Sopranon tulos heikkenee viimevuotisesta

Soprano Oyj pörssitiedote 15.10.2009 klo 17.50
 
Sopranon tulos heikkenee viimevuotisesta

Soprano Oyj kirjaa alas 0,15 miljoonan euron saatavat, jotka syntyivät vuonna
2007 toteutuneista tytäryhtiöiden myynneistä. Vallitsevassa markkinatilanteessa
yhtiö pitää saatavia epävarmoina, mutta alaskirjauksesta huolimatta tulee
perimään niitä sopimusehtojen mukaisesti. Pääosa nyt alaskirjattavista
saatavista erääntyy vuosina 2010 ja 2011. Lainasaamisten alaskirjaus
kohdistetaan syyskuulle 2009 tuloslaskelman rahoituskuluihin. 

Käytettävissä olevien ennakkotietojen mukaan yhtiön kolmannen vuosineljänneksen
liikevaihto ja tulos ovat ennakoitua heikommat. Soprano-konsernin koko vuoden
liikevaihdon ennakoidaan pysyvän vuoden 2008 tasolla ja liiketuloksen
arvioidaan jäävän jonkin verran viimevuotisesta, mutta olevan kuitenkin
positiivinen. Aikaisemmin yhtiön hallitus ennakoi liikevaihdon pysyvän
viimevuotisella tasolla ja liiketuloksen olevan paremman kuin vuonna 2008. 

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen: “Ajoitimme aikanaan Magazines-liiketoiminnan
tytäryhtiöiden myynnit onnistuneesti, mutta sen jälkeen aikakauslehtien
markkinat ovat sekä Suomessa että Baltian maissa vaikeutuneet merkittävästi.
Tilanteesta johtuen olemme nyt vetäneet omat johtopäätöksemme ja kirjanneet
kerralla kauppahinnan saatavat alas. 

Markkinatilanteesta johtuen kolmas vuosineljännes oli taloudellisesti odotettua
tiukempi, asiakkaiden siirrellessä tilauksiaan tuonnemmaksi. Tällä hetkellä on
kuitenkin jo nähtävissä merkkejä viestinnän ja verkkoliiketoiminnan kysynnän
elpymisestä. Odotamme myös Brain Alliance Oy:n yrityskaupan lisäävän
kiinnostusta Sopranon palveluihin.” 

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj,                                 
Toimitusjohtaja                                 
Arto Tenhunen                                  
0400 413314                                   
arto.tenhunen@soprano.eu  
Etusivu
Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu julkinen yhtiö. Yhtiön erityisosaamista on teknologian ja kommunikaation yhdistäminen. Tuote- ja palveluvalikoima kattaa sekä tekniset verkkoratkaisut että viestinnällisen sisällöntuotannon. Sopranon ohjelmistoilla on toteutettu useita satoja verkkokauppoja sekä nykyaikaisia viestinnän, markkinoinnin ja myynnin sähköisiä kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.