Soprano toteuttaa henkilöstöannin

Soprano Oyj pörssitiedote 2.9.2014 klo 09.00

Soprano toteuttaa henkilöstöannin

Soprano tarjoaa henkilöstölle ja toimivalle johdolle enintään 800.000 kpl yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 0,75 euron kappalehinnalla.

Soprano Oyj:n hallitus on tänään päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen sille 7.5.2014 antaman valtuutuksen nojalla tarjota konsernin koko henkilökunnalle ja toimivalle johdolle suunnatulla annilla merkittäväksi yhteensä enintään 800.000 Soprano Oyj:n hallussa olevaa yhtiön omaa osaketta. Merkittäväksi tarjottavien osakkeiden määrä vastaa 4,4 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen antia ja 4,3 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä jälkeen, mikäli anti merkitään täysimääräisesti. Tarjottavien omien osakkeiden merkintähintana käytetään hallituksen osakeantipäätöstä edeltäneen kalenterikuukauden ajalta laskettua keskimääräistä kurssia 0,75 euroa osakkeelta.

Suunnatulle osakeannille on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sillä osakeannilla on tarkoitus sitouttaa henkilöstöä konsernin uuden strategian mukaiseen liiketoimintaan sekä parantaa konsernin rahoitusasemaa. Uuden strategian mukaan Soprano keskittyy koulutukseen, konsultointiin ja kansainvälistymispalveluihin, joissa konsernilla on johtava asema Suomessa, Pohjoismaissa sekä lähialueilla. 

Soprano Oyj

HallitusLisätietoja:
Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/ 

Soprano on Pohjoismaiden suurin talouselämän kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Koulutus- ja valmennuspalvelut on uuden kasvustrategian myötä keskitetty Management Institute of Finland – MIF brändin alle. Tunnetut Tieturi, Informator, Aspectum, Infor, Fintra, Johtamistaidon Opisto JTO sekä kansainväliset yliopistokumppanit Ashridge, Berkeley ja IMD ovat osa tätä kokonaisuutta. Finpro Consulting on Soprano-konsernin kansainvälistymiskonsultti. Yhtiö tarjoaa yhdestä paikasta vientiosaamisen lisäksi johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä rahoituksen ja vientitukien hakupalvelut. Sopranon asiantuntijat palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Viime vuonna konsernin yksiköt valmensivat 67 000 asiakasta 52 maassa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.