Sopranon tilinpäätöstiedote 2017: Liiketulos parani selvästi

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 2.3.2018 klo 9:00

Soprano Oy konserni tilinpäätöstiedote 2017 (Tilintarkastamaton)                            

Liiketulos parani selvästi

Soprano-konsernin tilikauden liiketulos parani 1,3 miljoonaa euroa ja nousi 0,7 miljoonaan euroon (-0,6 m€ 2016). Tilikauden voitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,5 m€). Koko tilikauden vertailukelpoinen liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Toisen vuosipuoliskon liiketulos parani 0,8 miljoonaa euroa ja oli 0,3 miljoonaa euroa (-0,4 m€), liikevaihto nousi 7,4 prosenttia.

Näkymät vuosille 2018-2019 ovat innostavat. Koulutusten kysyntä avoimilla markkinoilla on piristynyt, yhtiölle rakennetaan uutta tulevaisuuden koulutuskeskusta Töölönlahden puistoon Helsingin keskustaan ja 1.1.2018 vapautunut ammattitutkintojen koulutusvienti tarjoaa yhtiölle kokonaan uusia markkinoita ja mahdollisuuksia.

Yhtiön investoinnit kasvoivat merkittävästi vuonna 2017 ja tulevat edelleen kasvamaan lähivuosina konsernin panostaessa uuteen koulutusteknologiaan ja globaaliin koulutusvientiin.

Heinä-joulukuu 2017                               

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi 7,4 % ja oli 7 606 (7-12 2016 7 079) tuhatta euroa.
 • Jatkuvien toimintojen liiketulos parani 751 tuhatta euroa ja oli 341 (-410) tuhatta euroa. Liiketulokseen 7-12 2017 tulokseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (-57).
 • Konsernin katsauskauden tulos oli 337 (208) tuhatta euroa.
 • Konsernin laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,01) euroa
 • Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 426 (353) tuhatta euroa.

Tammi-joulukuu 2017

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 5,1 % ja oli 15 813 (1-12 2016 16 661, vertailukelpoinen liikevaihto 1-12  2016 15 934, -0,8 %)
 • Jatkuvien toimintojen liiketulos oli 663 (-649) tuhatta euroa. Vuoden 2017 liiketulokseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (-612).  
 • Konsernin tilikauden tulos oli 502 (467) tuhatta euroa.
 • Konsernin laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,03) euroa.
 • Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 827 (-855) tuhatta euroa.      
              

Soprano Oyj on kehitysyhtiö ja konsernin emoyhtiö, johon kuuluu kaksi liiketoimintasegmenttiä: pohjoismainen ICT-koulutukseen erikoistunut Informator Tieturi Group sekä suomalainen johtamis- ja esimieskoulutukseen erikoistunut Management Institute of Finland MIF.

Konserni panostaa uusiin tekoälyä hyödyntäviin digitaalisiin oppimisratkaisuihin. Monistettavien ja maantieteellisesti skaalautuvien pilvipalveluiden avulla yhtiö pyrkii laajentamaan toimintaansa kansainvälisesti. Innovaatiorahoituskeskus Tekes myönsi 13.12.2017 Soprano Oyj:lle 1.060.000 euron avustuksen koulutusviennin tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Talouden kasvu Suomessa sekä toteutettu rakennemuutosohjelma paransivat konsernin kannattavuutta vuonna 2017. Tilauskanta kuluvalle vuodelle on helmikuun lopussa noin 37 prosenttia (vuonna 2017 samaan aikaan n. 36 prosenttia) yhtiön budjetoidusta liikevaihdosta.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän muuttui vuoden 2018 alusta alkaen. Muutos mahdollistaa koulutuspalveluiden myynnin EU:n ulkopuolisiin maihin, mutta samalla muutos toi epävarmuutta konsernin julkisrahoitteiselle liiketoiminnalle. Uusien tekoälyyn pohjautuvien globaalien online koulutusliiketoimintojen arvioidaan vaikuttavan konsernin liikevaihtoon jonkin verran vuonna 2019 ja merkittävämmin suunnitellusti varsinaisena lanseerausvuonna 2020.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018 

Soprano-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan maltillisesti ja liiketuloksen olevan selvästi positiivinen vuonna 2018.

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

”Sopranon molemmat liiketoimintasegmentit IT Group ja MIF paransivat merkittävästi kannattavuuttaan. Talouden nousu ja siitä seurannut koulutuspalveluiden kysynnän elpyminen Suomessa sekä suunnitelmallisesti läpiviety rakennemuutosohjelma nostivat tuloksen voitolliseksi 2017.   

