Sopranon henkilöstöanti ylimerkittiin

Soprano Oyj pörssitiedote 11.9.2014 klo 16.01

Sopranon henkilöstöanti ylimerkittiin

Sopranon henkilöstölle suunnatun yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden annin merkintäaika päättyi tänään 11.9.2014. Henkilöstöannissa merkittiin 993.999 osaketta, mikä ylitti 24 prosentilla tarjotun 800.000 osakkeen kokonaismäärän. Henkilöstöannissa merkintähinta on hallituksen osakeantipäätöstä edeltäneen kalenterikuukauden ajalta laskettu keskimääräinen kurssi 0,75 euroa osakkeelta.

Ylimerkinnän vuoksi Soprano Oyj:n hallitus päätti leikata toimitusjohtaja Arto Tenhusen osakkeiden merkintämäärää, jotta päästiin annissa tarjottuun 800.000 osakkeen määrään. Hallituksen perusteluna leikkaamiselle oli toisaalta henkilökunnan osallistumisen sitouttava vaikutus ja toisaalta toimitusjohtaja Tenhusen suurin merkintämäärä.

Soprano Oyj:llä on henkilöstöannin jälkeen yhteensä 164.537 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Soprano Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 17.997.855 osaketta ei muuttunut.

Suunnatulle osakeannille oli yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sillä osakeannilla on tarkoitus sitouttaa henkilöstöä konsernin uuden strategian mukaiseen liiketoimintaan sekä parantaa konsernin rahoitusasemaa. Uuden strategian mukaan Soprano keskittyy koulutukseen, konsultointiin ja kansainvälistymispalveluihin, joissa konsernilla on johtava asema Suomessa, Pohjoismaissa sekä lähialueilla. 

Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen: ”Olen erityisen ylpeä, että sopranolaiset ottivat henkilöstöannin omakseen ja päättivät osallistua näin merkittävällä panoksella. Koko konsernin johtoryhmä ja myös Ruotsin tytäryhtiön johtaja nousevat yhtiön 50 suurimman omistajan listalle. Annin ylimerkintä kertoo johdon ja henkilökunnan vahvasta sitoutuneisuudesta yhtiön tarinaan. Tästä on hyvä jatkaa ponnisteluja kohti syksyn kiireitä.”

Soprano Oyj

HallitusLisätietoja:
Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314 
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/ 

Soprano on Pohjoismaiden suurin talouselämän ja julkishallinnon kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Koulutus- ja valmennuspalvelut on uuden kasvustrategian myötä keskitetty Management Institute of Finland – MIF brändin alle. Tunnetut Tieturi, Informator, Aspectum, Infor, Fintra, Johtamistaidon Opisto JTO sekä kansainväliset yliopistokumppanit Ashridge, Berkeley ja IMD ovat osa tätä kokonaisuutta. Finnish Trade Organisation – FINTRA on Soprano-konsernin kansainvälistymiskonsultti. Yhtiö tarjoaa yhdestä paikasta vientiosaamisen lisäksi johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä rahoituksen ja vientitukien hakupalvelut. Sopranon asiantuntijat palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Viime vuonna konsernin yksiköt valmensivat 67 000 asiakasta 52 maassa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.