SOPRANON YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

SOPRANO OYJ
PÖRSSITIEDOTE 29.1.2007 klo 16.15

SOPRANON YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Soprano Oyj:n hallitus päätti 12.9.2006, että annettavan informaation
oikeellisuuden ja riittävyyden varmistamiseksi yhtiö laatii uudelleen vuoden
2005 IFRS -tilinpäätöksen vertailutietoineen. 

Soprano Oyj:n 29.1.2007 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa esitettiin
uudelleen laadittu vuoden 2005 konsernitilinpäätös vertailutietoineen ja sitä
koskeva tilintarkastuskertomus. Yhtiökokous päätti vahvistaa
konsernitilinpäätöksen.

Soprano Oyj