Vuosina 2018-2020 Soprano jatkaa investointeja tekoälyavusteisen globaalin online-koulutusliiketoiminnan kasvattamiseksi. Yhtiö on vakuuttunut, että maailmalla on tarve ja kasvava kysyntä skaalautuville online-koulutuspalveluille, joita Sopranon kuusi businesskoulua ja suomalaiset yliopistot sekä ammattikorkeakoulut yhteistyössä tulevat tarjoamaan. Business Finlandin osarahoittaman teollisen tutkimushankkeen tarkoituksena on validoida hypoteesimme paikkansapitävyys ja pitää kansainvälistymiseen liittyvät riskit kohtuullisina.

Liiketoimintamme perustuu motivoituneisiin koulutettaviin ja tyytyväisiin asiakkaisiin. Oikein valituilla kouluttajille, innovatiivisilla koulutussisällöillä ja uusilla oppimisratkaisuilla tuomme koulutettaville uusia taitoja ja erinomaisia oppimistuloksia. Tehokkaan koulutuksen ansiosta asiakasorganisaatiomme ovat entistä kilpailukykyisempiä ja siten myös me menestymme.

Soprano keskittää 1.8.2018 alkaen pääkaupunkiseudun koulutustoiminnot Töölönlahden puistoon keskelle Helsinkiä. Uuden kampuksen keskeinen sijainti Oopperan, Finlandia Talon ja kahden suuren hotellin välissä antaa hyvät mahdollisuudet rakentaa asiakkaillemme oivallinen tulevaisuuden kouluttautumiskokemus. Myös henkilöstön kannalta näkymät kuluvaan vuoteen ovat innostavat.”

Avainluvut 7-12 2017 7-12 2016 2017 2016 2015
Liikevaihto 7 606 7 079 15 813 16 661 20 273
Käyttökate 573 -280 1 040 -294 440
Liiketulos 341 -410 663 -649 -89
Liiketulos % 4,5 -5,8 4,2 -3,9 -0,4
Kauden tulos * 337 208 502 467 -364
Tulos/osake * 0,02 0,01 0,03 0,03 -0,02
Liiketoiminnan rahavirta * 426 353 827 -855 -850
Sijoitetun pääoman tuotto, % * 7,5 8,7 7,9 10,4 -0,8
Oman pääoman tuotto, % * 4,7 8,4 5,4 10,9 -12,6
Omavaraisuusaste, % * 48,1 41,2 48,1 41,2 24,6
Nettovelkaantumisaste, % * 32,9 49,6 32,9 49,6 145,8
Henkilöstö kauden lopussa , 86 91 86 91 120
– josta Suomen ulkopuolella 28 29 28 29 31
* koko konserni (sis. lopetetut toiminnot)        

Liiketoimintasegmentit

Soprano Oyj konserni on raportoinut 1.1.2017 alkaen Informator Tieturi Group sekä Management Institute Of Finland MIF –liiketoimintasegmentit sekä yhteiset erät –segmentin johon kuuluvat emoyhtiön lisäksi osakkuusyhtiöt.

Informator Tieturi Group –liiketoimintasegmentti
Sopranon kokonaan omistama Tieturi Oy on Informator Tieturi Groupin emoyhtiö. Informator Tieturi Group on johtava yksityinen koulutusyritys Pohjoismaissa. Myynnistä tulee noin 65 prosenttia Ruotsista ja 35 prosenttia Suomesta. Uusien pilvipalveluiden, noin 40 koulutusasiantuntijan ja 300 verkostokouluttajan avulla asiakkaiden työntekijöitä koulutetaan kymmenissä maissa. Kiinteät koulutuskeskukset sijaitsevat Tukholmassa, Göteborgissa, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

IT GROUP 7-12 2017 7-12 2016 1-12 2017 1-12 2016
Liikevaihto 4 777 4 431 9 692 10 057
Käyttökate 401 88 456 199
Liiketulos 391 77 438 147

Informator Tieturi Group –liiketoimintasegmentin tilauskanta kuluvalle vuodelle helmikuussa 2018 vastaa noin 32 prosenttia (vuonna 2017 samaan aikaan n. 24 prosenttia) liiketoimintasegmentin budjetoidusta liikevaihdosta. Tilauskannan tason parantuminen johtuu erityisesti Suomen liiketoimintojen hyvästä kehityksestä. Tasoltaan tilauskanta on normaali huomioiden ICT-alan koulutuskysynnän lyhyet tilausajat.

