Soprano Oyj:n (Wetteri Oyj) hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 

Soprano Oyj, pörssitiedote 9.12.2022 klo 15.30

Soprano Oyj:n (Wetteri Oyj) ylimääräisessä yhtiökokouksessa (9.12.2022) valitun hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Kankaala. Toimitusjohtajaksi nimitettiin Aarne Simula, joka on antanut suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen järjestäytymiskokous päätti tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan perustamisesta.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys vahvistettiin ja valiokunnan jäseniksi valittiin Markku Kankaala sekä Hannu Pärssinen, Satu Mehtälä valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi. Tarkastusvaliokunnan sihteeriksi valittiin hallituksen sihteeri Samuli Koskela.

Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys vahvistettiin ja valiokunnan jäseniksi valittiin Mikael Malmsten, Martti Haapala sekä Aarne Simula, valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hannu Pärssinen.

Yhtiökokouksen valtuuttamana hallitus päätti yhtiökokouksen päätöksen mukaisten uusien Wetteri-järjestelyyn liittyvien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Hallitus valtuutti asianajaja Samuli Koskelan Lexia Asianajotoimisto Oy:stä laatimaan ja allekirjoittamaan hakemuksen yhtiön puolesta. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 14.12.2022 tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 15.12.2022.

Lisätietoja:
Soprano Oyj (Wetteri Oyj), toimitusjohtaja Aarne Simula, puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi,

Soprano Oyj (Wetteri Oyj) hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala, puh 040 068 5719, markku@kankaala.fi

Wetteri – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö
Wetteri on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 25 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 600 henkilöä, joista yli 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi

Soprano Group – Elinikäistä oppimista ammattilaisille

Soprano Group on kasvuhakuinen kehitysyhtiö, joka keskittyy ammattilaisten elinikäiseen oppimiseen. Oppiminen tapahtuu yhä monipuolisemmin, digitaaliset etäkurssit ja itseopiskeltavat verkkokurssit ovat vakiinnuttaneet paikkaansa perinteisen läsnäkoulutuksen rinnalle. Soprano Group tarjoaa asiakkaiden hyödyksi parhaat koulutussisällöt, menetelmät ja teknologiat. Lisätietoja: www.soprano.fi, www.mif.fi, www.tieturi.fi, www.informator.se