Sopranon 2015 tilinpäätös, tulos parani aiemmin ilmoitetusta

Soprano Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.soprano.fi

Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla jo aiemmin.

Tilinpäätöstiedotteessa 3.3.2016 julkaistuihin lukuihin verrattuna Soprano konsernin tilintarkastettu tulos verojen jälkeen parani 148 tuhatta euroa ja oli -364 tuhatta euroa. Edellisvuonna vastaava tulos oli  -2 474 tuhatta euroa. Omavaraisuusaste parani korjauksen johdosta 24,6 prosenttiin edellisvuoden 24,1 prosentista.

 

SOPRANO OYJ

 

Lisätietoja:

Kaisa Vikkula, toimitusjohtaja
kaisa.vikkula@soprano.fi
040 5483554