Sopranolle aiesopimus opettajien jatkokoulutuksesta Mosambikissa

Soprano Oyj pörssitiedote 19.6.2018 klo 09.30

Sopranolle aiesopimus opettajien jatkokoulutuksesta Mosambikissa

Soprano Oyj ja JAMK ammattikorkeakoulu ovat allekirjoittaneet Mosambikin Universidade Pedagogican kanssa aiesopimuksen valtakunnallisesta opettajien jatkokoulutuksesta.

Aiesopimus koskee pääosin verkossa tapahtuvaa 200.000 opettajan kouluttamista kaikissa Mosambikin maakunnissa Sopranon ja JAMKin yhdessä kehittämän ’Mozambican-Finnish Education Quality Development Programme’ -konseptin mukaisesti 5 vuoden aikana.

Osapuolet kehittävät yhdessä Mosambikin koulutusjärjestelmää ja opetuksen laatua suomalaisen pedagogiikan ja johtamisosaamisen sekä uusimman verkkoteknologian avulla pätevien opettajien määrän kasvattamiseksi ja oppimistulosten parantamiseksi. Sopimukseen kirjattuna tavoitteena on, että tulevaisuudessa teoreettiset opinnot, projektit, testit ja kontaktit opiskelijoiden kanssa voitaisiin tehdä mahdollisimman suurelta osin verkossa.

Koulutusjärjestelmän kehittämisen ja edistyneen verkkokoulutuksen avulla osapuolet pyrkivät merkittävästi laskemaan koulutuksen kustannuksia, pienentämään hiilijalanjälkeä ja luomaan kattavan valtakunnallisen ammatillisten opettajien koulutusjärjestelmän. Syntyvä osaaminen ja koulutusjärjestelmä jää Mosambikiin pysyväksi osaksi Universidade Pedagogicaa.

Sopimus on aiesopimus, eikä se sellaisenaan vielä luo taloudellisia velvoitteita osapuolten välillä. Aiesopimukseen perustuen seuraavaksi osapuolet yhdessä selvittävät rahoitusjärjestelyjä opettajankoulutushankkeen toteuttamiseksi. On hyvin mahdollista, että kansainväliset toimijat kuten kehityspankit tulevat olemaan mukana rahoittamassa hanketta.

Aiesopimusvaiheessa on vielä liian aikaista tarkasti arvioida asian taloudellista merkitystä Sopranolle. Koulutusvienti on kuitenkin liiketoiminta-alue, johon Soprano konserni on ilmoittanut panostavansa ja nyt vireillä oleva hanke olisi ensimmäinen merkittävän mittaluokan hanke tällä uudella liiketoiminta-alueella. Sen tuomat mahdollisuudet ovat huomattavat.

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen: “Tavoittelemme verkkokoulutuksen avulla uusia markkinoita erityisesti kehittyvissä maissa Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Mosambikissa tarve koulutukselle on juuri nyt konkreettinen, sillä maasta on löydetty uusia lupaavia öljy- ja kaasuesiintymiä eikä nykyinen koulutusjärjestelmä pysty tuottamaan riittävästi osaavaa työvoimaa hankkeiden tarpeisiin.”

Timo Juntunen, Director, Global Education Services JAMK: “Tavoittelemme Universidade Pedagogican kanssa alusta alkaen pitkän aikavälin yhteistyötä ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämisessä. Sitä tarvitaan Mosambikin ammatillisen koulutuksen laadun parantamiseksi. Tavoitteemme Sopranon kanssa on kehittää malli, joka on sekä merkityksellinen Suomen koulutusviennille, että vaikutusta kohdemaan kehitykselle.”

Kiitämme Suomen ulkoministeriötä ja opetusministeriötä sekä paikallista suurlähetystöä korkean tason tapaamisten järjestelyistä sekä arvovaltapalveluista sopimuksen aikaan saamiseksi.”

Hankkeen toteutuminen edellyttää sekä Sopranolta että JAMKilta investointeja koulutusjärjestelmän suunnitteluun, asiantuntijapalveluihin sekä verkossa tapahtuvan koulutusaineiston suunnitteluun ja pedagogisen sisällön tuottamiseen.

Mikäli kaikki etenee suunnitellusti, sitova sopimus on odotettavissa vuoden 2018 aikana. Soprano tulee tiedottamaan hankkeen etenemisestä.

Myös JAMK julkaisee asiaa koskevan tiedotteen. Se on löydettävissä internetistä osoitteesta www.jamk.fi/fi/.

SOPRANO OYJ

Lisätietoja:
Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen, +358400413314, arto.tenhunen@soprano.fi

JAMK ammattikorkeakoulu, Director, Global Education Services Timo Juntunen, +358407790763, timo.juntunen@jamk.fi


Soprano Oyj – Lifelong Learning for Working Professionals
Soprano on kehitysyhtiö, jonka emoyhtiö Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Koulutustoimialalla Sopranosta on kasvanut yritysostojen avulla Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusyhtiö. Vuonna 2017 koulutimme 19 000 henkilöä 2 000 organisaatiosta yli 50 maassa. 
Sopranon kasvustrategia tiivistyy yhteen sanaan: Collaboration. Rakennamme koulutusalan yhteistyöverkostoa ja pyrimme yhdessä laajentamaan kansainvälistä toimintaamme. Hyödynnämme teknologian luomia mahdollisuuksia erityisesti kehittyvissä maissa korkeatasoisten sisältöjen ja tekoälyavusteisen oppimisympäristön avulla. Sen ansiosta teoreettiset opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut kollegoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä yhä useammin kokonaan verkossa.

Soprano Groupin businesskoulujen 1500 koulutusohjelmaa ovat erikoistuneet johtamiseen, viestintään, kansainväliseen kauppaan ja informaatioteknologiaan. Yhdessä kumppaneidemme kanssa tarjoamme diplomeja, sertifikaatteja, ammattitutkintoja ja korkeakoulututkintoja. Tutkinnot ovat hyväksyttyjä kaikissa Euroopan maissa.

Sopranon omat asiantuntijat palvelevat kolmessa maassa ja seitsemässä kaupungissa, Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. 

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | 
www.soprano.fi

Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme:
Soprano Oyj
www.soprano.fi

Management Institute of Finland MIF
www.mif.fi
www.infor.fi
www.jto.fi
www.fintra.fi

Informator Tieturi Group
www.informator.se
www.tieturi.fi