Management Institute of Finland MIF –liiketoimintasegmentti

Management Institute of Finland MIF Oy on Suomen johtava yksityinen työelämän kouluttaja. MIFin koulutusyksiköt ovat Johtamistaidon Opisto JTO, Infor, MIF tutkinnot ja Fintra. Liikevaihdosta yli puolet tulee pitkistä tutkinnoista ja tutkintokoulutuksesta. Uusien pilvipalveluiden, 38 koulutusasiantuntijan ja lähes 300 verkostokouluttajan ansiosta yhtiö pystyy tarjoamaan koulutuspalveluja ympäri maailman. Koulutuskeskukset ovat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Pietarissa.

MIF 7-12 2017 7-12 2016 1-12 2017 1-12 2016
Liikevaihto 2 843 2 978 6 156 5 979
Käyttökate 411 143 935 252
Liiketulos 302 79 744 121

Management Institute of Finland MIF –liiketoimintasegmentin tilauskanta kuluvalle vuodelle helmikuussa 2018 vastaa noin 47 prosenttia (vuonna 2017 samaan aikaan n. 55 prosenttia)  liiketoimintasegmentin budjetoidusta liikevaihdosta. Tilauskannan tason pienentyminen johtuu erityisesti ammattikoulutuksen rahoituslain muuttumisesta, joka on pienentänyt julkisrahoitteisen liiketoiminnan tilauskantaa.

Yhteiset erät –segmentti
Emoyhtiö Soprano Oyj:n kanssa samassa yhteiset erät -segmentissä raportoidaan osakkuusyhtiöt Ambientia E-commerce Oy -konserni ja Brain Alliance Oy.
Sopranon 40 prosenttisesti omistama Ambientia E-commerce Oy konserni tarjoaa verkkokaupparatkaisuja ja niihin liittyviä muita palveluja. Yhtiön liikevaihto 2017 oli 2,38 miljoonaa ja liiketulos -0,07 miljoonaa euroa. Sopranon 49 prosenttisesti omistama Brain Alliance Oy tarjoaa verkon kehityspalveluita. Yhtiön liikevaihto 2017 oli 0,38 miljoonaa ja liiketulos 0,05 miljoonaa euroa.

Tuotekehitys ja investoinnit

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 1,1 (0,2) miljoonaa euroa. Konserni panostaa uusiin digitaalisiin oppimisratkaisuihin sekä koulutusvientiin monistettavien ja skaalautuviin digitaalisten oppimisjärjestelmien avulla. Tekes myönsi 13.12.2017 Soprano Oyj:lle 1.060.000 euron avustuksen koulutusviennin tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Tase

Konsernin tase 31.12.2017 oli 12 715 (12 281) tuhatta euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma oli 5 875 (4 834) tuhatta euroa eli 0,32 (0,27) euroa osaketta kohden. Omaa pääomaa kasvattivat paitsi tilikauden positiivinen tulos, myös uusi liikkeelle laskettu 0,50 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen hybridilaina. Omaan pääomaan sisältyy 789 (603) tuhatta euroa laskennallisia verosaamisia.

Soprano luokitteli kovenanttiehtoisen lainansa Finanssivalvonnan kannanoton mukaisesti lyhytaikaiseen korolliseen velkaan vuosilta 2015 ja 2016. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä kyseisen pankkilainan määrä oli 1,10 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisiin rahoitusvelkoihin oli kirjattu 0,55 miljoonaa euroa, lyhytaikaisiin 0,55 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä kyseisen lainan määrä oli 1,65 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisiin rahoitusvelkoihin oli kirjattu 1,08 miljoonaa euroa, lyhytaikaisiin 0,57 miljoonaa euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan tilinpäätökset vuosilta 2015 ja 2016 ovat antaneet oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta sijoittajille. Kyseistä pankkilainaa oli 31.12.2017 jäljellä 0,55 miljoonaa euroa, jonka yhtiö maksaa kokonaisuudessaan vuoden 2018 aikana.

