Sopranon markkinatakaajasopimus siirtyy FIM:stä S-Pankkiin

FIM Sijoituspalvelut Oy on toiminut Sopranon osakkeen markkinatakaajana. Nyt FIM siirtää toiminnan konsernin sisäisellä liiketoimintasiirrolla S-Pankkiin 1.3.2016.

Soprano Oyj on solminut 1.3.2016 alkaen ehdoiltaan samansisältöisen markkinatakaussopimuksen S-Pankin kanssa kuin sen 29.2.2016 päättyvä sopimus oli FIM:n kanssa. Sopimuksen tarkoituksena on edistää Sopranon osakkeen likviditeettiä ja pienentää NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssa listattujen osakkeiden osto- ja myyntitarjousten eroa. Sopimuksen mukaan S-Pankki sitoutuu antamaan jatkuvasti Sopranon osakkeita koskevia osto- ja myyntitarjouksia omaan lukuunsa NASDAQ OMX Helsingin tavanomaisina kaupankäyntiaikoina.

S-Pankin tarjousten antamiselle annetut vähimmäisvelvoitteet on määritelty NASDAQ OMX Helsingin toimitusjohtajan markkinatakausta antamassa ohjeessa. Nykyohjeistuksen mukaan S-Pankki sitoutuu antamaan tarjouksia ainakin 85 % jatkuvan kaupankäynnin ajasta, ja arvoperiin kaupankäyntipäivän aikana sovellettavassa huutokauppamenettelyssä. Tarjottava osakemäärä sitovissa osto- ja myyntinoteerauksissa on määrä, jossa kaupan arvo on vähintään 4 000 euroa. Osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus saa olla enintään 4 % laskettuna ostotarjouksesta.

Lisätietoja: 

Soprano Oyj, toimitusjohtaja Kaisa Vikkula, kaisa.vikkula@soprano.fi, 040 548 3554