Soprano perustaa tarkastusvaliokunnan

Soprano Oyj pörssitiedote 26.8.2022 klo 09.30

Soprano perustaa tarkastusvaliokunnan


Valmisteilla olevan yritysjärjestelyn myötä yhtiö kokee merkittävän muutoksen, mikä koskee myös taloushallintoa ja sen prosesseja. Tämän vuoksi Soprano on päättänyt perustaa tarkastusvaliokunnan.

Perustettavan tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muutosvaiheessa varmistaa ja valvoa erityisesti sitä, että taloushallinnon prosessien integraatio toteutuu ja käyttöön otetaan parhaita käytäntöjä. Samalla valiokunta varmistaa taloushallinnon toimintojen jatkuvuutta muutosprosessissa. Valiokunta perehtyy tarvittavilta osin myös riskienhallintaan.

Todettiin, että muutostilanteessa valiokunnan tehtäväkenttä on osin erilainen kuin yhtiön ollessa normaalitilanteessa. Muutostilanteessa tärkeintä on varmistaa, että yhtiö pystyy tuottamaan ajantasaista ja luotettavaa taloudellista informaatiota liikkeenjohdon ja sijoittajaviestinnän tarpeisiin. Järjestelyn täytäntöönpanon jälkeen yhtiön hallitus voi täsmentää ja tarkentaa valiokunnan tehtäviä.

Todettiin, että tavanomaisesti valiokunnat muodostuvat hallituksen jäsenistä ja mahdollisista asiantuntijajäsenistä. Tässä muutostilanteessa menettelystä poiketaan, jotta saadaan varmistettua valiokunnan kokoonpanoon riittävä ymmärrys molempien yhdistyvien yhtiöiden liiketoiminnasta ja prosesseista. Valiokunta tuo myös jatkuvuutta muutostilanteen jälkeiseen aikaan.

Päätettiin valita tarkastusvaliokunnan jäseniksi:
Kankaala Markku, Wetterin hallituksen puheenjohtaja
Kauppinen Panu, Sopranon talousjohtaja
Klemola Sami, Wetterin talousjohtaja
Lautanen-Nissi Pauliina, Sopranon toimitusjohtaja
Mehtälä Satu, Sopranon hallituksen puheenjohtaja
Simula Aarne, Wetterin toimitusjohtaja
Wiitakorpi Jorma, Sopranon hallituksen jäsen

Tarkistusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jorma Wiitakorpi ja sihteeriksi Sopranon lakimies Mika Taberman.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä, puh. 050 539 8590, satu.mehtala@boardman.fi 
Toimitusjohtaja Pauliina Lautanen-Nissi, puh. 050 351 6277, pauliina.lautanen-nissi@soprano.fi

Soprano Group – Elinikäistä oppimista ammattilaisille
Soprano Group on kasvuhakuinen kehitysyhtiö, joka keskittyy ammattilaisten elinikäiseen oppimiseen. Oppiminen tapahtuu yhä monipuolisemmin, digitaaliset etäkurssit ja itseopiskeltavat verkkokurssit ovat vakiinnuttaneet paikkaansa perinteisen läsnäkoulutuksen rinnalle. Soprano Group tarjoaa asiakkaiden hyödyksi parhaat koulutussisällöt, menetelmät ja teknologiat.
Parhaan asiakaskokemuksen takaavat kokeneet tekijät Informator Tieturi Groupissa, Management Institute of Finland MIFissä ja MIF Academyssä. Palvelemme kuudessa kaupungissa Suomessa ja Ruotsissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 11 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 80 henkeä. Sopranon osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja: www.soprano.fi, www.mif.fi, www.tieturi.fi, www.informator.se

Wetteri Yhtiöt – Autokauppaa vuodesta 1960
Wetteri Yhtiöt kuuluu neljän suurimman suomalaisen yksityisen autoliikkeen joukkoon. Konserniin kuuluu henkilöautojen myynnistä, huollosta ja varaosaliiketoiminnasta vastaava Wetteri Oy, käytettyjen henkilöautojen myyntiin keskittynyt Autotalo Mobila Oy sekä raskaan kaluston puolella toimiva Wetteri Power Oy. Konsernin pääkonttori sijaitsee Oulussa, konsernin muut toimipisteet ovat Espoossa, Kajaanissa, Kemissä, Kempeleessä, Kokkolassa, Kuusamossa, Lahdessa, Lempäälässä, Rovaniemellä ja Ylivieskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 600 henkilöä.
Lisätietoja: www.wetteri.fi