Rahavirta ja rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta parani vertailukauteen nähden 1 682 tuhatta euroa ja oli 827 (-855) tuhatta euroa. Konsernin korolliset velat laskivat 2 514 tuhanteen euroon (3 232). Konsernin rahavarat olivat 579 (834) tuhatta euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 48,1 (41,2) prosenttia ja nettovelkaantumisaste (gearing) 32,9 (49,6) prosenttia.

Konsernin maksuvalmius pysyi tiukkana huolimatta tilikauden positiivisesta tuloksesta. Korolliset velat lyhenivät 718 tuhannella eurolla vuonna 2017.

Henkilöstö

Vuonna 2017 henkilöstöä oli keskimäärin konsernin palveluksessa 88 (110). Katsauskauden lopussa oli 86 (91) henkilöä, joista 28 (29) työskenteli ulkomailla, Ruotsissa ja Venäjällä.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Soprano- konsernin riskit on jaoteltu liiketoimintaympäristöön ja kilpailukenttään liittyviin riskeihin (esimerkiksi lainsäädännön muutokset, uudet kilpailijat), liiketoimintariskeihin (esimerkiksi uusiin tuotteisiin, teknologiaan, asiakassegmentteihin ja tuoteportfolioon liittyvät riskit), toiminnallisiin riskeihin (esimerkiksi sisäisistä prosesseista, virheistä, järjestelmistä, johtamismallista ja henkilöstön työtyytyväisyydestä aiheutuvat riskit tulokselle tai yrityskuvalle) ja rahoitusriskeihin (esimerkiksi maksuvalmius- ja luottotappioriskit).

Johdon näkemyksen mukaan konsernin riskitaso on pienentynyt edellisvuodesta. Konsernin suurimmat riskit liittyvät edelleen rahoitukseen, lähinnä uuden rahoituksen hankintaan ja yhtiön maksuvalmiuteen. Kausivaihtelu heikentää maksuvalmiutta ja rasittaa kouluttajasuhteita. Maksuvalmiusriskiä pienennetään factoring-rahoituksella ja luottolimiitillä. Parantunut tulos pienentää sekä maksuvalmiusriskiä että rahoitusriskiä. Kansainvälisen kehityshankkeensa rahoittamiseksi yhtiö on saanut avustuksen TEKESiltä, jolla katetaan enintään puolet hankkeen kustannuksista. Muita rahoituslähteitä kartoitetaan.

Merkittävimmät liiketoimintariskit liittyvät liiketoiminnan digitalisointiin eli epävarmuuteen siitä miten hyvin rakenteilla oleva digitaalinen tarjonta vastaa muuttuviin asiakastarpeisiin, miten nopeasti asiakaskäyttäytyminen muuttuu digitaaliseksi ja miten varmistamme, että emme yli- tai ali-investoi digitaalisiin hankkeisiin.

Suurimpana liiketoimintaympäristöön liittyvänä riskinä nähtiin ammatillisten tutkintojen lainsäädäntömuutokset, joiden seurauksena koulutuksen järjestäjät vähentävät ostojaan MIF Tutkinnoilta. Riskiä pienennetään hyvällä toimialakohtaisella osaamisella ja ns. kovan rahan tarjonnalla. 

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Soprano tiedotti 22.1.2018, että yhtiön toimitusjohtaja Kaisa Vikkula jättää tehtävänsä. Johtajasopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Talousjohtaja Panu Kauppinen toimi oman toimensa ohella vt. toimitusjohtajana 1.3.2018 saakka, jolloin yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin konsernijohtaja Arto Tenhunen. 

Soprano on vuokrannut Nordean Eläkesäätiöltä koulutus- ja toimitilat Mannerheimintie 15 sijaitsevasta kiinteistöstä. Töölönlahden kampus otetaan käyttöön 1.8.2018 alkaen.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018

Soprano-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan maltillisesti ja liiketuloksen olevan selvästi positiivinen vuonna 2018.

Voitonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta ei jaeta osinkoa ja tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Taloudellinen raportointi

Soprano julkaisee osavuosikatsauksen 1.1.–30.6.2018 torstaina 23.8.2018 klo 9.00.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413314, arto.tenhunen@soprano.fi
Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017 kokonaisuudessaan sekä hallituksen toimintakertomus 2017 ovat tämän tiedotteen liitteenä PDF-muodossa. Ne julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.soprano.fi

 

wkr0006.pdf SopranoOyjhallituksentoimintakertomus2017.pdf SopranoOyjTilinpaatostiedote20172.3.2018.pdf SopranoOyjhallituksentoimintakertomus2017.pdf