Soprano Oyj:n uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin

Soprano Oyj pörssitiedote 11.10.2013 klo 09.00

Soprano Oyj:n uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin

Soprano Oyj:n 23.9.2013 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt yhteensä 101 732 osaketta on tänään rekisteröity kaupparekisteriin.

Osakeanti liittyy 4.9.2013 ja 23.9.2013 tiedotettuihin Aspectum Oy:n osakkeiden osakevaihtoon. Soprano hankki 1 200 Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat 13,13 prosenttia Aspectum Oy:n osakekannasta. Kauppa toteutettiin osakevaihtona antamalla vaihdossa Sopranon liikkeeseen laskettavia uusia osakkeita. Osakevaihdossa annettavien Sopranon osakkeiden lukumäärä on 101 732 osaketta vastikkeena hankittavista Aspectum Oy:n osakkeista. Hankinnan jälkeen Soprano omistaa Aspectum Oy:stä 100 prosenttia.

Rekisteröimisen jälkeen yhtiöllä on yhteensä 15 472 772 kappaletta osakkeita. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut osakeannin johdosta. Rekisteröity osakepääoma on 96 000,00 euroa.

Uudet osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Nasdaq OMX Helsinki Oy:n Prelistalla 14.10.2013 alkaen.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/
 

Soprano on Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kuudessa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, verkoston kautta 98 maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.