Sopranon hallitus vahvisti Asapsoft-kaupan ja arvioi konsernin liikevaihdon nousevan 50 prosenttia

Soprano Oyj:n hallitus on tänään hyväksynyt kauppaehtojen mukaisesti Asapsoft
Netsystems Oy:n koko osakekannan kaupan osakevaihtona. Asapsoft Netsystems Oy:n
osakkeenomistajat olivat hyväksyneet kaupan jo aiemmin, ja näin omistusoikeus
yhtiön osakekantaan siirtyi heti. 

Osakevaihdon toteuttamiseksi Sopranon hallitus päätti suunnatusta osakeannista
yhtiökokoukselta saamiensa valtuuksien nojalla. Osakeannissa tarjotaan myyjien
merkittäväksi tässä vaiheessa yhteensä enintään 550.000 kappaletta uusia
osakkeita. Osakeannin jälkeen Soprano Oyj:llä on yhteensä 11.115.000 osaketta. 

Aiemmin tiedotetusta poiketen Asapsoft Netsystems Oy:n saama pääomalaina
ostetaan osakkeiden sijaan 162.290 euron käteisvastikkeella. 

Asapsoft Netsystems Oy konsolidoidaan konserniin tästä päivästä lähtien. 

Näkymä vuodelle 2008

Vahvistaessaan osakevaihdon toteuttamisen Soprano Oyj:n hallitus on arvioinut
vuoden 2008 näkymiä. Hallitus arvioi Soprano-konsernin liikevaihdon vuonna 2008
kasvavan noin 50 prosenttia ja liiketuloksen nousevan selvästi voitolliseksi. 

Soprano Oyj

Hallitus


lisätietoja:
toimitusjohtaja 
Arto Tenhunen 
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.eu