

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Pohjoismaiden suurin johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä kansainvälinen asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kymmenessä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Kirkkonummella, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.

 
Soprano Finpro Consulting on Suomen suurin kansainvälistymiskonsultti. Sen Navigator palvelukonseptiin kuuluvat kansainvälisen kasvun suunnittelu, markkinoille menon suunnittelu, etabloituminen markkinoille ja markkina-aseman parantaminen. Suosituimpia palveluita ovat kansainvälistymisidean testaus ja partnerihaku sekä kansainvälistymisosaamisen kehittäminen. Asiakas saa yhdestä paikasta kaikki kansainvälistymispalvelut sekä vientityössä tarvittavat johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä rahoituksen ja vientitukien hakupalvelut. Vientikeskusten asiantuntijat palvelevat asiakkaita Suomessa ja kymmenissä maissa ympäri maailmaa. Soprano Finpro Consulting on osa Soprano Oyj konsernia.

www.soprano.fi