Soprano Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj pörssitiedote 22.7.2020 klo 13.20

Soprano Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Ylimääräinen yhtiökokous päätyi yksimielisesti valitsemaan hallituksen jäseniksi Harri Koposen, Jarmo R. Lehtisen, Satu Mehtälän, Arto Tenhusen ja Jorma Wiitakorven. Kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Satu Mehtälän.

Hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä: ”Nyt istumme yhteisen pöydän ääreen tavoitteena tilanteen vakauttaminen, yhteisen tilannekuvan luominen ja sen perusteella parhaiden ratkaisujen löytäminen omistaja-arvon kehittämiseksi.”

Soprano Oyj


Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä, 050 539 8590, satu.mehtala@boardman.fi
Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fiSoprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals 

Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2019 koulutuksiimme osallistui 29 111 henkilöä 2 457 organisaatiosta 27 maasta. Konsernin kuuden businesskoulun koulutusohjelmat ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään, taloushallintoon ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme koulutukset, diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot verkossa, verkon yli tai perinteisesti luokkahuoneissa. 

Koulutusviennissä tavoittelemme monistettavaa ja skaalautuvaa verkkoliiketoimintaa. Sopranon kehittämien digitaalisten ratkaisuiden avulla opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut opiskelijoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä itsenäisesti verkossa tai verkon yli.

Soprano palvelee seitsemässä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on Avainlippu-tunnus ja ISO 9001 -laatujärjestelmä. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. 

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi
 
Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme: 

Soprano Oyj 
www.soprano.fi 
www.mifacademy.com 

Informator Tieturi Group 
www.informator.se 
www.tieturi.fi 

 
Management Institute of Finland MIF 
www.mif.fi 
www.infor.fi 
www.jto.fi 
www.fintra.fi